Ekspert: Kinas "Belt and Road"-prosjekt er "det største, uferdige prosjektet"

Arbeidere jobber på en byggeplass på en del av Kinas Belte og vei-prosjekt (Belt and Road Initiative, BRI) i Colombo, Sri Lanka, den 24. februar 2020. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images.
8. april 2024
AD

Kinas mega-infrastrukturprosjekt, Belt and Road Initiative (BRI), mangler over 50 milliarder dollar i finansiering, mens mer enn 60 prosent av prosjektene forblir uferdige i Sørøst-Asia, ifølge en ny rapport.

Noen kinesiske observatører hevder at BRI, også kjent som "One Belt, One Road", har blitt den kinesiske lederens, Xi Jinpings, dyreste fiasko som kan velte Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Den Sydney-baserte tenketanken Lowy Institute rapporterte den 27. mars at store BRI-prosjekter har stoppet opp. Den totale finansieringen i Sørøst-Asia falt til 29,6 milliarder dollar mellom 2015 og 2021. Det er mindre enn de 84,3 milliarder dollar Beijing hadde lovet.

Ifølge rapporten har Kina blitt Sørøst-Asias største finansieringspartner innen infrastruktur. Likevel er det et enormt gap mellom det Beijing lovet og det de har levert, og det utgjør mer enn 50 milliarder dollar i uoppfylt prosjektfinansiering. Mer enn halvparten av dette representerer prosjekter som enten har blitt kansellert, redusert eller som det på annen måte virker usannsynlig å fortsette på grunn av flere faktorer. Det gjelder størrelsen og omfanget av prosjektene, politisk ustabilitet, lokalt interesse-engasjement og den globale energi-omstillingen.

"Politisk ustabilitet har også ofte sammenfalt med korrupsjon og svakt styresett", påpeker rapporten.

Wang He, kommentator for Kina-saker, sa at BRI legger til rette for eksport av det kinesiske regimets korrupsjon, autoritarisme og gjeldsfeller.

"Blant disse sakene er korrupsjon det mest fremtredende, selv om den australske rapporten er noe tvetydig i denne saken", sa Wang til den kinesiskspråklige utgaven av Epoch Times.

Han bemerket, som eksempel, at tidligere statsminister i Malaysia, Najib Razak, ble fengslet for korrupsjon som involverte BRI-prosjektene.

"Det er mange problemer hos myndighetene i land som er involvert i Kinas BRI-prosjekter, men hovedårsaken ligger hos Det kinesiske kommunistpartiet", understreket Wang og la til at "denne kombinasjonen fører til at BRI-prosjektene mislykkes."

KKP's leder, Xi Jinping, lanserte BRI i 2013. Målet var å fremme storskala infrastrukturbygging i Afrika, Europa og Indo-Stillehavsregionen gjennom betydelig kinesisk finansiering under mottoet "en delt fremtid for menneskeheten."

Xi's ambisiøse ekspansjonsplan har imidlertid utløst kontrovers, spesielt knyttet til gjeldsfeller og motstand blant lokalbefolkningen i BRI-land.

En AidData-rapport som ble ferdigstilt i september 2021, viser at 42 lav- og mellominntektsland har gjeld til Kina som overstiger 10 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) deres. Dette inkluderer Brunei, Kambodsja, Laos, Maldivene, Burma (Myanmar) og Papua Ny-Guinea.

En usikker fremtid

Den kinesisk-kanadiske forfatteren, Sheng Xue, mener at KKP's mål med BRI er å utvide innflytelsen sin over deltakende nasjoner ved å binde dem økonomisk til Kina og gjøre inngrep i deres politiske suverenitet. Derfor er det tilhengere og motstandere av Kinas megaprosjekt i ulike land.

Hun sa at Italia har for eksempel nylig trukket seg ut av BRI. I Pakistan har den offentlige motstanden vokst, og kinesiske arbeidere har vært utsatt for angrep flere ganger, fortsatte hun.

Den 26. mars ble et BRI-prosjekt nordvest i Pakistan rammet av selvmordsbombing. Det resulterte i seks dødsfall, inkludert fem kinesiske ingeniører. Dette markerte det tredje angrepet på kinesiske bedrifter i Pakistan i løpet av den siste uken.

"Belt and road-prosjektet er også et prosjekt som oppfordrer til hat globalt sett", sa Sheng til Epoch Times.

Wang sa at BRI er Beijings globale ekspansjons-veikart. "Det er likevel en enorm sløsing med de kinesiske skattebetalernes penger på prosjekter som bare skader vertslandenes interesser og befolkning."

Mens den kinesiske økonomiske nedgangen bremser BRI's fremgang, kritiserer stadig flere land Beijing for å neglisjere lokale behov. Prosjektene forårsaker flere negative miljøpåvirkninger for deltakerlandene.

Wang mener BRI har en usikker fremtid.

"BRI krymper i omfang. Utsiktene blir stadig mørkere fordi Kina ikke lenger har den økonomiske kapasiteten til å opprettholde BRI. Korrupsjon som er knyttet til prosjektene, er utbredt", sa Wang, med henvisning til hvordan Beijing nå har endret retning på sine antikorrupsjons-avsløringer til å gjelde utenlandske aktiviteter. Etterforskning ville bare intensivere maktkampene blant KKP-tjenestemenn.

"Flere BRI-prosjekter forventes å komme til kort, og KKP vil snart kveles av dette megainitiativet", la han til.

Sheng er enig. "Når BRI-deltakerlandene innser at Kina er på randen til å kollapse økonomisk og politisk, vil de koble seg fra Kina. Xi Jinping vil snart erfare at "Belt and Road"-prosjektet er hans største "uferdige prosjekt", sa hun.

Haizhong Ning og Luo Ya har bidratt til denne artikkelen.
Ad i artikkel – AdSense
AD