Mening: Eksplosivt om Nord Stream

Norge leverer i dag store mengder naturgass til Europa. Foto: Sean Gallup/Getty Images
26. februar 2023
AD

Nylig publiserte en anerkjent journalist en artikkel som hevder at sabotasjen av Nord Stream skjedde på oppdrag fra USA. Dette er alvorlige anklager som bør vurderes kritisk.

Artikkelen skisserer et detaljert bilde av en hemmelig operasjon som inkluderer Norge, med mål om å sette en brå stopp for det russiske og europeiske energiprosjektet.

Bak reportasjen står den Pulitzerpris-vinnende amerikanske grave-journalisten Seymour Hersh. Ikke alle vil kjenne navnet hans, men mange vil i det minste ha støtt på arbeidene hans. Blant de mer kjente avsløringene, er Son My-massakren i Vietnam i 1968 og torturen i Abu Ghraib-fengselet i Irak i 2004.

I likhet med de ovenfor nevnte avsløringene ble publiseringen av sprengningen av Nord Stream umiddelbart møtt med kritikk og sterkt tilbakevist. Selv de etablerte mediene inntok en svært skeptisk holdning, noe som fremgår tydelig i nyhetsoverskriftene: "Kritiserte journalistpåstander", "Kontekstløst om kritisert legendarisk scoop", "Nytt utspill - er senil" og "Fullstendig fiksjon".

Grunn for interesse

Det er imidlertid en rimelig grunn til ikke ubetinget å anta at Hersh sin artikkel innebærer at påstandene nå er bevist. Reportasjen er nemlig basert på anonyme kilder med påstått innsyn i den hemmelige operasjonen. Det er selvsagt ikke uvanlig at gravende journalister jobber med varslere på denne måten. Likevel vet vi at anonyme kilder har blitt utnyttet innen politikken for å skape nyhetsoverskrifter, til tross for mangel på substans i mange tilfeller.

Det er også grunn til å være forsiktig i dette spørsmålet med tanke på hvor alvorlig situasjonen vil bli hvis anklagene blir akseptert som sanne. Men nettopp på grunn av dette alvoret, er det grunn til interesse for spørsmålet.

Hersh sin reportasje redegjør for at planleggingen av den hemmelige operasjonen ble innledet på oppdrag av Joe Biden i slutten av 2021; det vil si to måneder før Russlands invasjon av Ukraina. Ved hjelp av Norge, som NATO-alliert, ble fjernstyrte bomber utplassert ved gassrørledningene under dekke av øvingen Baltops i juni 2022. Den norske marinen skal noen måneder senere, den 26. september 2022, ha sluppet en sonarbøye som med sine signaler utløste eksplosjonene.

Strategiske motiv

Det sies at operasjonen var politisk motivert med behov for å håndtere innflytelsen Russland hadde ved Europas avhengighet av billig, russisk gass. Dette ble blant annet vurdert til å påvirke Europas besluttsomhet i håndteringen av konflikten i Ukraina.

Hersh forklarer også at de offentlige kommentarene fra Joe Biden og Victoria Nuland om at de vil sette en stopper for Nord Stream, i tilfelle en russisk invasjon, muliggjorde at man kunne omgå behovet for å involvere kongressen i operasjonen. Dette ble ansett som viktig fordi de var bevisste på at operasjonen i prinsippet utgjorde en krigshandling.

I tilfelle dette foreløpige og hypotetiske scenariet faktisk viser seg å ha funnet sted, kan det argumenteres med at det ikke bare var en krigshandling mot Russland, men potensielt mot det det Nato-allierte Tyskland og øvrige europeiske land som ble påvirket. Med henvisning til den energikrisen som nå er i Europa, bør det også poengteres at det nå i stor grad er akkurat USA og Norge som forsyner Europa med mange ganger dyrere, flytende naturgass.

Med tanke på uttalelsene fra Biden og Nuland og kommentarer i ettertid fra USA's utenriksminister Antony Blinken om at situasjonen medfører en "fantastisk strategisk mulighet", fremstår ikke Hersh sitt påståtte scenario som helt urimelig.

Synspunkter som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne og speiler nødvendigvis ikke synspunktene til Epoch Times.

Ad i artikkel – AdSense
AD