Mening: Venezuela oppfyller snart klimakravene

En mann drar den 16. august 2017 fra en mat-distribusjonssentral i Caracas med en statssubsidiert matrasjon med basisvarer til en verdi av ca 4 dollar. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images
28. november 2021

Politisk og økonomisk krise ser ut til å ha gjort det oljerike Venezuela til det eneste store landet som kan klare å oppfylle Paris-kravene fra 2015 om reduserte utslipp av karbondioksid i atmosfæren.

Venezuela oppnår dette edle målet takket være 35,5 prosent arbeidsledighet, 2355 prosent inflasjon, 304 prosent statsgjeld av bruttonasjonalproduktet (BNP) og 30 prosent reduksjon i BNP siden 2001.

Mye statistikk mangler eller har etterslep. Landets problemer begynte da sosialisten Hugo Chavez tok makten i 1999 og fortsatte i 2013 med etterfølgeren Nicolás Maduro. Særlig etter 2013 mangler det mye statistikk.

Den internasjonale databasen Knoema bruker blant annet lands offisielle statistikker. Ifølge Knoema gikk Venezuelas totale energiproduksjon ned med 78 prosent fra 2000 til 2019. Antall solgte motorkjøretøyer gikk ned fra 319.000 i 2007 til 4.500 i 2019.

Dette kan kanskje være til glede for Miljøpartiet De Grønne og det tyske søsterpartiet, men det gleder ikke folk i Venezuela.

Antall solgte motorkjøretøy gikk ned fra 319.000 i 2007 til 4.500 i 2019.

Mens 27,3 prosent av landets 28,7 millioner innbyggere er under 14 år, er kun 8 prosent 65 år eller eldre. Andel arbeidstakere har gått ned fra 55,3 prosent i 2001 til 48,6 prosent i 2020.

Eksporten gikk ned fra 38,9 til 28,7 milliarder USD fra 2015 til 2016. Oljeeksporten utgjorde 97,7 prosent av eksporten. Importen, derimot, økte litt til 25,8 milliarder dollar i 2016 der 18,4 prosent bestod av mat, til tross for at en fjerdedel av landets areal er jordbruksareal.

Den tidligere så inntektsbringende turismen sank i 2017 med 37 prosent til 429.000 gjestedøgn. (Norge hadde 35,2 millioner gjestedøgn i 2019, ifølge SSB). Selv reduksjon i antall reisende er kanskje også gledelig for Miljøpartiet De Grønne, men neppe for folk i Venezuela.

Dette landet i akutt krise ser altså ut til å møte Paris-kravene om redusert forbruk av kull, olje og gass og redusert utslipp av karbondioksid til atmosfæren.

Synspunkter som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne  og speiler nødvendigvis ikke synspunktene og meningene til Epoch Times.