Alarmerende antall kvinner som utsettes for menneskehandel i Kina

Nyhetsanalyse

Kinesiske skolejenter. Foto: Johannes Eisele/AFP/Getty Images.
20. februar 2022

En videofilm av det langvarige fangenskapet til en fastlenket kvinne som er mor til åtte barn på landsbygden i Xuzhou i Jiangsu-provinsen, har sjokkert Kina. Mange mener at kvinnen er et offer for menneskehandel og blitt redusert til et reproduktivt verktøy.

Gjennomgripende forbrytelser med handel av kvinner er utbredt i Kina og har dype røtter.

Dessverre er det vanskelig å fastslå eksakt hvor mange kvinner i Kina som har blitt utsatt for menneskehandel. Tidligere rapporter i statlige medier gir imidlertid noe bevis på omfanget.

Den 16. februar 2015 fikk reportere fra Legal Daily som er en statsdrevet, kinesisk avis, vite via regimets Departement for offentlig sikkerhet, at mer enn 30.000 kvinner som var utsatt for menneskehandel, ble reddet i 2014.

Den 29. mars 2013 rapporterte Legal Daily om Kinas kampanje mot menneskehandel. I 2009 ble det rapportert om totalt 23.341 tilfeller av bortføring og salg av kvinner, mens 45.702 bortførte kvinner ble reddet.

I 1989 ble det utgitt en bok med tittelen "Ancient Evils - Documentary of the National Women's Abduction and Trafficking" som var skrevet av Xie Zhihong og Jia Lusheng. Boken henviser til offisielle data som viser at 48.100 kvinner fra hele Kina ble solgt til seks fylker, administrert av Xuzhou (byen der den fastlenkede moren ble funnet). I landsbyen Niulou i byen Yizhuang, der bortførte kvinner ble kjøpt, utgjorde to tredjedeler av de unge, gifte kvinnene bortførte kvinner som var blitt solgt.

Det er umulig å vite hvor mange kvinner som venter på å bli reddet eller hvor mange som har blitt solgt tidligere år.

Ifølge informasjon fra media selges de fleste av de bortførte kvinnene til fattige områder på landsbygden der det er flere menn enn kvinner og der innbyggerne ikke har råd til å gifte seg.

Alvorlig ubalanse i kjønn

Ifølge «Communiqué of the Seventh Population Census» som ble utgitt av kinesiske myndigheter i mai 2021, er forholdet mellom menn og kvinner i Kina 105,07 på 100. Av Kinas totale befolkning på 1,41 milliarder er det 33 millioner flere menn enn kvinner. Ubalansen på landsbygden er enda mer oppsiktsvekkende. Der er kjønnsraten så høy som 107,91 på 100.

Tidligere år var misforholdet enda større. Ifølge en studie som ble gjort av den Hong Kong-fødte amerikanske journalisten Leta Hong, nådde kjønnsraten mellom mannlige og kvinnelige babyer født i Kina i 2008, en topp på 121 på 100.

Resultatene fra den kinesiske folketellingen i 2010 var mest akutt, med et forholdstall på 136 på 100 for menn og kvinner født på 1980-tallet. Forholdet mellom de som ble født på 1970-tallet, var på hele 206 på 100.

Når det gjelder fenomenet  kjønnsubalanse, spådde Dudley Poston, som er professor ved «Texas A&M University» og som i lengre tid har studert Kinas befolkningspolitikk, at mellom 45 og 50 millioner enslige menn i 2020 ikke ville kunne finne seg en ektefelle på grunn av mangel på kvinner i befolkningen.

Den alvorlige ubalansen mellom menn og kvinner tilskrives ofte ett-barns-politikken som ble håndhevet av KKP i mer enn 30 år, patriarkalsk praksis på landsbygda i Kina eller selektiv abort. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å bestemme fosterets kjønn, noe som har gjort selektiv abort, en form for kjønnsmord, mer utbredt.

Fattigdom på landsbygden

Luo Shihong som er professor ved institutt for kommunikasjonsstudier ved «Chung Cheng University» i Taiwan, mener at en annen årsak til bortføringen av kvinner kommer av Kinas urettferdige politikk når det gjelder husholdningsregistrering i kombinasjon med en ekstrem fattigdom på landsbygden.

