Verdens regnvann er udrikkelig

PFAS-stoffene som spres globalt gjennom atmosfæren er påvist i regnvann over hele verden. Foto: Ian Waldie/Getty Images
21. august 2022
AD

Regnvann er ikke lenger trygt å drikke noen steder på jorden på grunn av høye nivåer av "evighetskjemikaliene" PFAS (Per- og poly-Fluor-Alkylerte Stoffer). Disse spres via atmosfæren over store deler av jorden, ifølge en ny svensk forsknings-studie.

Studien som er utført av forskere ved Institutt for miljøvitenskap i Stockholm og forskningsuniversitetet ETH i Zürich, ble nylig publisert i tidsskriftet «Environmental Science and Technology».

Forskerne fant at poly- og perfluorerte alkylsubstanser (PFAS) i regnvann, også kalt "evighetskjemikalier", har nådd svært høye nivåer og overskrider retningslinjene for sikre nivåer over alt i verden.

PFAS er en gruppe på over 4700 industrielle kjemikalier som brukes i hverdagsprodukter over hele verden, for eksempel i matemballasje, klær, toalettsaker, kosmetikk og også i kjøkkenutstyr.

De menneskeskapte og farlige kjemikaliene har spredt seg til atmosfæren over hele verden og kan finnes i snø og regnvann selv på de mest avsidesliggende stedene på jorden.

3M som er den største produsenten av PFAS, begynte å fase ut PFAS ved begynnelsen av 2000-tallet, og myndigheter og industrien fulgte raskt etter. Men kjemikaliene brytes ikke ned i naturen og skader derfor både miljøet og menneskers helse.

I løpet av det siste tiåret har forskerne utført laboratorie- og feltstudier av forekomsten av PFAS i atmosfæren og hvordan de transporteres. De har også tatt prøver av drikkevann. Studien sammenlignet nivåene av fire vanlige perfluoralkylsyrer (PFOS, PFOA, PFHxS og PFNA) i regnvann, jord og overflatevann.

De fant ut at nivåene av PFOA og PFOS, spesielt i regnvann, ofte overstiger de sikre nivåene i drikkevann i henhold til de siste amerikanske anbefalingene. Kjemikalienivåene overskrider også miljøvernmyndighetenes grenseverdier i mange ulike deler av verden, som Europa, Tibet og Antarktis.

Forskerne mener at det faktum at retningslinjene for PFAS-nivåene i drikkevann, overflatevann og jord er blitt nedjustert så mye de siste to tiårene, gjør det utrygt å drikke regnvann overalt i verden.

«Det har skjedd en oppsiktsvekkende nedjustering av veiledende verdier for PFAS i drikkevann de siste 20 årene», sier Ian Cousins som er hovedforfatter av studien ved Stockholms universitet.

«For eksempel var de veiledende verdiene for drikkevann i USA for et kjent stoff i PFAS-klassen, nemlig det kreftfremkallende perfluorert oktansyre (PFOA), 37,5 millioner ganger høyere enn i dag. Med utgangspunkt i de siste amerikanske retningslinjene for PFOA i drikkevann, må regnvann vurderes som utrygt å drikke overalt. Selv om vi i den industrialiserte verden vanligvis ikke drikker regnvann, forventer mange at det er trygt fordi det forsyner mange av drikkevannskildene våre.

PFAS kan knyttes til en lang rekke negative helseeffekter, som økt risiko for nyre- og testikkelkreft, lærings- og utviklingsproblemer hos barn, nedsatt immunforsvar, infertilitet, komplikasjoner ved graviditet og økt kolesterol.

Stoffene har stor spredning til miljøet, og dette gjelder også i Norge. I Sverige har man oppdaget at oteren har høye nivåer av stoffene, og fisk fra Vättern inneholder så høye nivåer at EU kun anbefaler inntak en gang i måneden.

PFAS-stoffene er så konstante at selv om det til en viss grad ble innført forbud mot bruken av dem for 20 år siden, er nivåene på et konstant høyt nivå. Det vil si at de anbefalte maksimums-nivåene vil fortsatt bli overskredet dersom ingenting gjøres, og forskerne bak artikkelen mener at planetens grenseverdier for PFAS allerede er overskredet.

FAKTA

Hva er PFAS?

PFAS står for "poly- og perfluorerte alkylsubstanser", men omtales ofte som høyfluoriserende stoffer. Dette er en samlebetegnelse for mer enn 4700 industrielt produserte kjemikalier.

Stoffene brytes veldig sakte ned i naturen og kalles derfor evighetskjemikalier.

PFAS avviser fett, smuss og vann. Mange PFAS-stoffer fungerer også som flammehemmende middel og brukes derfor ofte i elektronikk. De finnes i alt fra stekepanner og klær til møbler og skjønnhetsprodukter.

Kjemikaliene kan absorberes gjennom huden og tårekanalene eller inntas oralt.

Mange nordiske studier viser at det har blitt gjort funn av stoffene over alt på jorden, også i fisk, fugler og pattedyr, ifølge finske THL.

 

Ad i artikkel – AdSense
AD