Vitne advarer om Kinas "tankevirus"

Bokanmeldelse av «Øyenvitnet». Tvunget til å arbeide i Kinas helvetes-leir og flukten derfra

Kommunist-Kinas folkemord i Xinjiang-provinsen står i fokus for Sayragul Sauytbays bok «Øyenvitnet».
17. april 2022
AD

I «Øyenvitnet» skildrer Sayragul Sauytbay fremveksten av den totalitære undertrykkelsen som nå skjer i Øst-Turkestan, eller Xinjiang som det kommunistiske Kina kaller det. Det Kina har gjort der, er det planer om å gjøre over hele jorden, advarer hun.

Boken er mer enn en øyenvitneskildring. Sayragul Sauytbay har ikke bare stått ved siden av og betraktet det som har skjedd med hjembygden hennes, folk og kultur. Hun har vært et direkte offer for undertrykkelsen, derav undertittelen: "Tvunget til å arbeide i Kinas helvetes-leir og flukten derfra".

Til tross for alt hun har måttet tåle, er hennes bitre skjebne ikke det verste. Hun overlevde, kunne gjenforenes med familien og fortelle verden om katastrofen. Mange andre utsettes for grufull tortur og blir drept på bestialske måter. Organhøstingen som lenge har rammet Falun Gong-utøvere i Kina, skjer nå også i Xinjiang. Og de som myrdes, kastes i store krematorier slik at de ikke kan vitne. Derfor en denne boken så viktig.

Sayragul var en av de første som vitnet til verden om Øst-Turkestans situasjon, om undertrykkelsen, folkemordet og kulturrevolusjonen som pågår der, samt det enorme systemet med konsentrasjonsleirer som Kina har etablert.

Det er ikke bare noen få leirer som har blitt bygget. Når man leser, forstår man at hele Øst-Turkestan har blitt en eneste stor konsentrasjonsleir. De som ikke er fengslet, blir konstant overvåket og tvinges blant annet til å bo sammen med han-kinesere i kampanjen "Bli én familie". De mannlige kineserne utnytter kvinnene i husholdningen og voldtar dem.

Sayragul Sauytbay vokste opp i en jurte som muslimsk kazakhi i Kinas nordvestlige region. Den tradisjonelle livsstilen og den religiøse troen var selvsagt og høyt verdsatte bestanddeler av livet i den kjærlige familien. Da kineserne gradvis tok over regionen, utryddet de skrittvis den tradisjonelle kulturen, språket og samholdet. Da hun, som en god borger, forsøkte å gjøre det som var forventet av henne, ble det aldri møtt med takknemlighet, men førte bare til ytterligere forverring.

I boken «Øyenvitnet» forteller Sayagul Sauytbay om sine opplevelser fra kommunismens forfølgelse av henne og andre kazakhere i Øst-Turkestan/Xinjiang. Foto: Lars Narintan

Hun forteller at Kinas Kommunistparti tok terroristangrepet mot USA den 11. september 2001 til inntekt for å øke undertrykkelsen i Kinas nordvestre del i jakten på muslimske "terrorister". Boken viser hvordan dette ikke bare kverner i stykker samfunnet med folkemord og ytre tvangsmidler som tvangsarbeid og tortur, men også hvordan det isolerer mennesker fra hverandre og ødelegger deres indre, psyken, måten de omgås på og hvordan de ser på hverandre. På grunn av den kinesiske invasjonen ble folkegruppen kazakhene en minoritet i sitt eget område. Nå er det ikke lenger skilt på kazakhisk; alle er bare på kinesisk.

Sayragul Sauytbay er velutdannet og drev flere førskoler. Det førte til at hun ble tvunget til å arbeide som språklærer på såkalte omskoleringsentre. Elevene skulle lære seg kinesiske fraser som for eksempel "jeg elsker Xi Jinping".

De muslimske fangene tvinges, i strid med sin tro, til å spise svinekjøtt. De ble også tvunget til hjernevask gjennom å gjenta fraser som "Jeg er kriminell fordi jeg ba".

Skildringen av den kommunistiske undertrykkende ødeleggelsen av Øst-Turkestan er alarmerende i seg selv. Boken har også et globalt budskap: Det som skjer i Kina i dag, kan skje over hele verden i morgen. I rollen som språklærer i senteret for hjernevask fikk Sayragul ta del i partiets tre-trinns-plan:

"Trinn 1: 2014-2025: I Xinjiang: assimilere de som er villige og eliminere de som ikke er det.

Trinn 2: 2025-2035: Etter sluttført assimilering i Kina kommer nabolandene til å bli annekterte.

Trinn 3: 2035-2055: Etter realiseringen av den kinesiske drømmen følger okkupasjonen av Europa".

Dette skulle hun spre ut til fangene hun var tvunget til å "undervise".

Hun sammenligner Kinas globale påvirkning med hvordan det nye koronaviruset ble spredt fra Wuhan i Kina til hele verden. "Enda mer skremmende enn koronaviruset i seg selv er det fascistiske, kinesiske "tankeviruset" som har blitt utviklet i laboratoriet i Øst- Turkestan og spredd til alle verdenshjørner. De som blir smittet, innser ikke at frihet og fred om menneskerettigheter trues over hele verden. ... Etter en tid kommer koronaviruset gradvis til å avta. Situasjonen kommer til å normalisere seg. Men Kinas tankevirus kommer aldri til å slutte å angripe den frie verden. Jeg håper at mennesker rundt i verden vil forstå at KKP og regjeringen i Kina ikke bare truer kineserne, men hvert menneske på jorden. Det viruset er enda farligere enn covid-19. Det er et helvete.

Sayragul Sauytbay lyktes til slutt å flykte fra Kina til Kazakhstan dit mannen og barna allerede hadde flyktet. Da de ble utsatt for Kinas forfølgelse også i nabolandet, flyktet familien igjen og dro til Sverige der de har bodd siden 2019.

«Øyenvitnet» ble skrevet på tysk i samarbeid med Alexandra Cavelius og er oversatt til flere språk. Den svenske utgaven er utgitt på Narin Förlag.

Sayragul Sauytbay skrev «Øyenvitnet» sammen med den tyske forfatteren Alexandra Carelius. Foto Regine Recht

FAKTA

Tittel: "Øyenvitnet".

Tvunget til å arbeide i Kinas helvetes-leir og flukten derfra

Forfattere: Sayragul Sauytbay og Alexandra Cavelius

Svensk: "Ögonvittnet".Oversetter: Lars Narin (Narin Förlag)

Engelsk: The Chief Witness. Oversetter: Caroline Waight

Tysk: China Protokolle

Boken er ikke oversatt til norsk, men finnes på svensk, engelsk, tysk og fransk.

Ad i artikkel – AdSense
AD