Den kinesiske ambassaden har valgt ny taktikk

Det kinesiske kommunistpartiet forsøker å kneble svenske politikere

26 svenske politikere fikk den samme mailen fra ambassaden. Nils Malmberg (parlamentsmedlem), tidligere riksdagsmedlem og Kinas ambassadør Gui Congyou. Fotomontasje: Bilbo Latto
21. november 2021

Den kinesiske ambassadens angrep på kritikere av Det kinesiske kommunistpartiet er en trussel mot den frie meningsdannelsen, mener tankesmien Frivärld. Med ambassadens nye strategi blir det ennå vanskeligere å kartlegge angrepene.

Den 19. august 2020 fikk Niclas Malmberg (MP), tidligere medlem av riksdagen, mail fra den kinesiske ambassaden. Sammen med 25 svenske politikere i ledende posisjoner, hadde han skrevet under på et internasjonalt opprop for menneskerettigheter i Kina.

"De tror at de kan skremme meg og andre til taushet", sier Malmberg til Epoch Times.

Med oppropet ville politikerne agere for å stanse kommunistpartiets forfølgelse av qigong- og meditasjonsmetoden Falun Gong i Kina.

I e-posten oppfordret den kinesiske ambassaden politikerne til å "verdsette sitt politiske rykte". Niclas Malmberg publiserte en del av mailen på Facebook-siden sin.

Lotta Johnsson Fornarve (V), riksdagsmedlem, skrev også under på oppropet. Hun mottok samme mail.

"Jeg oppfatter mailen som truende og som en måte å forsøke å stilne kritikken mot Kina", sier hun.

Begge har fått lignende mail fra ambassaden tidligere.

Ny taktikk

Hendelsen viser hvordan den kinesiske ambassaden reagerer mot kritikere. Ifølge tankesmien Frivärlds nye rapport, ”Dragen som byttet taktikk: Den kinesiske ambassadens arbeid for å kneble kritikere”,  har ambassaden det siste året kraftig redusert antallet angrep som legges ut på nettsiden deres,  i stedet har de begynt å sende mail til skribenter og politikere.

"Dette innebærer på ingen måte at at den kinesiske ambassadens forsøk på å dressere svensk debatt til selvsensur, har opphørt. Aktiviteten har derimot blitt vanskeligere å kartlegge for en utenforstående", skriver rapportforfatterne Patrik Oksanen og Jesper Lehto. Endringen kom etter Frivärlds rapport i 2020: "Kinas angrep for å kneble kritikere - En gjennomgang av den kinesiske ambassadens uttalelser under ambassadør Gui Congyou" og som følge av rapporten, mener de.

Under kartleggingen av ambassadens angrep fra den 1. september 2020 til midten av august 2021, fant Frivärld et tyve-talls tilfeller der ambassaden hadde kontaktet personer på mail. Hvor mange det egentlig dreier seg om er umulig å vite, skriver de.

Langsiktig arbeid

Frilansjournalisten Jojje Olsson har i løpet av året blitt kritisert flere ganger. Han sier at mailene har en hardere tone enn tidligere.

"Den hardere tonen tolker jeg som et tegn på irritasjon og frustrasjon fra ambassadens side", sier han i en uttalelse til Frivärld.

Ambassaden har kontaktet Nerikes Allehanda tre ganger for å påvirke hva avisen skriver om Taiwan. Ifølge rapporten har man eksponert forsøkene og også drøftet spørsmålet med politikere.

Kommunistpartiet arbeider langsiktig, mener forfatterne av rapporten. Det strategiske målet er å være den ledende verdensmakten i år 2050, både økonomisk og hva gjelder global posisjon.

Rapporten avsluttes med: "Kommunistpartiets målsetting er å få vesten til å utøve selvsensur gjennom gjentagende angrep på individer og institusjoner som forsvarer menneskerettigheter i Kina. Angrepene kombineres med økonomisk innflytelse og trusler om personlige konsekvenser".

Frivärld ønsker å se flere fordømmelser i avisene vedrørende ambassadens e-post virksomhet, samt en offentlig sammenstilling fra regjeringen om angrepene fra Kina og andre autoritære stater som forsøker å påvirke det åpne samfunnet.

Frivärld understreker at rapporten ikke kritiserer det kinesiske folket eller landet, men skal belyse Det kinesiske kommunistpartiets forsøk på å påvirke debatten i Sverige gjennom ambassaden i Stockholm.