Studie: Farge, form og et rent utemiljø gir trygge barn

Foto: Malmø universitet
16. januar 2022
AD

Åpne uterom, voksne i nærheten, ikke for mange busker. Bort med søppel og inn med farge og form. Slik ville 52 barn som har medvirket i en studie i boligområdet Lindengen i Malmø, øke tryggheten på uteområdet sitt.

Studien der barna har medvirket, inngår i et større prosjekt om likeverdig helse i boligområdet Lindengen i Malmø. Prosjektet har sitt utgangspunkt i innbyggernes behov: hva som er viktig for en god helse for dem. Det skriver Malmø universitet i en pressemelding.

«Barna har vært med i hele forskningsprosessen. De har fått lov å fotografere der de har følt seg trygge og utrygge på en strukturert måte. De har siden gått igjennom alle bildene og har kategorisert dem i et dataprogram ut fra ulike temaer», sier Margareta Rämgård som er dosent og leder for prosjektet i pressemeldingen.

I følge Rämgård ble studien til fordi det var en bekymring rundt barnas trygghet. Barna som har medvirket, har arbeidet med en metode som kalles photovoice, en kvalitativ metode som brukes nettopp i denne typen forskning. Et utgangspunkt har også vært barnekonvensjonen og viktigheten av barns delaktighet.

Materialet fra barna har etterpå blitt bearbeidet i fokusgrupper sammen med blant annet Redd Barna og skolen. På denne måten har flere områder som er viktige for barna, blitt bragt fram i lyset.

«Barna vil ha åpne plasser, voksne i nærheten og ikke for mange busker. De har sterke meninger om farge og form og reagerer på rotete steder. De trekker fram viktige steder, for eksempel biblioteket i bydelen. De vil også ha plass til lek og aktiviteter», sier Margareta Rämgård.

Barna i studien har presentert forslagene sine om et forbedret bomiljø for boligbyggelag, samfunnsplanleggere og politikere i Malmø, skriver universitetet.

Ad i artikkel – AdSense
AD