Analyse: KKP-tjenestemenn velger å 'legge seg flate' i passiv motstand mot Xi

Stilt overfor vanskeligheter med å tilfredsstille den mektigste kommunistiske totalitære lederen, valgte tjenestemenn å 'legge seg flat' og gjøre ingenting, sier en politisk observatør.

Betjenter venter på å lede delegater til små gruppediskusjoner om utkastet til loven mot løsrivelse under den andre plenumssesjonen på Den Nasjonale folkekongressen, eller parlamentet. Den 8. mars 2005 i Beijing i Kina. (Cancan Chu/Getty Images)
8. april 2024
AD

En nylig artikkel i et magasin av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) siterte partilederen som uttrykte misnøye med tjenestemenns passivitet og inaktivitet. Analytikere ser dette som et tegn på å "legge seg flat" eller passiv motstand mot Xi Jinpings økende sentralisering av makt innen partiet.

"Å legge seg flat" er et moteord brukt på internett og som opprinnelig refererte til en passiv og inaktiv holdning som kinesiske ungdommer bruker for å lette på presset fra en voldsom konkurranse og et utfordrende liv. Nå blir "å legge seg flat" stort sett sett på som en moderat boikott av uoverkommelige konkurrenter mens man beskytter seg selv og minsker tapene.

I det siste nummeret av partiets medier den 16. mars publiserte Qiushi en artikkel av KKP-lederen der det hevdes at "streng partiadministrasjon" ikke gjør KKP til "en stillestående dam", implisitt kritiserte han partimedlemmer for ikke aktivt å gjennomføre hans beslutninger.

Xi vektla også behovet for å løse partiets "unike vanskeligheter" med noen mål som å stimulere "entusiasme, initiativ og kreativitet" fra partimedlemmer og kadrer med "streng kontroll og generøs kjærlighet" og "insentiver og begrensninger".

Wang He, en USA-basert aktualitetskommentator pekte på at "de såkalte 'unike vanskelighetene' som ble nevnt av Xi, er i essens et problem med legitimiteten med KKP's styre. Dette har det nå blitt satt lys på innen partiet, og det har utviklet seg til en situasjon der tjenestemenn motsetter seg Xis maktmonopol ved å "legge seg flat".

Wang fortsatte: "Selv om Xi Jinping har fullført sin sentralisering av makt ved å stole på 'anti korrupsjon'-kampanjen mot sine politiske motstandere, har han fornærmet nesten alle KKPs interessegrupper, fra topp til bunn i hierarkiet".

"Derfor, med flere KKP-tjenestemenn som protesterer mot Xi internt og bruker en passiv holdning i regjeringens arbeid, blir Xi en ensom ulv".

En annen grunn til at KKP-tjenestemenn foretrekker å legge seg flate, ifølge Wang, er at de er redde for å bli arresterte som mål for Xi sin anti-korrupsjonskampanje hvis de sier nei åpent til sentralregjeringen.

Wang spår at denne boikotten vil bli et forspill til en krise uten sidestykke for Xi og det kinesiske kommunistregimet.

Xi er vanskelig å tilfredsstille

I løpet av de to sesjonene som ble avsluttet i midten av mars, akselererte kommunistpartiets leder sin sterkt sentraliserte styring. Først vedtok han en revidert lov som fastslår at Statsrådet er underordnet partiet, og for det andre avlyste han statsministerens vanlige pressekonferanse etter sesjonen. Begge praksiser sies å ha ytterligere nedgradert Statsrådet og utvidet den personlige makten til partiledere.

Tidligere avslørte en uvanlig scene på Den nasjonale folkekongressen (NPC) avslørte den "dystre atmosfæren" blant KKP-offiserene og panikktilstanden blant høytstående tjenestemenn som smigrer den mektigste mannen i Kina.
NPC Chairman Zhao Leji, bows to Chinese President Xi Jinping (C) before his speech during the second plenary session of the NPC, or National People's Congress, at the Great Hall of the People in Beijing on March 8, 2024.(Kevin Frayer/Getty Images)
Lederen for NPC , Zhao Leji, bukker for den kinesiske presidenten, Xi Jinping, i forkant av hans tale under det andre plenumssesjonen på NPC, eller Den nasjonale folkekongressen i Folkets store hall i Beijing. Den 8. mars 2024. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

En sjelden hendelse under NPC-møtet den 9. mars: Xi og andre fremtredende skikkelser hadde en tre minutters privat interaksjon på podiet. Xi plukket opp rapporten og vendte seg mot Zhao Leji, lederen av NPC, med et alvorlig uttrykk. Han pekte på rapporten og dunket av og til på bordet mens herr Zhao fortsatte å lytte, med en ydmyk gest.

Tusenvis av deltakere, inkludert journalister fra utenlandske media, så episoden, og alle tjenestemennene så anspente ut og lurte på hva som hadde gått galt.

Flere medier siterte et innlegg fra det sosiale medieplattformen X som sa at årsaken til den anspente atmosfæren på den opphøyde lovgivende konferansen, var en rapport fra Ying Yong, riksadvokaten for Høyesteretts statsadvokatkontor. Det ble rapportert at i 2023 ble over 2,4 millioner mennesker arrestert eller tiltalt av nasjonale sikkerhetsgrunner. Dette skulle være en "gledelig rapport" for Xi, men den utløste utilsiktet sinne hos ham. Antallet personer som ble holdt i varetekt i 2023 overstiger det totale antallet arrestasjoner i tiåret med Kulturrevolusjonen i tidligere leder Mao Zedongs æra med 2,3 millioner mennesker.

Disse millioner av arrestasjoner består av dissidenter, klagere og også tjenestemenn som er renset ut av den nåværende regjeringen.

Zhang Tianliang, en amerikansk-basert aktualitetskommentator tror at Xis mange motstridende instruksjoner har latt tjenestemenn stå med tap, og topplederens absolutte grep om makten har drevet underordne til passiv motstand.

"Etter at Xi kom til makten har han fokusert på en ting: uavbrutt sentralisering av makt", sa Zhang og la til at Xi har satt opp forskjellige arbeidsgrupper for å opprettholde den høyeste beslutningsdominansen. Dette har ført til at tjenestemenn bekymrer seg for om de gjør feil ting og ikke tilfredsstiller Xi, så det er bedre for dem å legge seg ned og ikke gjøre noe.

På den andre siden griper Xi fatt på en rekke forhold som det ikke kan gjøres noe med, og som bringer med seg all slags kaos hos offentlige myndigheter.

Zhang noterte imidlertid at Xi ikke vil desentralisere makten til tjenestemenn for å lede regjeringsarbeid innen økonomi, militære og diplomatiske saker ifølge deres vilje noe som gjør det umulig for tjenestemennene å ta initiativ til å utnytte sine evner.

Ad i artikkel – AdSense
AD