Covid-19: Ny studie påviser bivirkninger av vaksiner

Hjerteproblem er sannsynligvis forårsaket av covid-19-vaksine

I USA startet vaksineringen mot covid-19 i midten av desember 2020. Her blir en mann i Maryland vaksinert lille julaften. Foto: Creative Commons
1. januar 2023
AD

Covid-19-vaksiner kan gi alvorlige skader på hjertet. Myokarditt etter vaksinasjon som er en form for hjertebetennelse, har blitt konstatert hos et antall personer som har dødd "uventet" hjemme innen 20 dager etter at de er blitt vaksinert mot covid-19.

Forskere i Tyskland har analysert obduksjonsresultater fra personer som har dødd etter vaksinering mot Covid-19 og gjort ytterligere undersøkelser, blant annet studert vevsprøver.

Studien omfattet i utgangspunktet en gruppe på 35 døde personer. 10 av disse ble ekskludert fra videre analyse fordi det ble funnet andre dødsårsaker. Av de gjenstående 25 tilfellene, fant forskerne bevis på myokarditt hos fem.

Disse fem personene døde etter maksimalt syv dager, i gjennomsnitt 2,5 dager, etter at de hadde fått vaksine fra enten Moderna eller Pfizer. Gjennomsnittsalderen var 58 år. Ingen av personene led av covid-19-infeksjon før de ble vaksinerte. Covid-prøver fra nesen var negative.

Obduksjonsresultatene og det faktum at man ikke kunne finne tegn på andre dødsårsaker, samt at vaksineringen skjedde kort tid før dødsfallene, gjorde at forskerne kunne si at for tre av tilfellene var vaksineringen den "sannsynlige årsaken" til myokarditt og at hjertesykdommen var "årsaken til plutselig dødsfall".

I ett av de andre tilfellene trodde man at myokarditt var dødsårsaken, men forskerne oppdaget et herpesvirus som kunne være en alternativ forklaring på hjernebetennelsen. I det gjenstående tilfellet var det ingen alternativ forklaring enn myokarditt. Forskerne sa likevel at betennelsens innvirkning var "isolert og hovedsakelig observert i fettet rundt hjertet". Man klassifiserte de to tilfellene som mulig forårsaket av vaksinasjonen.

"Generelt sett støttes en årsakssammenheng mellom myokarditt og anti-SARS-CoV-2 vaksinasjon i flere henseende", sa forskerne, inklusive den "nære tidsmessige koblingen til vaksinasjonen", "fraværet av andre betydelige eksisterende hjertesykdommer", samt at de testet negativt for andre myokarditt-fremkallende smittestoffer".

Vaksinering mot covid-19 skjedde i ulike lokaler verden rundt, Her er det vaksinasjon i en nedstengt konsertsal i Honolulu i USA i februar 2021. Foto: Creative Commons

Studien ble publisert i “Clinical Research in Cardiology” den 27. november. Forskerne arbeider ved Heidelbergs universitetssykehus, og studien ble finansiert av tyske myndigheter. Da ble det konkludert med at den mest trolige årsaken var vaksinasjon.

Moderna og Pfizer har ikke besvart forespørsler om kommentar.

Og da kom man fram til at den mest trolige årsaken, var vaksinasjon", sier han.

Det faktum at vi har vært svært nøye med å utelukke andre mulige årsaker enn vaksinasjon, signaliserer at tilfellene er "toppen på isberget", sier Andrew Boston som er kardiolog og jobber i "Rhode Island" til Epoch Times.

"Hvis tilsynelatende friske personer plutselig dør mens de sover, er det i hovedsak disse som blir obdusert. Det vanligste er at de har dødd av en form for koronarkretsløp i hjertets egen blodforsyning. Man har likevel i prinsippet utelatt dette i disse tilfellene. Og da kom man fram til at den mest trolige årsaken, var vaksinasjon", sier han.

"Det tyder på at fenomenet faktisk kan være mer omfattende enn hva vi har hatt mistanke til."

Myokarditt er en alvorlig hjertesykdom som kan ytre seg som brystsmerter, noe som vanligvis gjør at den som er rammet, søker hjelp på sykehus. Årsakene inkluderer bakterier og virus.

Legene fraråder vanligvis nesten all fysisk aktivitet i en periode.

Akutt myokarditt forsvinner i nesten halvparten av tilfellene i løpet av to til fire uker, ifølge det forskerne har funnet, men en fjerdedel av de som er rammet, får mer langvarige problemer. For mange av de andre fører det til døden hvis de ikke får en hjertetransplantasjon.

Forekomsten av myokarditt blant dem som er vaksinert mot covid-19, har vist seg å være høyere enn forventet, noe som er konstatert av forskere i USA, Israel og andre land. Den hyppigste forekomsten av myokarditt har vært hos unge mennesker, særlig unge menn.

Den estimerte typiske forekomsten av myokarditt er 0,2 til 2,2 per millioner personer innen syv dager etter vaksineringen. Rapporter til "Vaccine Adverse Event Reporting System" (VAERS) viser høyere forekomster hos gutter og menn i aldersgruppen 5-49 år og hos jenter og kvinner i alderen 12-29 år. Den høyeste frekvensen, 75,9 per million, fant man blant de som hadde fått andre dose.

