Nederland gir ordre om å stenge to illegale, kinesiske politistasjoner

Utenriksminister Wopke Hoekstra snakker med pressen i Haag i Nederland etter vedtak om å utvise 17 russiske diplomater den 29. mars 2022. Foto: Bart Maat/ANP/AFP via Getty Images
13. november 2022

Nederland krevde stenging av to illegale, kinesiske politistasjoner i landet.

Den 2. november la den nederlandske utenriksministeren, Wopke Hoekstra, ut en melding på Twitter at ministeriet har informert den kinesiske ambassadøren om at politistasjonen må stenges øyeblikkelig. Den frivillige menneskerettighetsorganisasjonen, Safeguard Defenders, avslørte i sin september-rapport at Kina hadde etablert minst 38 kinesiske "politistasjoner" i flere ti-talls land på fem kontinenter.

I Nederland ble slike stasjoner funnet i både Amsterdam og Rotterdam.

Ifølge Hoekstra, er det ikke søkt tillatelse i Nederland om å opprette slike stasjoner. "Nederland har bedt den kinesiske ambassadøren om full klargjøring ... driver etterforskning på stasjonene for å finne ut de nøyaktige aktivitetene", sa Hoekstra.

Som svar på ordren fra Nederland, har Det kinesiske utenriksdepartementets talsperson, Zhao Lijian, insistert på at stasjonene ble drevet av lokale, frivillige fra det kinesiske samfunnet, ikke av politi fra Kina.

Epoch Times Photo
Utenlandske kinesiske "politistasjoner" eller "110 oversjøiske" er funnet i titalls land på fem kontinenter. Foto: Med tillatelse fra Safeguarddefenders

Transnasjonal undertrykkelse

Tidligere responderte kinesisk talsperson, Wang Wenbin, på beskyldningen om de utenlandske politistasjonene den 26. oktober. Han påsto at dette var servicesentre og at hensikten var "å hjelpe utenlandske kinesere som trenger tilgang til plattformen for å få fornyet førerkort og få fysiske undersøkelser".

Wang Jingyu som er kinesisk dissident i Rotterdam, var uenig med Wangs påstand. Jingyu sa: "Jeg har solide og klare bevis på at dette er en kinesisk utenlandsk politistasjon i Rotterdam".

Ifølge Jingyu, har et medlem i staben ved den kinesiske politistasjonen i Rotterdam ringt ham med et offisielt telefonnummer titalls ganger i løpet av bare en dag: "Han ønsket at jeg skulle angi meg selv og dra tilbake til Kina ... truet meg med en offisiell, registrert telegram-tekst".

"Det er stikk motsatt Det kinesiske utenriksministeriets påstand",  fortalte han til den kinesisk-språklige utgaven av Epoch Times den 30. oktober.

Ifølge Safeguard Defenders sin rapport, var den utenlandske politioperasjonen assosiert med en Beijing-kampanje for å bringe kinesiske statsborgere tilbake til Kina for etterforskning av svindel- og telekommunikasjonssvindel.

Tidligere har kinesisk media påstått at 230.000 svindelmistenkte har blitt "overtalt til å returnere" til Kina av ”oversjøisk” politi mellom april 2021 og juli 2022.

Safeguard Defenders sin rapport indikerte imidlertid at blant de som ble overtalt, var "de fleste dissidenter eller individer som hadde flyktet på grunn av religiøs og/eller etnisk forfølgelse".

Etter avsløringen av de illegale kinesiske politistasjonene verden over, var den irske regjeringen den første som beordret stengning av en kinesisk oversjøisk politistasjon.

Jiang Feng bidro til denne reportasjen.