Etter at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) tok makten i Kina, ble det vedtatt et todelt husholdningsregistreringssystem i urbane og landlige områder der tildelingen av alle sosiale goder knyttes til husholdningsregistreringen, inkludert utdanning, sysselsetting og velferdsgoder.

De som har en registrert husholdning på landsbygden, har lenge ligget på bunnen av samfunnsstigen fordi de ikke gis de samme ressursene som de med registrert husstand i urbane strøk.

I en uttalelse fra 2015 sa Luo at enslige på landsbygden i Kina er de svakeste av de svake på ekteskapsmarkedet. På grunn av fattigdom og andre årsaker mangler de konkurranseevne til å skaffe seg en kone. Dette resulterer i at de har vanskelig for å få tilfredsstilt grunnleggende seksuelle behov og tyr til ulovlige midler, som samtidig løser ønsket om en familie.

Likegyldige tjenestemenn

Selv om KKP-tjenestemenn ved forskjellige anledninger har hevdet at bortføring og handel med kvinner må straffes strengt og raskt og ikke tolereres, blir slike uttalelser vanligvis sett på som symbolsk tomprat.

Chang Ping som er en kjent, kinesisk mediepersonlighet, sa i en kommentarartikkel at det i noen av de hardest rammede områdene med menneskehandel, er allment kjent hvilke familier som har kjøpt sine svigerdøtre. De lokale myndighetene erkjenner aldri problemet og deltar aktivt i og vedlikeholder nettverket for menneskesmugling. Først når offerets familie krever handling fra det lokale politiet eller når det kreves et symbolsk grep, ser det lokale politiet seg tvunget til å redde dem.

En forelesningsvideo fra 2020 laget av Luo Xiang som er professor ved «China University of Political Science and Law», sirkulerte nylig på internett. Luo ga et levende eksempel på situasjonen. Han sa at maksimum-straffen for ulovlig kjøp av en papegøye er fem år, mens maks-straffen for ulovlig kjøp av 1-12 kvinner er tre år, som tilsvarer maksimums-straffen for ulovlig kjøp av 20 padder. En kinesisk kvinne er dermed verdsatt til mindre enn en papegøye og kan bare sammenlignes med en padde. Luo sa også at hvis det ikke fantes kjøpere, ville det heller ikke være selgere. Det er fordi straffen for kjøpere er så lav at det finnes så mange selgere.

KKP er ikke bare likegyldig, men til en viss grad også medskyldig. Luo Shihong påpekte at KKP’s offisielle praksis for vedlikehold av stabilitet ovenfra og ned har forverret problemet med handel av kvinner ytterligere. Fenomenet menneskehandel, selv om det er fullstendig ukorrekt både juridisk, moralsk og politisk, har hjulpet myndighetene med å opprettholde "stabiliteten" på landsbygden; hvis ikke kunne et stort antall misfornøyde, enslige fra landsbygden, uten håp om å gifte seg, resultere i sosial uro.

I november 2013 erkjente en lang rapport, «The Dark Curtain of Chinese Organ Trading» publisert av KKP-støttede «Hong Kong Phoenix Weekly», at «organtransplantasjons-turismen» til Kina har økt betydelig i løpet av de siste ti årene. Ifølge en analyse fra internasjonale medisinske eksperter, antas det at det finnes en enorm undergrunns menneskelig organbank og til og med en levende organbank for menneskeorganer i Kina.

Artikkelen sa også at Falun Gong-utøvere, fanger i arbeidsleirer, sosialt fordrevne og bortførte kvinner og barn kan være mål for organtyveri.

Et stort antall kvinner blir bortført og tvunget til prostitusjon. Organisasjonen mot menneskehandel under UNESCO (UNIAP) har analysert ofre for menneskehandel i Kina. Organisasjonen gransket 800 saker mellom 2006 og 2007. De fant at 19 prosent av kvinnene ble tvunget til prostitusjon, mens 42 prosent ikke avslørte hvem de var blitt solgt til.

Disse aktivitetene skiller seg fra handel med kvinner utelukkende for tvangsekteskap ved at salget ikke er til folk på fjellet eller på landsbygden, men til folk i storbyer.

Synspunkter i denne artikkelen er forfatterens egne meninger og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Epoch Times.