Rapporter til VAERS beviser ikke at det er en årsakssammenheng, men studier har vist at systemet lider av alvorlig underrapportering, noe som tyder på at frekvensen er høyere enn dette.

Sykehuspersonell er de første som ble vaksinert julen 2020 i Baltimore, USA. Foto Creative Commons

Noen eksperter mener at bivirkninger, som myokarditt, gjør at risikoen vurderes som stor i visse aldersgrupper.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA fortsetter å anbefale praktisk talt alle mennesker fra seks måneder og oppover å vaksinere. De hevder at fordelene med vaksinene oppveier risikoen.

Noen eksperter er uenige og mener at bivirkninger som myokarditt gjør at risikoen er større i visse aldersgrupper.

Myndighetspersoner har gjentatte ganger sagt at de fleste tilfellene av myokarditt går over i løpet av noen uker, men forskere ved CDC oppdaget i september at mange ungdommer som fikk myokarditt etter vaksinering, fremdeles viser unormale MR-resultater flere måneder senere.

Forekomsten av myokarditt etter vaksinering har vært mye lavere blant eldre, ifølge amerikanske myndigheter. De har vegret å offentliggjøre obduksjonsresultater fra personer som har dødd etter vaksinering, men de har latt være å offentliggjøre andre resultater fra andre studier også.

Den nye studien "tyder på at vi mistet noen alvorlige myokarditt-tilfeller i våre studier", sier Tracy Høeg, epidemiolog og rådgiver for Floridas helsedepartement på Twitter.

Flere vaksiner har blitt koblet til myokarditt og til en beslektet tilstand, perikarditt. De vaksinene som lages av Moderna og Pfizer, er de to mest brukte i USA og Tyskland, så vel som i Norden.

Begge vaksinene benytter seg av messenger-RNA-teknikk (mRNA-teknikk).

Hvis vi ser en årsakssammenheng mellom vaksinen og en sykdomstilstand, innebærer det at vaksinen har forårsaket tilstanden.

MTA som drives av New Yorks undergrunnsbane, opprettet i mars 2021 et senter for covid-19-vaksinering på en togstasjon i Queens for enkelt kunne fortsette å vaksinere sine ansatte. En MTA-ansatt viser at han har gjort det som forventes av ham. Foto:  MTAphotos via Flickr

Ledende CDC-forskere har sagt at det nå er bevis for at det er en årsakssammenheng mellom mRNA-vaksinene og hjernebetennelse. Andre forskere har også trukket den samme konklusjon.

USA's mat- og legemiddelmyndighet (Food and Drug Administration) utsteder en advarsel til de som eventuelt vil vaksinere seg at "data som har kommet fram etter lanseringen, viser en økt risiko for myokarditt og perikarditt, særlig innen syv dager etter den andre dosen".

Også Bostom sier at de bevisene som han har gransket, viser at det er en årsakssammenheng.

"Det er like sikkert som de fleste forbindelser som vi sier er bekreftende innen medisinområdet", sier han.

Noen studier har konstatert at covid-19 er ytterligere en årsak til myokarditt og perikarditt, mens andre studier har indikert at det kanskje ikke finnes noen forbindelse.

Før den tyske studien kom, hadde andre forskere rundt om i verden allerede rapportert om resultat fra obduksjoner av personer som døde plutselig etter vaksinasjonen.

I 2021 rapporterte amerikanske forskere at to voksne hadde utviklet myokarditt innen to uker etter covid-19-vaksinering, og de kunne ikke finne noen annen årsak enn vaksinen.

I 2021 rapporterte sør-koreanske forskere at de etter å ha undersøkt en 22-årig manns død fem dager etter at han hadde fått vaksine fra Pfizer, kunne fastslå at den primære årsaken var "myokarditt der det var en årsakssammenheng" til vaksinen.

I januar rapporterte forskere fra New Zeeland at Pfizer-vaksinen trolig var ansvarlig for plutselig myokarditt som førte til en 57-årig kvinnes død. De skrev at "andre årsaker har blitt utelukket med rimelig sikkerhet".

I februar rapporterte forskere i USA at to tenåringsgutter som døde kort tid etter å ha fått Pfizers vaksine, var blitt rammet av hjernebetennelse og at betennelsen var hovedårsaken til dødsfallene.

I mai rapporterte CDC-forskere at en ung gutt døde med myokarditt som dødsårsak. Han hadde fått hjernebetennelse etter vaksinasjon.

I september rapporterte en tysk forsker at en 55-årig som døde fire måneder etter å ha fått Pfizer-vaksinen, døde av myokarditt og sa at "disse resultatene tyder på myokarditt, så vel som blodpropp i blodårene etter injeksjon av vaksine. Årsakssammenhengen er relatert til en skadelig, immunologisk reaksjon på den kodede, aktive faktoren".

Ad i artikkel – AdSense
AD