Utsteder Kina "Grønne obligasjoner" for å nå målet om å bli klima-nøytral?

Et kullkraftverk i utkanten av Linfen spyr ut røyk, Shanxi-provinsen i Kina. Linfen regnes som en av verdens verst forurensede byer. Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images
15. august 2021

Kina, som har verdens største utslipp av klimagasser, etablerte sin første karbon-nøytrale plattform for finansiell leasing i Nansha, Guangzhou. Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) skal også lansere et online handelssystem for utslippskvoter denne måneden. Internasjonale eksperter mener imidlertid at Kinas grønne obligasjoner vanligvis ikke holder mål.

Den 8. juli ble China Southern Power Grid's karbon-nøytrale finansielle leasingplattform formelt etablert i Nansha, Guangzhou. Plattformen har mottatt mer enn $156 millioner (tilsvarende 1 384 millioner norske kroner) i første fase av prosjektet. Ifølge Huo Zhigang, daglig leder i selskapet, bruker plattformen innovative finansielle leasing-modeller som oppretter en flytende mekanisme som knytter leasingavgifter til karbonutslipp, og påstår at dette tvinger karbon-utslippere til å redusere utslippene.

I følge Chen Wanqing, visedirektør i finans-byrået Guangzhou Nansha Development Zone, kan plattformen utvikle klima-investeringer og finansiere produkter som vil hjelpe selskaper i Guangdong, Hong Kong, og Macau til å utstede grønne obligasjoner. Samtidig hevdes det at den vil gjøre  regionene i stand til å oppnå "utslipps-topper" og "karbon-nøytralitet".

Under det globale klimatoppmøte i april 2021, lovet Xi Jinping, Kinas leder, at  de ville begynne å redusere utslippene etter Kinas karbonutslipps-topp i 2030, og oppnå "karbon nøytralitet" i 2060. Xi ba de vestlige utviklingslandene om økonomisk og teknisk støtte.

Sarah He, finansekspert og for tiden bosatt i USA, tror at KKP håper å bruke de såkalte utslippstopps- og karbon nøytralitetsmålene til å tiltrekke seg store summer utenlandsk investeringskapital. Hun tror at KKP's forslag om grønne obligasjoner bare er et skalkeskjul.

Den 14. juli, holdt KKP's statlige informasjonskontor sitt vanlige møte. Der sa Sun Guofeng, KKP's direktør for Monetary Policy of the Central Bank, at banken ville omgjøre reduksjon av karbonutslipp til ekte valuta og bidra til lav-kost finansiering gjennom finansielle institusjoner for å finansiere nøkkel-prosjekter.

Sarah He tror imidlertid at "å redusere karbon-utslipp" ikke er den egentlige hensikten bak den såkalte grønne finansieringsplattformen som er etablert av KKP og lokale foretak. Den egentlige hensikten er å oppnå investeringer og fordeler.

"Selv om plattformen på en eller annen måte klarer å forbedre karbonutslippene, er effekten minimal. Mest sannsynlig vil det gi stor gjeld og forverre en kredittkrise. Hovedgrunnen er at kinesiske selskaper generelt mangler integritet, forvaltes dårlig, bruker midler ineffektivt og har mange andre problemer", sa He.

Det internasjonale samfunnet har lignende bekymringer vedrørende KKP's grønne obligasjoner.

Den 27. mai fastslo Wall Street Journal at mange av Kinas grønne obligasjoner ikke var i henhold til internasjonale forskrifter da halvparten av de grønne aksjene kunne brukes i selskapenes daglige drift, og ikke til det som var hensikten; å forbedre karbon-utslippene. I følge de internasjonale forskriftene, kan bare 5 prosent av kapitalen i de grønne obligasjonsfondene brukes til selskapenes daglige drift.

"Dette kan øke risikoen for grønn-vasking, der den virkelige miljøfordelen til transaksjonen er overvurdert," sa Lori Shapiro, finansanalytiker innen bærekraft, i S&P Global Ratings.

I tillegg påpekte Alan Meng, sjef for data-analyser i Climate Bonds Initiative (CBI), at 33 av de 127 utstedte grønne KKP-obligasjonene ikke holdt de påkrevde standardene i første halvdel av dette året.

I følge en rapport fra Reuters i april, driver KKP og kinesiske selskaper "grønnvasking" for å  oppnå større investeringsfond. Kinesiske regulatorer implementerer med hensikt ulike reguleringer av grønne obligasjoner for å forhindre at internasjonale investorer har en tydelig forståelse når de foretar investeringer, noe som medfører enorm risiko for investorene.

For videre lesing: En kort oppslagsbok

Karbon nøytralitet vil si et utslipp av karbondioksid lik null. Dette kan gjøres gjennom å balansere utslippene av karbondioksid ved å fjerne (ofte gjennom karbonforskyvning) eller gjennom å eliminere utslipp fra samfunnet (overgang til "etter-karbonøkonomi"). I FNs generalforsamling i september 2020 sa Xi at Kina, som det landet i verden med største utslipp av klimagasser, ville nå karbonnøytralitet innen 2060.

Utslipps-topp refererer til Kinas målsetning om å bringe det totale utslippet av drivhusgasser (CO2) til en topp i 2030.  Xi har også forpliktet seg til å redusere Kinas karbonutslipp med "minst" 65 prosent fra 2005-nivået, innen 2030.

Grønne obligasjoner refererer til finansieringsverktøy der alle midlene fra utstederen skal brukes til utgifter eller lån til grønne investeringsprosjekter, inkludert klimaendringer, miljøvern, fornybar energi, karbonreduksjon, og annet.

Grønnvasking refererer til prosessen der en skaper et falskt inntrykk eller gir villedende informasjon om hvorfor et selskaps produkter er mer miljøvennlige. Grønnvasking regnes som en udokumentert påstand for å lure forbrukere til å tro at et selskaps produkter er miljøvennlige.