Kina vil sette opp styringsregler for algoritmer for å "opprettholde sosialistiske verdier"

Elever ved Shawan barneskole bruker datamaskiner for å samle inn informasjon. Wolong i Sichuan provinsen i Kina den 20. mai 2005. Foto: China Photos/Getty Images
10. oktober 2021

Voktere av kinesisk cyberspace kunngjorde nylig at de vil sette opp styringsregler og systemer for algoritmer i løpet av de neste tre årene sammen med andre kinesiske, statlige organer.

Den nye politikken er å påvirke brukernes valg. De regulerende myndighetene uttaler at algoritmer til internett og søk på nettet skal være fullstendig i overensstemmelse med det regjerende partiets interesser og nasjonale sikkerhet, ifølge en uttalelse den 29. september publisert av Cyberspace Administration of China på WeChat som er en kinesisk plattform for sosiale medier.

Snevre algoritmer som er utviklet av teknologibedrifter, har som mål å "opprettholde sosialismens kjerneverdier" og slå ned på alt de regulerende myndighetene anser som brudd.

"Bruken av algoritmer bør følge den korrekte, politiske retningen, være opinionsveiledende og verdiorienterende", heter det i uttalelsen.

I følge interne regjeringsdokumenter som ble innhentet av The Epoch Times i 2017, formulerte den kinesiske lederen Xi Jinping en visjon om å "bruke teknologi for å styre internett" for å oppnå total kontroll over alle deler av det elektroniske økosystemet, inkludert applikasjoner, innhold, kvalitet, kapital og arbeidskraft.

I en annen tale som ble holdt i april 2016, erklærte Xi selvsikkert at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i "kampen" for å kontrollere internett har snudd fra å spille "passivt forsvar" til å spille både "angrep og forsvar" samtidig, ifølge et internt dokument fra bystyret i Anshan i Liaoning-provinsen.

Disse uttalelsene bekrefter innsatsen fra Beijing de siste årene for å markedsføre en egen autoritær versjon av internett som en modell for verden.

Selv om kinesiske myndigheter har utformet styringsregler for algoritmer som et nødvendig gode for allmennheten, mener observatører at den siste reguleringen fra KKP er en form for ideologisk kontroll.

KKP har nylig lansert nye restriksjoner de siste månedene både online og offline i forhold til utdanning, spill, netthandel og underholdningsbransjen. Initiativene ble i kinesisk statlig medie promotert som en "inngående revolusjon" og en tilbakevending til essensen av sosialismen.

Regimet introduserte også "partiledelse"-relatert innhold i obligatoriske lærebøker fra grunnskole- til høyskole-nivå i et forsøk på å "gradvis skape tillit" hos de yngste til støtte for sosialisme og KKP’s ledelse, sa det kinesiske  utdanningsdepartementet i juli.

I forrige uke meldte en europeisk regjeringsrapport at noen kinesere produserte telefoner som ble solgt lokalt. De hadde et innebygd sensur-system for å oppdage og blokkere sensitive begreper, som for eksempel "demokratisk bevegelse", uten brukerens tillatelse.