Canada: Mange isbjørner. Kan utgjøre en trussel

En isbjørn og ungen hennes ved Hudson Bay nær Churchill i Nord-Canada. Mange isbjørner tett på lokalsamfunnet kan utgjøre en fare for folk. Foto: Olivier Morin/AFP via Getty Images
15. januar 2023

Det økende antallet isbjørner i Nord-Canada krever forvaltningstiltak. Det mener landets miljøverndepartement, til tross for at tidligere rapporter hevder at isbjørnene er utrydningstruet. Årsaken kan være en kombinasjon av endringer i havisen og at det har blitt flere isbjørner i enkelte områder.

Ved hjelp av forskning og inuittenes Qaujimajatuqangit (inuittenes tradisjonelle kunnskap) observerer man nå at isbjørnene har blitt flere. Forvaltningens mål er nå mer fokusert på å opprettholde eller redusere antallet isbjørner som beveger seg i samfunnet og i sensitive områder, som fuglekolonier. Dette skriver Det canadiske miljødepartementet i rapporten «Species at risk in Nunavut 2021» som sist ble oppdatert i desember 2022.

Rapporten slår fast at inuittene er bekymret for økt fare for å støte på isbjørn og mer skade på eiendommer forårsaket av isbjørn. Årsaken kan være en kombinasjon av faktorer, blant annet at antallet isbjørner i enkelte områder har økt og at utbredelsen og varigheten av havis har gått ned.

Ifølge Miljøverndepartementet ble de første restriksjonene på isbjørnjakt innført i 1960. Helt siden den gang har isbjørnen vært «en ikonisk art i risikosonen, både nasjonalt og internasjonalt».

Rapporten henviser til forvaltningsplanen for isbjørner, "Nunavut Polar Bear Co-Management Plan", som sier at innsatsen de siste 50 årene for å gjenopprette antallet isbjørner i områder der de er sjeldne, "i stor grad har lykkes".

"Fokuset på isbjørnforvaltning endres nå til å opprettholde eller redusere antallet i områder der de utgjør et sikkerhetsproblem i samfunnet og/eller der isbjørnen har en skadelig innvirkning på økosystemet på grunn av økt antall bjørner", heter det i planen fra oktober 2016.

"Observasjoner gjort av inuitter under jakt, tyder på at antallet isbjørner har hatt en økning fra de lave bestandsnivåene på 1950- og 60-tallet. Dette bekreftes av vitenskapelige studier av de fleste befolkede områdene i Nunavut."

Forvaltningsplanen tar også opp spørsmålet om motstridende synspunkter mellom inuitter og observasjoner utenfra, som oppsummeres som press fra miljøorganisasjoner og klimaforkjempere som ønsker å bevare antallet isbjørner. Inuittene, derimot, mener at det nå er «så mange isbjørner at bjørnene har blitt en alvorlig bekymring for allmennsikkerheten».

Miljøvernmyndighetene har gjentatte ganger tidligere advart om at klimaendringene utgjør en trussel for isbjørnene.

Tidligere miljøminister, Catherine McKenna, twitret for eksempel i 2020:

"Hvis klimagassutslippene forblir ukontrollerte, er det svært sannsynlig at vi vil miste all isbjørnbestand i verden før århundret er omme."