Canada prøver å skjule samarbeid med Wuhan

Canadas president Justin Trudeau vitner for underhusets finansutvalg under en høring om salg av statseide bedrifter i Ottawa den 30. juli 2020. Foto: Dava Chan/AFP via Getty Images
3. oktober 2021

Canadas konservative anklager statsminister Justin Trudeau fordi han utlyste til nyvalg for å skjule det som har skjedd på Canadas eneste biologiske sikkerhets-laboratorium på nivå 4 der canadiske forskere gjentatte ganger har samarbeidet med en høytstående, kinesisk offiser.

"Nå vet vi hva som fikk Justin Trudeau til å utlyse et nyvalg til 600 millioner dollar. Han satte canadiernes helserisiko i fare midt under den pågående fjerde bølgen av pandemi for å forhindre at parlamentet skulle få innsyn i dokumentene fra Winnipeg-laboratoriet og for å skjule det som skjedde der", sier det konservatives parlamentsmedlem, Michael Chong, som var kandidat til valget.

"Underhuset beordret Trudeaus regjering til å finne fram dokumentene fra Winnipeg laboratorie. Ordren ble oppløst da parlamentet ble oppløst", sa Chong, med henvisning til en artikkel i «Globe and Mail» som viser at forsker Xiangguo Qiu ved National Microbiology Laboratory (NML) i Winnipeg samarbeidet med generalmajor Chen Wei som er en høyt rangert offiser i det kinesiske militæret, Folkets frigjøringsarmé (PLA).

Qiu og ektemannen Keding Cheng som også er forsker ved NML, ble eskortert bort fra NML sammen med sine kinesiske studenter under en politietterforskning i juli 2019.

Qui og Cheng ble formelt oppsagt fra laboratoriet i januar i år. Det canadiske helsedepartementet som leder NML, uttaler at oppsigelsen var et "administrativt spørsmål" og et resultat av et "mulig brudd på sikkerhetsreglene". Myndighetene velger å ikke gå ut med flere detaljer og henviser til sikkerhetsrisikoen og at personvernet til de involverte hindrer myndighetene i å avsløre mer informasjon.

Press fra opposisjonen

Opposisjonen har presset regjeringen til å offentliggjøre mer informasjon om saken. Men regjeringen, de regjerende liberale, nekter og henviser til nasjonens sikkerhet og personlige integritet.

Det kanadiske underhuset har gitt pålegg om at regjeringen må offentliggjøre informasjonen, og regjeringen førte talsmannen og saken opp for retten for å få avklart om de hadde rett til fortsatt å hemmeligholde dokumentene.

Saken ble henlagt etter valget på grunn av oppløsningen av parlamentet.

"Nyhetene (publisert av «Globe and Mail») viser at en statsansatt kanadisk forsker drev forskning sammen med kinesisk generalmajor Chen Wei fra Folkets frigjøringshær. Han hadde nylig høstet lovord fra den kinesiske presidenten Xi Jinping for utviklingen av en kinesisk covid-19-vaksine", sa Chong i en uttalelse.

"Tåkeleggingen må opphøre. Justin Trudeau må avsløre sikkerhetsbrudd som fant sted på Winnipeg-laboratoriet, slik at canadierne får vite sannheten før de stemmer", fortsetter Chong.

Epoch Times henvendte seg til det canadiske liberale partiet for en kommentar, men fikk ikke noe svar.

Chong oppfordrer De liberales leder til å "fortelle sannheten" om en rekke saker, inkludert hvem som godkjente samarbeidet mellom det kinesiske militæret og forskere ved NML og om det kinesiske militæret fysisk fikk tilgang til Canadas eneste bio-sikkerhetslaboratorium med beskyttelsesnivå 4, et laboratorium som håndterer verdens farligste patogener.

"Et spørsmål om tillit"

Chong vil også ha svar på om Qui og Cheng forsynte Kina og laboratoriet i Wuhan, Wuhan Institute of Virology (WIV), med klassifisert kanadisk forskning. Qiu oversendte prøver av henipa-virus og ebola til WIV med tillatelse fra NML i mars 2019.

I sin uttalelse stiller Chong også spørsmål ved Trudeaus generelle holdning til Kina.

"Justin Trudeau har gjort Canada til det eneste landet blant våre allierte som har sluppet Huawei inn i sitt 5G-nettverk. Han har ført Canada sammen med den kinesisk-styrte «Asian Infrastructure Investment Bank», men han sluttet seg ikke til våre nære allierte, Storbritannia, USA og Australia nå nylig for å starte en ny forsvarsallianse", sa Chong, med henvisning til Aukus, en avtale om forsvarssamarbeid signert den 15. september.

"Dette er i bunn og grunn et spørsmål om tillit", sier Chong.

Trudeau har nedtonet at Canada står utenfor forsvarsavtalen og viser til Canadas andre forsvarsforpliktelser.

"Det blir stadig tydeligere at Justin Trudeau hemmeligholder bevis på at det kinesiske militæret har infiltrert vårt mest følsomme forsvarslaboratorium. Det blir stadig tydeligere at Trudeau-regjeringen setter sikkerheten til kanadiske borgere og forholdet til våre allierte i fare. Det blir stadig tydeligere at Trudeau ikke er til å stole på når det gjelder å beskytte vårt lands nasjonale sikkerhet", sier Chong.

Den konservative politikeren Garnett Genius skrev på Twitter at deres canadiske, liberale leder, president Justin Trudeau, sikter mot en flertallsregjering etter valget for å kunne "begrave dokumentene fra Winnipeg laboratoriet".