Over 45 millioner eldre kinesere trenger omsorg på grunn av en stor aldringstrend

Kina vil ha 60 millioner eldre i 2030, ifølge en studie

En gruppe eldre kinesere i Beijing den 7. april 2007. Foto: AFP via Getty Images

Antallet eldre som trenger omsorg i Kina har overskredet 45 millioner og det er forventet å nå 60 millioner innen 2030, ifølge en fersk undersøkelse. Kinas aldringstrend er annerledes enn i andre land; storskala og rask akselerasjon.

En gruppe samfunnsvitere ved universitetet i Beijing tar i en artikkel opp omsorgsbehovet til Kinas eldre befolkning. Artikkelen ble publisert i “Lancet Public Health” den 21. november.

Teamet analyserte data fra undersøkelser som ble gjennomført i 28 provinser i Kina. Undersøkelsen pågikk fra 2011-2020 med 46.619 respondenter på 60 år eller eldre.

Studien identifiserte tre nivåer av hjelpebehov basert på mobiliteten til de eldre og evnen til å utføre daglige aktiviteter (ADL), men også instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL). ADL består av seks forhold: påkledning, hygiene, spising, bevegelse fra seng til stol, bruk av toalettet og kontinens. IADL-kategorien inkluderer mer komplekse aktiviteter som husarbeid, matlaging, handling, administrere penger og å ta medisiner.

De med problemer med noen av aktivitetene i dagliglivet (ADL) ble klassifisert som nivå 1-trengende.

De med problemer innen ADL samt matlaging, handling og medisinhåndtering, ble klassifisert som nivå 2-avhengige.

De med problemer med ADL og IADL ble klassifisert som nivå 3-avhengige.

Epoch Times Photo
Trender i funksjonsavhengighet hos eldre mellom 2011 og 2020. Illustrasjon: The Lancet Public Health

Resultatene av undersøkelsen indikerte at i 2020 var 20,61 millioner eldre i Kina nivå 1-avhengige, 36,33 millioner var nivå 2-avhengige og 45,3 millioner var nivå 3-avhengige.

Etter hvert som befolkningen eldes, vil det bli flere og flere eldre som har behov for omsorg i Kina. Basert på denne modellen forutsier forskergruppen at Kina vil ha 29,71 millioner nivå 1-avhengige, 49,07 millioner vil være nivå 2-avhengige og 59,32 millioner nivå 3-avhengige i 2030. Det er en 39 prosents økning (14,02 millioner mennesker) fra 2020.

Eldre, kvinner, mindre utdannede, folk som bor på landsbygden (som mangler toalett eller rennende vann hjemme) og folk som bor langt fra helsesentre, ser ut til å trenge mer hjelp, sier studien.

I Kina blir eldreomsorgen tradisjonelt ivaretatt av familien. I løpet av de siste tretti årene har imidlertid et stort antall voksne barn flyttet fra landsbygda til byene, og muligheten for familieomsorg i de landlige områdene har minsket dramatisk. Derfor blir det å redusere avhengighet av hjelp hos eldre og kunne takle omsorgsbyrdene sett på som "en hovedstrategi" av det kinesiske regimet.

Det er interessant at studien viste at avhengighet på alle nivåer gikk ned mellom 2011 og 2020. Det oppveier likevel ikke den anslåtte økningen i eldre kinesere når en ser landets synkende fødselsrate.

Fem kjennetegn ved Kinas eldre befolkning

Selv om aldring er et globalt fenomen, skiller Kinas aldringsproblemer seg fra andre land. Ifølge China Aging Research Report 2022 som ble publisert av den kinesiske makroøkonomen Ren Zeping sent i september, har aldringstrenden i Kina fem kjennetegn:

1. Kina har allerede en stor eldre befolkning. I 2020 hadde Kina 191 millioner mennesker over 65 år (Bemerk: forfatterens aldersgrense er litt forskjellig fra den som det er referert til i Beijing University-studien) eller 13,5 prosent av befolkningen. Det er forventet at i 2057 vil antallet mennesker over 65 år i Kina vil være på toppen med 425 millioner, noe som er fra 32,9 prosent til 37,6 prosent av Kinas totale befolkning.

2. Kinesere eldes raskere enn i andre land. I 2001 overskred den kinesiske befolkningen over 65 år 7 prosent og utgjorde starten på et aldrende samfunn. I 2021 var befolkningen på 65 år eller eldre over 14 prosent. Det tok bare 21 år for Kinas befolkning å bli "dypt aldrende"; et mye raskere skifte enn Frankrikes 126 år, Storbritannias 46 år eller Tysklands 40 år.

3. Ekstrem aldring og «tomme hjem»-problemet er økende. Antallet mennesker på 80 eller over i Kina var 36,6 millioner i 2020 og er forventet å øke til 159 millioner i 2050. De svært gamle vil møte alvorligere helseproblemer. I tillegg betyr økende migrasjon fra jordbruksområdene til urbane områder en økning i antall «tomme hjem»; med eldre som bor alene. Dette gjør fordelen med familiebasert omsorg som har vært tradisjon i Kina, delvis borte.

4. Kinas eldre-avhengighetsforhold har økt betydelig og konsentrert byrden i eldreomsorgen. Eldre-avhengigheten var 19,7 prosent i 2020 og er forventet å nå 50 prosent i 2050. Dette betyr at for hver andre person som er arbeidsfør, er det en gammel person å støtte.  De høye utgiftene med å ta vare på de eldre og oppdra barn, setter press på unge mennesker fra begge sider.

5. Kinesere eldes raskere enn velstanden øker. Kinas BNP per innbygger er tett på den nedre grensen i utviklede økonomier, men aldringsraten på 13,5 prosent er allerede høyere enn gjennomsnittet med 10,8 prosent i middels- og høy-inntektsøkonomier. I tillegg hjelper fortsatt mange eldre kinesere til med å støtte familiene sine. Eldre kinesere vil møte dobbelt press, tunge økonomiske byrder og utilstrekkelige pensjoner.

Epoch Times Photo
En kinesisk kvinne i 90-årene bor alene i Shaoxing i østre Kinas Zhejiang-provins. Foto: Epoch Times

Null-COVID motvirker barnefødsler

Hovedårsaken til befolknings-aldringen er vekst i forventet levealder og nedgang i fertilitet. Det kinesiske regimet har justert sin fertilitetspolitikk i de senere årene og endret “ett-barnspolitikken” til “to-barnspolitikk” og deretter til “tre-barnspolitikk.”

Stadig flere kinesiske kvinner utsetter eller til og med gir opp å få barn i møte med Det kinesiske kommunistpartiets strenge “null-COVID”-politikk. Antallet babyer har falt til et rekordlavt nivå i 2022, rapporterte Reuters den 8. august.

Ad i artikkel – AdSense
AD