EU vedtar resolusjon som fordømmer KKPs forfølgelse av Falun Gong og oppfordrer til sanksjoner

"Han har ikke begått noen forbrytelse. Han er uskyldig. Den eneste grunnen til at han er arrestert, er at han praktiserer Falun Gong."

Michael Gahler, medlem av EU-parlamentet og Den kristelig demokratiske unionen, poserer med et bilde med Ding Lebin, sønn av en Falun Gong-utøver som har blitt fengslet i Kina, etter at EU vedtok en resolusjon der de fordømte forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Den 18. januar 2024. Foto: Gjengitt med tillatelse av Ding Lebin
7. mars 2024
AD

Det europeiske parlamentet har vedtatt en resolusjon som fordømmer Det kinesiske kommunistpartiets (KKPs) pågående forfølgelse av Falun Gong og oppfordrer til en internasjonal etterforskning av den brutale undertrykkelseskampanjen mot metodens utøvere.

Resolusjonen, som passerte en flertallsavstemning den 18. januar, refererte til de tusener av dødsfall som har blitt dokumentert under KKPs forfølgelseskampanje. Kampanjen omfatter tilfeldig fengsling, tortur, psykologiske overgrep og tvungen organhøsting i et forsøk på å utrydde Falun Gong.

Menneskerettighetsadvokater sier at det faktiske dødstallet sannsynligvis er langt høyere.

Resolusjonen løftet frem tilfellet med te-bonden, Ding Yuande, som kinesiske myndigheter arresterte på plantasjen hans uten arrestordre. Deretter ble han holdt innesperret i åtte måneder med besøksforbud, før de ga ham en dom på tre års fengsel i desember 2023.

"Han har ikke begått noen forbrytelse. Han er uskyldig. Og den eneste grunnen til at han er arrestert, er at han praktiserer Falun Gong", sa den tyske politikeren Michael Gahler, en bidragsyter til resolusjonen i en videouttalelse han sendte The Epoch Times.

Resolusjonen fastslår at Ding og andre Falun Gong-utøvere burde løslates betingelsesløst og at forfølgelsen må stoppes. Den oppfordrer til at Den europeiske unionen og dens medlemsstater skal innføre sanksjoner mot gjerningsmennene, med tiltak som avvisning av visa, frysing av eiendeler, utvise dem fra territorier i EU og tiltale dem for deres forbrytelser.

"Jeg tenker at dette er hva vi skylder de uskyldige innbyggerne og de som trenger å løslates", sa Gahler på talerstolen dagen før avstemningen.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig praksis som involverer rolige, meditative øvelser og en lære basert på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse. Praksisen ble først introdusert til offentligheten i Kina i 1992. På slutten av 1990-tallet, var det mellom 70 og 100 millioner kinesere som praktiserte metoden, i følge offisielle estimater.

I 1999 startet KKP en brutal kampanje for å eliminere praksisen. Utøverne, som er kjente for sin gode helse og sunne livsstil, ble også hovedmål for tvungen organhøsting. Organhøstingen foregår fortsatt i dag, i form av statlige sanksjonerte drap av samvittighetsfanger for salg av organene deres.

Den slovakiske lovgiveren Miriam Lexmann talte og ga sin støtte til resolusjonen den 17. januar. Hun nevnte særskilt noen av de mange formene for tortur som tilhengerne hadde blitt utsatt for siden nyttår, blant annet å få elektrosjokk med elektriske batonger, strødd med chilipepper ... tvangsmating med sennepsolje, fratatt mat og søvn, og mishandlet seksuelt.

"Og vi burde ikke glemme den kvalmende handlingen, å tvangshøste organer", sa hun.

En kopi av resolusjonen vil bli sendt til institusjonene i EU, statlige organer i medlemslandene og til topplederne i Beijing.

EUs sjef for utenrikspolitikk, Josep Borrell, som ikke var til stede under stemmegivningen, fikk en tale levert på egne vegne for å understreke EUs "vedholdende og alvorlige bekymringer" angående det kinesiske regimets lange liste med overtredelser av menneskerettigheter. Dette beskriver han som "en av de mest utfordrende sakene for EU-Kina relasjoner".

"Den europeiske unionen kommer aldri til å gå på kompromiss med menneskerettigheter", sa han.

Resolusjonen kommer to år etter at Det europeiske parlamentet vedtok en resolusjon grunnet KKP’s alarmerende gjerninger i det de dreper for organer. EUs leder for utenriksavdeling, Josep Barrell, sa at unionen fordømte den "kriminelle, umenneskelige og uetiske praksisen" i de "sterkeste mulige ordelag". I desember 2023, vedtok EUs lovgivende organ også en resolusjon om KKPs tvungne kulturelle assimilasjon av tibetanske barn gjennom internatskoler.

Lexmann gjentok Gahlers ord, idet hun oppfordret til sterkere handling fra EU, for å ansvarliggjøre Beijing.

"La meg snakke åpent. I mer enn sytti år har KKP terrorisert folk over hele Kina og fortsetter å utføre fryktelige, kriminelle handlinger mot menneskeheten. Likevel har vi, i EUs navn, sanksjonert fire underordnede tjenestemenn for kriminelle handlinger mot menneskeheten i Xinjiang", sa hun. "Jeg beklager, men dette er et svakt og utilstrekkelig svar på den brede målestokken med kriminelle handlinger utført av dette regimet hver eneste dag".

Hun postet senere et bilde på sosiale media som viste henne stående med Dings sønn, Ding Lebin, mens hun holdt et skilt der de krevde den innsatte mannens løslatelse.

"Deres lidelse og forfølgelse er karakteristisk for KKPs tyranni", skrev hun om Ding-familien.
Mr. Ding Yuande (left) and Mrs. Ma Ruimei (right), parents of Berlin resident, pictured before their detention on May 12, 2023.
Ding Yuande (til venstre) og fru Ma Rumei (til høyre), foreldre til en innbygger i Berlin, avbildet før fengslingen. Den 12. mai 2023.

Ding Lebin som bor i Tyskland, takket de parlamentariske lovgiverne for deres anstrengelser for å sette søkelyset på farens sørgelige situasjon.

"Det handler ikke bare om min far, det handler i virkeligheten om millioner av Falun Gong-utøvere som fremdeles lider på grunn av forfølgelsen som foregår i Kina", fortalte han til The Epoch Times.

Det som hender med denne familien har tydeliggjort at regimet ikke bryr seg om menneskerettigheter, og vedtaket av resolusjonen viser at lovmakerne ser risikoene ved å la KKPs undertrykkelsestaktikker pågå uhindret, sa han.

"Regimets eksistens er i seg selv en trussel overfor friheten og verdiene i et demokratisk samfunn", sa han, og la vekt på at "sannhet, medfølelse og toleranse er virkelig universelle menneskelige verdier".

Gahler sa i videoen at han håper at det å kaste lys over forfølgelsen kan virke som en avskrekkelse.

Kommunistregimer som KKP virker sterke på utsiden, "men vi vet at disse kommunistiske diktaturene er svake internt", sa han.

"Det er derfor de trenger å undertrykke folket".

Ad i artikkel – AdSense
AD