Indias befolkning går forbi Kina i 2023

Trengsel på et blomstermarked i Mumbai. India har cirka 1,42 milliarder innbyggere og forventes snart å passere Kina som verdens mest folkerike land. Foto: Sujit Jaisal/AFP via Getty Images 
22. januar 2023
AD

Halvparten av verdens befolkning bor i Asia der Kina og India til sammen har over 2,8 milliarder innbyggere. Tilveksten er imidlertid høyest i de aller fattigste landene.

FN spådde at jordens befolkning ville nå åtte milliarder i midten av november, noe man beskriver som "en historisk milepæl i menneskenes utvikling".

FN's generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse at "milepælen er en mulighet til å feire mangfold og fremskritt samtidig som man reflekterer over menneskehetens delte ansvar for planeten".

Ifølge FN er befolkningstilveksten "resultatet av forbedringer innen folkehelse, kosthold, personlig hygiene og medisin", men også de fortsatt høye fødselstallene i visse land.

"Det tok 12 år for jordens befolkning å vokse fra syv til åtte milliarder, men det vil ta nesten 15 år å nå ni milliarder". Dette sees som et "tegn på at den totale veksten for den globale befolkningen avtar".

"Land med de høyeste fødselstallene har en tendens til å være de med lavest inntekt per innbygger. Den globale befolkningstilveksten har derfor blitt stadig mer konsentrert til verdens fattigste land; de fleste i Afrika, sør for Sahara", oppgir FN.

Ifølge FN's rapport «World Population Prospects 2022» står Asia for halvparten av verdens befolkning med 2,3 milliarder mennesker i Øst- og Sørøst-Asia og 2,1 milliarder mennesker i Sentral- og Sør-Asia.

Kina og India står for den største delen av Asias befolkning med henholdsvis 1,43 milliarder og 1,42 milliarder mennesker. I rapporten blir det også konstatert at India forventes å overgå Kina som verdens mest folkerike land i 2023.

Kina avskaffet ettbarnspolitikken i 2016 og hevet fødselsgrensen til to barn. I fjor ble det satt en grense på tre barn i et forsøk på å snu synkende fødselstall og forynge en aldrende befolkning.

Andre folkerike land er USA (338 millioner), Indonesia 276 millioner), Pakistan (236 millioner), Nigeria (219 millioner) og Brasil (215 millioner), ifølge opplysninger fra «Pew Research Center».

Ad i artikkel – AdSense
AD