Representantenes hus vedtar lovforslag for å få en slutt på Beijings tvungen organhøsting fra Falun Gong-utøvere.

"Det kinesiske kommunistpartiets utbredte, systematiske og statsstøttede forfølgelse av Falun Gong ... kan utgjøre folkemord," heter det i lovteksten.

Falun Gong-utøvere krever en slutt på forfølgelsen av den åndelige minoritetsgruppen i Kina under et arrangement på Capitol Hill den 20. juli 2023. De markerer at det er 24 år siden forfølgelsen startet. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times
7. juli 2024
AD

Representantenes hus har fremsatt et lovforslag med mål om å få en slutt på det kinesiske regimets langvarige forfølgelse av den åndelige gruppen Falun Gong.

Den tverrpolitiske lovforslaget om beskyttelse  av Falun Gong (H.R. 4132) som ble introdusert av representant Scott Perry (R-Pa.), sammen med 18 andre medspillere, ble vedtatt den 25. juni. Dette er det første lovforslaget i USA som tar for seg Beijings brutale undertrykkelse og som har gått igjennom i Parlamentet.

Falun Gong som er en meditasjons-metode basert på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse, har vært offer for en nådeløs kampanje i det kommunistiske Kina med mål om å få metoden utryddet.

De siste 25 årene har utøverne av metoden, som ifølge daværende estimater i 1999 talte opptil 100 millioner, blitt utsatt for lange fengselsstraffer, tortur, tvangsarbeid og tvungen organhøsting.

Lovforslaget, "Falun Gong Protection Act", som nå må godkjennes av Senatet, krever en umiddelbar slutt på forfølgelsen. Hvis loven blir undertegnet, vil den kreve at USA avstår fra ethvert samarbeid med Kina på organtransplantasjons-området og at det iverksettes målrettede sanksjoner og visum-restriksjoner for å bekjempe forfølgelsen av Falun Gong på internasjonal arena.

Rep. Scott Perry (R-Pa.) in the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington on June 25, 2024. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Representant Scott Perry (R-Pa.) i Rotundaen i USAs Capitol i Washington den 25. juni 2024. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Perry sa i Representantenes hus den 25. juni at det å diskutere spørsmålet om systematisk tvangshøsting av organer i 2024 i seg selv, er "veldig skremmende".

"Tvungen organhøsting, en form for massemord, er noe [som vi forbinder med] Josef Mengele, men dette skjer i dag", sa han.

"Hvis du har penger, er det ingen venteliste for å få et nytt organ i Kina ... Det er rikelig tilgang på disse organene."

Perry beskrev lovforslaget som  "Kongressens første bindende forpliktelse til å iverksette sterke, rettslige tiltak mot forfølgelsen og den tvungne organhøstingen av Falun Gong. Dette setter Falun Gong i sentrum for lovgivningen; et tiltak som burde vært iverksatt for lenge siden, etter 25 år".

"The Falun Gong Protection Act" vil også pålegge sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn, militære ledere eller andre som er "bevisst ansvarlig for eller medskyldig i eller som direkte eller indirekte har deltatt i ufrivillig organhøsting" i Kina.

Alle på sanksjonslisten vil bli nektet innreise til USA eller delta i USA-baserte transaksjoner og vil få sine nåværende visa inndratt. Lovforslaget har også en sivilrettslig straff på opptil 250.000 dollar og en rettslig straff på 1 million dollar og 20 års fengsel for lovbrytere.

I henhold til lovforslaget må utenriksministeren, helse- og omsorgsministeren og direktøren for Helsedirektoratet avgjøre om forfølgelsen av Falun Gong utgjør en "grusomhet" i henhold til Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act fra 2018, samt finne ut hvor mye bevilgninger USA har støttet organtransplantasjon i Kina.

"Den utbredte, systematiske, statsstøttede forfølgelsen av Falun Gong av Det kinesiske kommunistpartiets ledelse i Kina utgjør et klart brudd på Falun Gong-utøveres grunnleggende menneskerettigheter og kan utgjøre folkemord", heter det i lovteksten.

Representant Greg Stanton (D-Ariz.) talte for å støtte lovforslaget og fokuserte på den "ufattelige lidelsen" ofrene går igjennom med "å frata deres mest grunnleggende rettigheter og la kroppene deres bli krenket på den mest  grusomme måten".

"Forestill deg terroren og fortvilelsen til de som er fengslet på grunn av sin overbevisning eller tro, bare for å få organene tatt fra dem med makt", sa han. "Dette er ikke bare statistikk eller et fjern problem. Dette er levende mennesker, mennesker med familier og med drømmer. De må tåle ufattelig smerte og redsel".

"Ideen om at et medlem av en åndelig minoritet kan bli et mål og drept slik at organene deres kan høstes, er verdig en skrekkfilm", sa han.

Epoch Times rapporterte i 2006 om organhøsting for første gang etter at øyenvitner sto frem og påsto at å drepe for å ta organer skjedde på kinesiske sykehus og i underjordiske anlegg. Et vitne, med alias Annie, fortalte at mannen hennes fjernet hornhinner fra levende Falun Gong-utøvere mens han arbeidet som nevrokirurg på et sykehus nordøst i Kina.

"Falun Gong-utøvernes liv blir ikke beskyttet av myndighetene. Livene deres blir ansett som verdiløse av myndighetene", sa hun dengang. "Det er en nasjonal forbrytelse".

Saken har etter hvert fått mer oppmerksomhet, spesielt etter det London-baserte China Tribunal i 2019 konkluderte med at overgrepene hadde funnet sted i Kina i betydelig skala, med Falun Gong-utøvere som hovedkilde for organer.

I løpet av de siste to årene har tre delstater i USA vedtatt lover som forbyr helseforsikrings-selskaper å finansiere organtransplantasjons-operasjoner i Kina. USAs kongress, FN-tilknyttede eksperter og EU-parlamentet har offentlig fordømt den grufulle praksisen.

I 2023 vedtok Representantenes Hus, med overveldende flertall, sitt første lovforslag om tvungen organhøsting generelt.

Ad i artikkel – AdSense
AD