Mening: Innadvendt Kina resulterer i ressursmangler i verden

Kina står for drøyt halvparten av all kullkraft i verden. De bygger og planlegger å bygge hundrevis nye kullkraftverk. Dessuten er Kina dominerende i verden angående finansiering av ny kullkraft. Foto: Ed Jones/AFP Via Getty Images
31. oktober 2021

Kinas Kommunistparti har under Xi Jinping begynt å vende seg innover for å styrke hjemmemarkedet ved å støtte innenlandsk industri og stimulere folks forbruk.

I dette ligger også en utjevnende strategi for å minske de store økonomiske forskjellene mellom hundretalls millioner velstående i landets østlige del og like mange mindre heldige eller direkte fattige i landets vestlige del.

I næringslivet favoriseres kinesiske og særlig statseide selskaper. Disse er ofte store basisnæringer med mange ansatte, men med lavt, teknisk nivå.

Mange høyteknologiske bedrifter har imidlertid helt eller delvis utenlandske eiere og ledere.

Fallende verdenshandel og færre og dyrere sjøtransport som følge av covid-krisen gjør også Kina mer innadvendt. Selv Kina opplever mangel på kraft som følge av at de boikotter australsk kull for å presse Australia til ikke å støtte Taiwan.

Kina erstatter australsk kull av høy kvalitet med kull fra nabolandet Kasakhstan. I stedet for å transportere kullet med jernbane, henter Kina det med skip fra Svartehavet via Middelhavet, Suez-kanalen, Det indiske hav og Sør-Kinahavet.

Denne lange sjøtransporten er dyrere og tar lengre tid, men fører kullet direkte til den vestlige delen av Kinas som har større behov for kull med høy kvalitet.

Dette reduserer andre lands tilgang til slikt kull. Kinas store reduksjon på egen tungindustri minsker også tilgangen på andre råvarer. Det rammer vestens leveransekjeder i forhold til kjøretøy- og byggefirmaer og annen industri.

Minkende verdenshandel og færre og dyrere sjøtransport som følge av covid-krisen gjør også Kina mer innadvendt.

Helt eller delvis utenlandskeide industri- og handelsselskaper i Kina taper nå i konkurranse om materiell, arbeidskraft og finansiering. Investorer i Singapore og Taiwan ser konkurransen med Kinas Kommunistparti og regjering som to sider av samme sak.

Fra å ha hyllet rike gründere og populære artister for deres fremgang, oppfordrer nå Kommunistpartiet dem til samfunnsgagnlig gjerning og fremtoning.

Bak i kulissene har Kina store spenninger mellom den rike kystbefolkningen og det fattige innlandet og mellom den kalde delen i nord og den varme delen i sør. Med en mer innadvendt politikk og økonomi forsøker Kina nå å lette på disse spenningene.

Da kan resten av verden havne utenfor.

Synspunkter som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne  og speiler nødvendigvis ikke synspunktene og meningene til Epoch Times.