Mening: Gotland. Midt i russisk geopolitikk

Den russiske tsaren Peter den store klarte å stikke mange kjepper i hjulet for det svenske herredømmet under den nordiske krigen. Foto: Public Domain
29. mai 2022
AD

For alle stormakter i historien har tilgang til havet vært avgjørende. «East India Company» var nøkkelen til Storbritannias handelsmonopol fra år 1600 til 1800. I moderne tid innser supermakten USA, samt Kina som ønsker å bli den neste supermakten, viktigheten av å projisere sin innflytelse over havet. Først da kan de vippe den globale maktbalansen til sin fordel.

Russland ligger ikke langt etter, men på et tidspunkt har landet alltid, historisk sett, ligget litt bak. Forklaringen på at landet aldri ble en koloniserende supermakt det siste århundret, kan delvis skyldes at Russland har begrenset adkomst til havet.

I nord har nasjonen verdens lengste kystlinje, men den er stengt på grunn av snø og is det meste av året. Bjørnen i øst har derfor ligget i dvale i trygg forvissning om at ingen utenlandsk marine kan trenge gjennom Russlands naturlige is-barriere i nord.

Det var Peter den store som først demonstrerte den russiske maritime makten da han erobret havnebyen Azov i 1696. Dette åpnet for russisk skipsfart i Azovhavet (nordsiden av Svartehavet). Han knuste også det svenske herredømmet over Østersjøen under den store nordiske krigen ved å frata kongen de østlige provinsene og grunnlegge St. Petersburg ved munningen av elven Neva i Finskebukta.

Dessverre plasserer dette deler av svensk territorium i Putins søkelys. Er Gotland nå «the missing link»?

Peter den stores siste ambisjon var å bygge en russisk, arktisk flåte, men Hvitehavet utenfor Arkhangelsk var kun farbart om sommeren. Russlands arktiske drøm ble derfor ikke realisert i løpet av Peters levetid.

Russlands maritime ambisjoner ser imidlertid ut til å ha blitt gjenopplivet under Putin som frykter at landet er blitt sårbart i nord i takt med at isen smelter på Nordpolen. Ved hjelp av ny teknologi og moderne isbrytere har Putin som mål å realisere Peters planer, samt å gjenopprette hegemoni over to domener som historisk sett har vært innenfor den sovjetiske sfæren, Azovhavet og Østersjøen.

Krigen i Ukraina har vist Putins ønske om å etablere en landbro fra Azov til prorussiske Transnistria i Moldova som vil avskjære Ukraina fra Svartehavet og i stedet gi Russland kontroll over Svartehavet.

Den andre fronten er Østersjøområdet.

«Operasjon avskjær Baltikum» kan fra Russisk side deles inn i et par strategiske steg. For det første må Russland blokkere NATO-støtten til de baltiske statene ved å stenge Suwałki-korridoren som forener Polen og Litauen. Da vil de tre baltiske naboene bli inneklemt mellom Russland i øst og Kaliningrad-enklaven i vest.

For å hindre NATO’s forsyninger eller tropper i å nå Baltikum fra vest og for å kontrollere marinen og luftrommet, må Russland avskjære Østersjøen. Dessverre plasserer dette deler av svensk territorium i Putins søkelys. Er Gotland «the missing link»?

Synspunkter som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne og speiler nødvendigvis ikke synspunktene til Epoch Times.

Kontakt gjerne skribenten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD