Ekspert: India hjelper Sri Lanka med å redusere sin avhengighet av Kina

Kinas forsknings- og granskningsfartøy, Yuan Wang 5, ankom Hambantota havn den 16. august 2022. Foto: Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images
18. september 2022

India hjelper Sri Lanka med å redusere sin avhengighet av Kina, ifølge Cleo Paskal som er stipendiat ved ”Asia-Pacific”-programmet ved London-baserte Chatham House.

”India har gitt lån og sendt gjødsel. De har nok en gang, på den politiske krigføringsfronten, virkelig gått inn for å skape en situasjon der Sri Lanka ikke er så avhengig av Kina”, sa Paskal under et intervju med Epoch Times' søstermediet NTD News.

Sri Lanka i krise

Sri Lanka har 10 milliarder dollar i bilateral gjeld per august 2022. 44 prosent av dette er gjeld til Kina, ifølge Sri Lankas finansdepartement (pdf). Japan har 32 prosent av Sri Lankas gjeld, mens India har ytterligere 10 prosent.

India har kommet til unnsetning som Sri Lankas livline og gitt rundt 4 milliarder dollar i kreditt- og bytteavtaler for å holde landets økonomi flytende i år.

Frem til i dag har India dessuten gitt minst 60.000 tonn gjødsel til sin kriserammede nabo, verd omlag 4 milliarder dollar i 2022.

Paskal påpekte Indias innvendinger mot Kinas spionskip som ligger til kai ved Sri Lankas Hambantota-havn. Hun sa: «de forsøker å skape presedens for å si at dette ikke er greit. Det er en slags pre-avskrekkings-effekt.

"Dette er et ledd i forsøket på å gjøre Kina mindre komfortabel i Det indiske hav og skyve noen av disse tentaklene tilbake", la hun til.

I desember 2017 leide den srilankiske regjeringen ut den sørlige havnen Hambantota til Kina i 99 år for å konvertere et lån på 1,4 milliarder dollar til egenkapital. India har imidlertid vært bekymret for at Beijing ville bruke den strategiske havnen som en militærbase.

Ifølge Paskal er Hambantota avgjørende for Kinas evne til å projisere makt inn i Det indiske hav. "Å blåse opp spionskipspørsmålet er en del av avskrekkings-initiativet", sa hun.

Spenninger mellom Kina og India

Paskal påpekte videre at India har trappet opp sine tiltak for å presse Kina tilbake.

"De omstrukturerer militæret ... de legger inn teaterkommandoer, noe som er nytt ... og de endrer rekrutteringen. De er veldig bekymret og ruster seg til kamp", sa hun.

"De anklager kinesiske teknologiselskaper for hvitvasking ... og for første gang gjennomfører de militærøvelser med Vietnam", la hun til.

Kinesiske smarttelefongiganter, inkludert Xiaomi, Vivo og Guangdong Oppo Mobile Telecommunications, har blitt anklaget for å bryte loven i India.

I april beslagla indiske myndigheter 725 millioner dollar fra Xiaomi og anklaget dem for å bryte landets valutalover ved å foreta ulovlige pengeoverføringer til utlandet. Samtidig sto både Vivo og Oppo overfor påstander om tollsvindel.

Militæret i India og Vietnam gjennomførte angivelig en nesten tre uker lang militærøvelse i Chandimandir i Haryana i begynnelsen av august.

Salomonøyene

Paskal pekte på sikkerhets-pakten som regjeringen på Salomonøyene signerte med Beijing i april. Den tillater at tropper, våpen, politi og marineskip blir stasjonert i landet.

USA, Australia og New Zealand frykter at avtalen kan åpne døren for en kinesisk marinebase i det sørlige Stillehavet. Narrativet har gjentatte ganger blitt avvist av øyenes statsminister Manasseh Sogavare.

Likevel advarte Paskal at Beijing, selv uten en base, fortsatt kan øke sin tilstedeværelse på øyene.

"De har mange uttalelser om humanitær bistand og katastrofeberedskap og sier: "Dere vet, vi skal bare legge noen saker her i tilfelle en tyfon eller orkan eller noe annet."

"Det er mer enn en dobbeltfunksjon, som også har militær anvendelse", bemerket hun.

"De bruker fiskeflåten ... De prøver å komme inn ved å fiske mer i regionen, noe som vil gi dem muligheten til å være der", la Paskal til.

Etter hennes mening må USA gå sammen med andre allierte for å motvirke Kinas trussel i regionen.

"En av de beste løsningene er å gjøre det til et QUAD-prosjekt (en allianse mellom USA, Japan, Australia og India) der hver av de fire kan ta med sine egne elementer", sa Paskal.

"Med mindre det skjer veldig raskt, kommer det til å bli mye, mye vanskeligere å innskrenke og frigjøre området ... å frigjøre det fra denne politiske krigføringskontrollen som vi ser nå", la hun til.

Aldgra Fredly og Daniel Y. Teng bidro til denne rapporten.