4000 helsearbeidere i Australia suspenderes på grunn av vaksinevegring

Demonstranter mot vaksinasjonskravene marsjerer i Brisbane, Australia den 1. oktober 2021. Nå suspenderes helsepersonell som nekter å vaksinere seg. Foto: Dan Peled/Getty Images
14. november 2021

Rundt 4000 helsearbeidere i den australske delstaten Queensland er nå suspendert fra jobbene sine fordi de ikke har vaksinert seg mot covid-19. Delstaten, med støtte av forbundene, krever at alt helsepersonell vaksinerer seg.

Delstatens helseminister, Yvette D’Ath, sa at rundt ti prosent av delstatens totalt 100.000 helsearbeidere fremdeles ikke hadde vaksinert seg innen fristens utløp den 31. oktober.

"Det er 7000 helsearbeidere som ikke har informert oss om at de er vaksinert, men 3000 av dem er arbeidsledige. Rundt 4000 er ikke vaksinert og vil bli varslet og suspendert med full lønn", sa hun til pressen den 1. november.

"Det kommer til å bli viss uro, men vi håndterer dette. Vi vil iverksette tiltak for å håndtere en eventuell personalmangel som kan oppstå", sier hun.

To store helseforbund i delstaten, AMAQ og ASMOFQ, har stilt seg bak beslutningen om å suspendere uvaksinert personell.

"Vi vet at antallet tilfeller i Queensland kommer til å øke når folk begynner å bevege seg fritt rundt i landet, og vi har sett utbrudd av deltavarianten på andre sykehus i år, sa Chris Perry, talsperson for AMAQ", i en pressemelding.

"Følgene kan bli ødeleggende, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer her. Vi vil at folkehelsereglene skal gjelde alt helsepersonell, inkludert dem som er ansatt i det private. Det er fremdeles gråsoner som utsetter arbeidere, arbeidsgivere og pasienter for fare", sa han.

Ifølge Perry er det bred støtte for obligatorisk vaksinering av helsepersonell, og ifølge en undersøkelse på nettet blant medlemmer av AMAQ og ASMOFQ er 97 prosent  fullvaksinert eller delvis vaksinerte.

"Dessuten er 90 prosent av de ansvarlige for obligatorisk vaksinasjon av alt helsepersonell vaksinerte, og nesten 80 prosent uttrykte bekymring for å jobbe blant uvaksinerte kolleger", sa han.

Vi vil iverksette tiltak for å håndtere en eventuell mangel på personell som kan oppstå.

Hau Tan, talsperson for ASMOFQ, sa at vaksinasjonskravet sørger for at sykehusene fortsetter å fungere, og at det er nødvendig for personalet og pasientenes sikkerhet.

"Personalsituasjonen på sykehusene når folk blir syke eller må isoleres blir anstrengt, og vi har ikke råd til å legge mer press på sykehussystemet", sier han i en pressemelding.

"Dette kunne vi se for et par måneder siden da 400 leger, annet helsepersonell og deres familier, ble tvunget til å sitte i karantene i det sørøstlige Queensland under et utbrudd. Vi forstår det slik at nåværende offentlige sykehusansatte som ikke kan vaksinere seg av helsemessige årsaker, sannsynligvis vil bli omplassert i andre stillinger i Queenslands helsesystem."

Alle er ikke like positive til delstatens beslutning. Campbell Newman, tidligere statsminister for delstaten, og nå kandidat til senatet, mener at det faktum at helsepersonell tvinges bort fra jobben fordi de utøver "sine demokratiske rettigheter", er fullstendig vanvittig".

Den "tvangen" som helsepersonell utsettes for er i strid med de medisinske prinsippene om informert samtykke, sier han.

"Personer i helsesektoren bør benytte friheten til å vaksinere seg hvis de ønsker å beskytte seg selv, ikke tvinge andre til å vaksinere seg. Det er litt som om når noen ligger ved siden av deg på stranden og du sier «jeg krever at du bruker solkrem for å beskytte meg mot hudkreft». At 4000 mennesker nå plutselig er utilgjengelige i systemet vil skape enorme problemer, og de som må lide for det er pasientene. Det er absurd", sier Campbell.