Mening: Er el-biler miljøvennlige?

Hvor langt rekker jordens ressurser til produksjon av batteri til el-biler? Foto: Sofia Drevemo
24. september 2023

Jordens kjente kobolt- eller litiumreserver vil ikke rekke til mer enn en tredel av verdens personbiler med dagens batteriteknologi. Å kjøre dem krever mye strøm og sjeldne mineraler.

Verdens bilindustri hører til de industrier som blir målt mest nøyaktig. Flere kilder gir lignende informasjon. Det kreves nesten like mye materiell å lage elektriske biler som bensin- og dieselbiler, men å kjøre dem krever store og økende mengder elektrisitet. Å produsere batterier krever store og økende mengder dyre og sjeldne metaller og annet materiell.

Med forbehold om mulige feil ser det slik ut for verdens cirka 1,5 milliarder biler.

Ifølge tilgjengelig informasjon kreves følgende for et litium-ion-batteri på 500 kg:

Litium: 12 kg krever utvinning fra 10 tonn saltlake på store områder, hovedsakelig i Bolivia og Peru. Globale reserver er minst 5 millioner tonn. Utvinning 0,5 millioner tonn per år. Dette bør rekke i minst 10 år.

Nikkel: 30 kg krever utvinning fra 2 tonn malm. Globale reserver er på 300 millioner tonn. Årlig utvinning 2,5 millioner tonn. Dette bør rekke i 120 år.

Kobber: 100 kg krever utvinning av 12 tonn malm. Globale reserver er 2,5-3 milliarder tonn. Årlig utvinning er 20 millioner tonn. Dette bør rekke i 125-150 år.

Kobolt: 15 kilo krever utvinning fra 15 tonn malm, hovedsakelig i Kongo-Kinshasa. Globale reserver er 7,6 millioner tonn. Utvinning er 140.000 tonn per år. Dette bør rekke i 54 år.

Mangan: 20 kilo kan kreve rundt 2 tonn malm. Globale reserver er 1,5 milliarder tonn. Årlig utvinnes 18 millioner tonn. Dette bør rekke i 80-100 år.

Grafitt: 70 kg er ganske rett i jordskorpen. Globale reserver er 324 millioner tonn. Årlig utvinning er ca. 1 millioner tonn. Dette bør rekke i 324 år.

Aluminium: 200 kg finnes hovedsakelig i bauxitt i jordskorpen. Globale bauxittreserver er 30 milliarder tonn. Årlig produksjon 142 millioner tonn. Dette bør rekke i 212 år.

Man finner fortløpende disse råvarene i nye eller utvidede mineralforekomster, men også andre materialer til å erstatte og komplettere med. De tar ikke slutt, men blir stadig vanskeligere og dyrere å utvinne.

Hvis alle verdens 1,5 milliarder biler skal ha batteri på 0,5 tonn hver, vil det være behov for følgende mengder:

Aluminium: 300 millioner tonn = 10 prosent av kjente reserver.

Kobber: 150 millioner tonn = 5-6 prosent av kjente reserver

Grafitt: 105 millioner tonn = 0,2 promille av kjente reserver.

Nikkel: 45 millioner tonn = 15 prosent av kjente reserver.

Mangan: 30 millioner tonn = 2 prosent av kjente reserver.

Kobolt: 23 millioner tonn = tre ganger kjente reserver

Litium: 18 millioner tonn = tre ganger kjente reserver.

Jordens kjente kobolt- og litiumreserver vil dermed ikke rekke til mer enn en tredel av verdens personbiler dersom alle skal drives med dagens batteriteknologi.

Litiumbatterier koster på markedet 1.200-1.500 kroner per kWh-kapasitet. Et 70 kWh-batteri koster altså 84.000-105.000 kroner. For lengre rekkevidde brukes større batterier. Flertallet av elbileiere eller -kjøpere kan regne med rundt 100.000 kroner eller mer for et nytt batteri.

Flertallet av elbileiere eller -kjøpere må regne med 100.000 kroner for et nytt batteri.

Til sammenligning koster en tom 50-60 liters bensin- eller dieseltank 4.000-6.000 kroner.

Kina kontrollerer 50-90 prosent av råvaremarkedet for elbil-batterier. For i det hele tatt å bli aktuell som kunde, må man trolig akseptere Kinas politiske- og økonomiske forhold, uten at det blir avfyrt et eneste skudd.

Hvis vi ikke finner andre råvareleverandører, har vi i både Sverige og Norge egne forekomster av mange råvarer. Kanskje det er på tide å behandle dem for å beskytte vår uavhengighet?

I tillegg kommer alle tyngre kjøretøy som brukes i industri, bygg, jord- og skogbruk osv. De er større og tyngre og er til sammen nesten like mye som 1,5 milliarder personbiler. Det er svært vanskelig å finne ut hvor mange, men de krever betydelig mer energi og ressurser per kjøretøy og kjørelengde.

Da må vi trolig minst doble mengden strøm, materialer og ressurser som trengs hvis alle skal få strøm. Det blir faktisk helt umulig, i alle fall med kjent teknologi og kjente ressurser.

Tege Tornvall. Skribent og debattør

Dette er en meningstekst der meningene er skribentens egne.

Ad i artikkel – AdSense
AD