Kinesisk tv antyder dødsstraff for brudd på pandemireglene

Folk står i kø for å få en tredje vaksine mot Covid-19 i et telt som er satt opp utenfor et kjøpesenter i Beijing den 1. november 2021. Foto: Greg Baker/AFP via Getty Images
21. november 2021

Kinesiske, statlige medier antyder nå at den som ikke lyder landets strenge regler mot Covid-19, kan dømmes til døden. Samtidig er myndighetene urolige for et eventuelt utbrudd i hovedstaden under vinter-OL.

Den 24. oktober rapporterte Det kinesiske kommunistpartiets statlige råd (tilsvarende regjeringen) at et utbrudd av delta-varianten var oppdaget flere steder med hurtig spredning til hele landet. De tror at dette skyldes at smittede personer reiser mellom ulike regioner. Kilden til utbruddet utredes fremdeles.

Bare fire dager senere meddelte Det kinesiske kommunistpartiets helsekomite at delta-varianten var oppdaget i en rekke av landets provinser, i tillegg til i Beijing. Den dagen ble det rapportert om 701 tilfeller.

Virusets oppblomstring i Beijing har skapt stor bekymring hos de lokale myndighetene som har kommet med ulike uttalelser om hvordan man kan forbedre situasjonen; ganske truende tiltak i noen tilfeller. Byens ledelse må tett følge opp sin nullvisjon mot covid-19 nå før vinter-OL i Beijing i 2022.

Den 28. oktober refererte Kommunistpartiets offisielle TV-selskap, CCTV, en artikkel der advokat Zhao Zong i advokatfirmaet Zhongwen foreslår dødsstraff for de som setter offentligheten i fare ved ikke å følge karantenereglene dersom de vet eller mistenker at de kan være smittet.

Ifølge artikkelen skal han ha sagt at "å bryte reglene for å forhindre epidemien er et brudd som skal kunne straffes med døden".

Det er allerede strenge regler som gjelder i Beijing; ingen reise til eller fra andre provinser, ingen unødvendige reiser utenfor selve hovedstaden, alle offentlige steder er stengt og vaksinasjon er obligatorisk for barn ned til tre-årsalderen. Myndighetene krever også at nøkkelpersonell tar en tredje vaksine, ellers kan de få sparken.

Den 28. oktober ble to høyhastighetstog på vei til Beijing stoppet fordi en av de ansatte hadde kommet i kontakt med en person som kan ha vært smittebærer. Ett av togene som kom fra Shanghai ble stoppet i byen Jinan, og alle de 200 passasjerene måtte gå av og ble satt i karantene.

Samme dag ble et annet tog stoppet under lignende omstendigheter. Totalt 346 passasjerer og ansatte ble isolert og testet på begge togene, men ingen av dem testet positivt for covid-19.

Disse raske og aggressive reaksjonene viser hvor nervøse myndighetene er for at hovedstaden skal bli rammet av et utbrudd av covid-19.

En video-blogger som vanligvis snakker om økonomi, har kommentert at Kommunistpartiets modell for å eliminere covid-19 har ført til «konsentrasjonsleirer over alt». Han sier myndighetene har blitt «stadig mer ondskapsfulle» og at kineserne fratas rettigheter. Den som ikke samarbeider, kan fengsles umiddelbart, sier han.

Selv om det ikke er mulig å vite om de lave tallene for bekreftede tilfeller stemmer (fordi kinesiske myndigheter ikke er transparente), er konsekvensene urimelige, sier bloggeren. "Det er bare et 20-talls saker om dagen, mens myndighetene snur opp ned på 1,4 milliarder kinesere."

Fakta

Vinter-OL i Beijing

  • Planen er at vinter-OL i Beijing skal arrangeres den 2. - 20. februar. I tillegg til de nye utbruddene av covid-19 er det nå økt, internasjonal støtte for å boikotte lekene i protest mot regimets systematiske brudd på menneskerettigheter.
  • Mer enn 180 menneskerettighetsorganisasjoner og en rekke amerikanske senatorer ber Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å utsette og flytte vinterlekene, med mindre Kina stopper det pågående folkemordet på uigurer og andre muslimske minoriteter.
  • Ikke noe land har uttalt at idrettsutøverne deres vil boikotte lekene.