Sagn og mytologi i vår tid

Trær og spesielle steder har lenge spilt en sentral rolle i sagn og myter. Hva er egentlig historien bak det stedet du bor? Foto: Roman Averin
10. oktober 2021

Treet på gården. Hva har det betydd for mennesker og hvilke sagn florerer rundt det? "Trollbundet" er en digital utstilling om folketro og sagn og koblingene til i dag.

Hva har fortellingen, skriftspråket, mytene og legendene hatt for påvirkning på menneskene gjennom tidene? "Trollbundet" stilles ut som en fysisk utstilling, men den finnes også som en samling avbildede essayer, intervjuer og artikler rundt temaet folketro og sagn. Det er en rekke ulike forfattere som har skrevet eller blitt intervjuet, alt fra journalister og antikvarer til professorer.

Til sammen blir det en lang lesing som satser på å fortelle eldre historier, forklare betydningen av disse og binde dem sammen med vår historieskapning av i dag. Her skilles vandresagn, skapt som overdrivelser av virkeligheten, fra sagn og myter som faktisk inneholder visdom og lærerike historier om livet.

I en av artiklene intervjuer Johan Lindblom som er digital kommunikator, folkekloreforsker Bengt af Klintberg. Her fortelles historien om kjempen Vrål i Hästskede. Man tror at Vrål helt enkelt var et storvokst menneske og at størrelsen sikkert ble overdrevet. Mot slutten var han blitt så stor at vann-nivået sank da han drakk av innsjøene. Akkurat som i hviskeleken overdrives fortellingene sakte når den spres blant mennesker.

Men det fortelles også om fabelen med uglen (norsk: myrsnipen) som får i oppdrag å finne hvem sitt barn som er vakrest. Det endelige svaret blir hans eget. Moralen i denne historien er tydelig, men mange steder kan det, i tilsynelatende underlige historier, finnes skjulte lærdommer.

"Og med myter og sagn må man være oppmerksom. Blant merkelige vesener og tilsynelatende overnaturlige hendelser lurer sannheter som gjør livet lettere å forstå og som beriker oss som mennesker", skriver Lindblom.

På lignende måte skriver landskapsantikvar Robin Eriksson om treets betydning for menneskene. Når han gjør det, snakker han egentlig, lik andre skribenter på hjemmesiden, om stedenes historiske betydning.

"Dette gamle store treet som står på sommerstedet ditt. Hva betyr det for deg? Hva betydde det for de som plantet det for 150 år siden?" skriver han.

Eriksson skriver også om treets konsekvente mytologiske betydninger. Fra verdenstreet Yggdrasil til beskyttelses-tre og den gammelnordiske skapelsesberetningen der Ask og Embla ble skapt av to stubber, til hvordan disse mytene og legendene går videre i den kollektive bevisstheten. Skapere av dataspill og film tar tydelig i bruk den mytologiske verden. For hvor kommer egentlig inspirasjonen til Teldrassil og Nordrassil fra i det populære spillet World of Warcraft?

Ulike steder har historisk sett blitt knyttet sammen med ulike historier og sagn. Her tar man også opp Sägenkartan som er en database med rundt 5.000 ulike sagn. Når jeg ser inn i databasen, får jeg opp et kart med treff for størstedelen i Sverige, Norge og Finland. På kartet finnes det avmerket hvor ulike sagn oppstår. Jeg søker videre i mitt lokalområde etter historier som hendte der for lenge siden, eller i alle fall ble det sagt at de hendte der.

Samlingen avsluttes i nåtiden med spørsmålet om hvilke historier vi møter i dag som er sagn og hva som er virkelighet. Spesielt tas internett opp som et fenomen der tekster lett utnytter frykten vår eller overdriver virkelige hendelser. Det vi leser, er sagn, lik hviskeleken. Hvor ligger sannhetene?