Frykt kan gagne grønn omstart

Grunnleggeren av Verdens økonomiske forum (WEF), Klaus Schwab, taler på det årlige møtet i Davos januar 2020. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
10. september 2023
AD

Covid-19-pandemien og de etterfølgende strenge restriksjonene viser at det er store muligheter for å bruke frykt for å gjennomføre "Den store restarten" og en raskere overgang til grønn omstilling. Det sier Nicole Schwab, medlem av WEF's utøvende komité.

Ordene kommer fra en nyoppdaget video som ble tatt opp under en paneldebatt i Sveits juni 2020. Nicole Schwab, som er datter av Klaus Schwab, grunnleggeren av Verdens økonomiske forum, WEF, konstaterte at pandemien har vist at ting kan endres svært raskt når folk setter i gang og når mennesker føler en umiddelbar trussel mot levebrødet.

Hun sier også at pandemien viste at det tidligere systemet ikke er holdbart.

Hun mener at pandemien og de dramatiske nedstengningene som fulgte, viser at man kan bruke en lignende frykt til å sette miljøspørsmål og kamp mot klimaforandringer i sentrum av økonomien, på linje med WEF's agenda.

"Derfor kan jeg se en fantastisk mulighet for virkelig å gjennomføre Den store omstarten og bruke denne enorme pengestrømmen, bruke de enda større mulighetene som beslutningstakerne har i dag, på en måte som ikke har vært mulig tidligere, for å skape en forandring som ikke er gradvis, men noe vi kan se tilbake på og si at det var da vi virkelig begynte å sette naturen i sentrum av økonomien", sier Nicole Schwab.

Kapitalismens "Store omstart" har ofte blitt forfektet av WEF og grunnleggeren Klaus Schwab.

Det som selges inn til folk, som løfte om likhet og økologisk bærekraft, er egentlig et brutalt angrep på menneskeverdet og friheten.

- Anthony Mueller, Tysk professor i økonomi

Ifølge en artikkel som Schwab har skrevet på WEF's offisielle nettside, må verden "bygge et helt nytt grunnlag for vårt økonomiske og sosiale system" ellers risikerer vi å etterlate oss en verden som er "enda mindre bærekraftig, mindre likhet og enda mer skjør".

"Den store omstarten" er ifølge ham en global opprettingsplan som kan styre markedet mot mer rettferdighet.

Schwab mener at man også skal utnytte innovasjonen fra den fjerde industrielle revolusjonen for å støtte allmenhetens, særlig gjennom å ta grep i helsemessige og sosiale utfordringer.

De små detaljene i "Den store omstarten" er likevel fremdeles ganske vage og har møtt en del kritikk. Noen er redde for at premissene vil bli brukt for å drive gjennom radikal politikk og frata vanlige borgere deres grunnleggende rettigheter.

I november sa Michael Walsh, forfatter, filmskaper og redaktør til Epoch Times at "Den store omstarten" er en "plan for å totalisere verden i henhold til hva plutokratiet (rikmannsstyret) ønsker; færre mennesker og mindre mobilitet".

Anthony Mueller,tysk professor i økonomi som underviser i Brasil, skrev i 2020 at den økonomiske planen ville resultere i ingen eiendom og ingen integritet.

"Det som selges inn til folk som et løfte om likhet og økologisk bærekraft, er i virkeligheten et brutalt angrep på menneskeverdet og frihet. I stedet for å bruke den nye teknikken som et verktøy for forbedring, forsøker "Den store omstarten" å bruke de teknologiske mulighetene som et verktøy for slaveri. I den nye verdensorden er staten eneeier av alt. Det er opp til fantasien å finne ut hvem som skal programmere algoritmene som håndterer distribusjonen av varer og tjenester", skrev Mueller.

Den nyoppdagede videoen med Nicole Schwab kommer samtidig som eksperter advarer mot "skremmende", økende temperaturer. FN's generalsekretær, António Guterres, sa i juni at "æraen med en kokende verden har kommet" og snakket om "barn som ble revet med av monsunregn, familier som flykter fra flammene og arbeidere som kollapser i stekende hete".

I talen i juni 2020 sa Schwab at en av de viktigste punktene for å reflektere over å komme ut av pandemien og nedstengningen, handlet om å engasjere ungdommer for å få i stand en forandring i tankesettet rundt klima- og miljøspørsmål.

"Kan vi tenke oss selv, som mennesker ... som en gjenopprettingsgenerasjon? Jeg tror at det er dit vi må komme. Jeg tror også at det er mulig, men at det vil kreve stor vilje, både politisk vilje og når det gjelder næringslivets aktører; bryte ned "business as usual’ på en svært kraftfull måte og å si at vi må ta svært vanskelige valg".

"Det er kompromisser, men dette er vår sjanse ... og det handler om risiko og det handler om kapasiteten til å gjøre forbedringer fordi det som kommer, blir enda verre om vi ikke gjør det nå", avsluttet Schwab.

Ad i artikkel – AdSense
AD