Meningsmåling viser at de fleste amerikanerne er imot å sende amerikanske tropper til Ukraina for å bekjempe Russland

Amerikanske soldater i Polen går langs grensen til Ukraina, den 3. mars 2022. Foto: Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images
13. mars 2022

De fleste amerikanerne er imot tanken om å sende amerikanske tropper til Ukraina for å hjelpe ukrainske styrker med å kjempe mot Russland, ifølge undersøkelser.

Bare 19 prosent av deltakerne i en Economist/YouGov-undersøkelse sa at det er en god idé å sende amerikanske soldater til Ukraina, sammenlignet med 54 prosent som mente det var en dårlig tanke. Resten av deltakerne var ikke sikre.

I andre spørsmål mente 33 prosent at det er en god idé å sende soldater til Ukraina «for å gi hjelp», men ikke for å kjempe mot russiske soldater.

63 prosent av deltakerne i en Reuters/Ipsos-undersøkelse (pdf) sa at USA ikke burde sende tropper til Ukraina for å hjelpe med å forsvare Ukraina fra russerne. De resterende sa at tropper burde sendes til Ukraina.

Det samme spriket ble resultatet på spørsmålet om USA burde gjennomføre luftangrep mot russiske styrker. Flertallet i YouGov-undersøkelsen var imot at USA skulle utføre droneangrep mot russerne.

Et flertall av deltakerne på en meningsmåling (pdf) fra SSRS for CNN motsatte seg også at USA tok militære grep for å stoppe Russland.

President Joe Biden har lovet å ikke sende amerikanske tropper til Ukraina i kjølvannet av den russiske invasjonen den 24. februar.

“La meg være tydelig: Våre styrker er ikke engasjert og vil ikke engasjere seg i konflikten med russiske styrker i Ukraina», sa Biden under sin «State of the Union»-tale.

Bidens administrasjon har sendt tropper til Europa, og presidenten har forpliktet seg til å bli med i kampen hvis Russland angriper noen allierte fra NATO.

Administrasjonen har også sendt våpen og annen militærhjelp til Ukraina for å hjelpe ukrainske tropper med å kjempe tilbake mot invasjonen.

Ifølge undersøkelsen støtter de fleste amerikanere å hjelpe Ukraina.

Et flertall av deltakerne sa til YouGov at det ville være en god idé å innføre en flyforbudssone, også kalt «no fly zone», over Ukraina, selv om mange eksperter har advart om at det vil bety at USA hadde sluttet seg til krigen på ukrainsk side.

Mange av deltakerne på meningsmålingene støtter å gi våpen til Ukraina og innføre ytterligere sanksjoner mot Russland. Nesten halvparten av deltakerne til YouGov sa at Ukraina burde få bli med i NATO, mens omtrent en tredjedel var usikre.

Et mindretall amerikanske lovgivere sier at USA bør innføre en flyforbudssone eller på en annen måte bli mer direkte involvert i krigen, men de fleste har sagt at det nåværende involveringsnivået er passende.

YouGov-undersøkelsen ble gjennomført fra 26. februar til 1. mars og hadde 1500 deltakere og en feilmargin på rundt 3 prosent. Ipsos-undersøkelsen i tidsrommet 28. februar til 1. mars med et utvalg på 1005 voksne hadde en feilmargin på prøvetakingen på 3,8 prosent. SSRS-undersøkelsen ble gjennomført den 25. februar og 26. februar med et utvalg på 1001 deltakere. Den hadde en feilmargin på prøvetakingen på rundt 4 prosent.

Også andre land har så langt motsatt seg å sende troppene sine til Ukraina, inkludert 40 prosent av de britiske deltakerne i en meningsmåling fra Redfield og Winton.