Forfølgelsen økte i Kina under pandemien

En demonstrant holder opp et bilde av den savnede menneskerettsjournalisten Fang Bin utenfor Kinas sambandskontor i Hongkong den 19. februar 2020. Foto: Isaac Lawrence/AFP via Getty Images
13. august 2022
AD

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) trappet opp forfølgelsen av den åndelige meditasjonsmetoden Falun Gong under pandemien. Målet var å hindre utøverne i å avsløre situasjonen rundt covid-19 i Kina.

En rapport fra Falun Dafa Information Center beskriver de siste oppdateringene og tendensene i forfølgelsen av Falun Gong som er en åndelig metode som har blitt brutalt angrepet av det kinesiske regimet siden 1999.

Til tross for restriksjonene som ble innført på grunn av pandemien, ble antall pågrepne i første halvår 2020 nærmest doblet og nesten tredoblet i 2021, sammenlignet med samme periode i 2019, ifølge rapporten.

Kommunistpartiets mål var, ifølge rapporten, å hindre Falun Gong-utøvernes innsats å formidle informasjon om helsekrisen til omverdenen.

Store hendelser som rettet søkelyset mot Kina, som vinter-OL 2022, har også sammenfalt med økt forfølgelse.

Falun Gong-utøvere driver "det største underjordiske media- og informasjonsnettverket i Kina", ble det konstatert i rapporten. Nettverket har blitt utviklet for å motvirke Kommunistpartiets spredning av desinformasjon rundt metoden i den over tjue år lange forfølgelsen.

Falun Gong, også kalt Falun Dafa, er en åndelig metode med meditasjonsøvelser og undervisning i etikk og moral basert på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse. Metoden ble populær på 1990-tallet, og antall utøvere ble da anslått å være mellom 70 og 100 millioner.

Kommunistregimet fryktet at det store antallet utøvere kunne bli en trussel mot den totalitære kontrollen, og de startet i juli 1999 en omfattende forfølgelse som pågår også i dag.

Millioner av utøvere har vært i fengsel og i arbeidsleirer. Hundretusener har blitt torturerte i fangenskap, ifølge Falun Dafa Information Center.

Utøvere har også blitt offer for organtyveri, og et stort antall utøvere har blitt drept for sine organer i Kina.

En avgjørende komponent i Kommunistpartiets forfølgelse er informasjonskampanjen som hadde som mål å vende de kinesiske borgerne mot Falun Gong og utøverne. Regimet har brukt omfattende propaganda for å spre hat mot metoden gjennom løgner og baktalelse.

Falun Gong-utøverne har på sin side arbeidet for å avsløre partiets propaganda og har skapt nettverk av mennesker som har blitt "svært kompetente når det gjelder å få nyheter ut fra Kina og å finne nyheter i Kina", ifølge Levi Browde som er leder ved Falun Dafa Information Center.

Forfølgelsen har skiftet fra å bare være rettet mot å utradere den åndelige minoritetsgruppen til "bekjempelse av en svært effektiv global varsler-gruppe som avslører KKP’s forbrytelser internasjonalt og som forteller sannheten til kineserne om hva de gjør mot Falun Gong, samt KKP’s virkelige historie", forklarte Browde.

Etter at pandemien startet i 2020, har rapporter om trakasserier og pågripelser av Falun Gong-utøvere økt dramatisk, ifølge rapporten, spesielt hvis du sammenligner de to første kvartalene av 2020 og 2021 med året før covid-krisen.

Antallet pågripelser og trakasseringer er dokumentert av Falun Dafa Information Center: 3.393 tilfeller i første halvår i 2020 og 9.470 tilfeller i første halvår i 2021.

Dødsfall på grunn av mishandling og tortur steg til 256 i begynnelsen av 2020 ifølge rapporten. Tallene er i virkeligheten mye høyere på grunn av problemer med å skaffe til veie sensitiv informasjon i Kina.

Rapporten konkluderer med at Kommunistpartiet har intensivert forfølgelsen av Falun Gong som en måte å ødelegge den "frie flyten av informasjon rundt helsekrisen".

Store hendelser som retter søkelyset mot Kina, slik som vinter-OL i 2022, har også sammenfalt med økt forfølgelse. I Hebei-provinsen som er området der OL fant sted, økte antall tilfeller av forfølgelse under lekene, ifølge rapporten.

Rapporten nevner videre to konkrete tilfeller som involverer varslere.

Da KKP tonte ned alvoret i krisen i begynnelsen av pandemien, spredte Fang Bin som er menneskerettsjournalist, en film som viste overfylte sykehus i Wuhan og i tillegg en haug med åtte døde kropper i en likbil nær et sykehus.

Fang la inn filmen på Youtube som blir sensurert av Kina, og filmen fikk stor spredning.

Noen dager senere ble Fang pågrepet og forsvant. Nesten to år senere ble det rapportert at han sitter i fengsel i Jiang`an-distriktet i Wuhan. Detaljer rundt saken er imidlertid fortsatt ikke kjent.

Ifølge rapporten fra Falun Dafa Information Center hadde det kinesiske regimet tidligere holdt Fang fengslet i over fire år. Der ble han "torturert på en grusom måte på grunn av sin utøvelse av Falun Gong".

Kommunistpartiet pågrep også Xu Na som er en 53 år gammel kvinne, sammen med elleve Falun Gong-utøvere for å ha spredt bilder av et Beijing som ble "ødelagt" av pandemien.

Hun ble tiltalt i april 2021 for å ha gitt den kinesiskspråklige versjonen av Epoch Times informasjon om pandemien i Beijing. Xu ble dømt til åtte års fengsel.

Mannen hennes, Yu Zhou, ble torturert til døde i 2008 i et fengsel i Beijing.

Ad i artikkel – AdSense
AD