Taiwans nye president møter et komplekst trusselbilde fra Kina

Protester utenfor Taiwans parlament i hovedstaden Taipei. Den 24. mai. Foto: Annabelle Chih/Getty Images

Det kinesiske kommunistpartiet tillemper en strategi for å ta over Taiwan uten noen militær intervensjon ifølge en ny rapport. Men visse kinaeksperter tror at Xi Jinping kommer til å foretrekke en militær løsning.

Etter at Taiwans nye president, Lai Ching-te, ble tatt i ed, har Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) intensivert sin militære aggresjon mot landet. Samtidig som det har pågått omfattende protester mot det taiwanske parlamentets planer om å øke makten, har KKP blitt anklaget for å forsøke å påvirke de innenlandske politiske konfliktene.

Tre dager etter at president Lai Ching-te ble innsatt, gjennomførte Kina en to dager lang militærøvelse i farvannet rundt Taiwan. Den 27. mai sendte Taiwans allierte, USA, en delegasjon ledet av lederen for utenrikskomiteen for   representantenes hus, Michael McCaul, for å møte den nyvalgte presidenten.

Taiwans president, Lai Ching-te, på flyvåpenbasen i Hualien den 28. mai. Noen eksperter tror at Kina kommer til å søke en militær konfrontasjon med Taiwan. Foto: Sam Yeh/AFP via Getty Images

Lai uttrykte håp om at den amerikanske kongressen skal fortsette å hjelpe Taiwan med å styrke sin forsvarsevne og forbedre utbyttet og samarbeidet mellom landene. McCaul vektla at alle demokratiske land må stå sammen mot aggresjon og tyranni.

I denne perioden har det pågått protester i Taiwan som kalles "Solsikkebevegelsen 2.0" der folk demonstrerer mot en ny vagt formulert kriminell klassifisering som heter ”parlamentstrots” (forakt for parlamentet), og som ble foreslått av opposisjonspartiene Kuomintang (KMT) og Taiwan People’s Party (TPP). Eksperter mener at dette lovforslaget har blitt utviklet under innflytelse av KKP.

"Solsikkebevegelsen" viser til masseprotester i 2014 i Taiwan da den daværende regjeringen KMT planla nærmere handelsforbindelser med Kina. Dette førte til at demonstranter okkuperte parlamentet i Taiwan. KMT gikk til slutt fra den foreslåtte handelsavtalen med Kina.

Tang Jingyuan, ekspert på kinesisk politikk, sier at han tror at det ligger en dyp infiltrasjon fra KKP bak den nåværende uroen i Taiwans parlament, noe som har ført til både indre og ytre press.

En folkemasse utenfor Taiwans parlament i Taipei den 24. mai. Foto: Annabelle Chih/Getty Images

Yuan Hongbing, kinesisk dissident med base i Australia, og tidligere sjef for juristutsdanningen ved Beijing universitet i Kina, er enig i Tangs analyse, og tror at KKP til sist kommer til å gjennomføre en militær invasjon for "å løse" taiwanspørsmålet.

Men før KKP eventuelt bedømmer at tiden er moden for en militær invasjon, arbeider man på andre fronter, ifølge en nylig publisert studie fra den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War. Den 111 sider lange rapporten vektlegger KKPs strategi for å kunne ta over Taiwan "uten krig"  og er den siste tungtveiende studien som har kommet ut om temaet.

I rapporten blir det konstatert at internasjonalt fokus, inklusive det amerikanske, avhenger av hvordan KKP kan komme til å bruke vold for å angripe Taiwan. Det finnes likevel en annen strategi som allerede påstår: å bruke alle tilgjengelige metoder utenom militær vold for å sette Taiwan i en så vanskelig situasjon at man til slutt kapitulerer for KKP.

Man peker ut fire nøkkelområder når det gjelder taktikker som KKP kan komme til å bruke innen rammen av denne strategien som man kaller COA (short-of-war coercion course of action):

Den første gjelder den amerikansk-taiwanske relasjonen som involverer et heldekkende bilateralt samarbeid. COA anvender økonomiske gulrøtter og pisk, informasjonsoperasjoner og militær eskalering for å overbevise USA og Taiwan om at samarbeidet deres kommer til å direkte føre til ytterligere eskalering, mens fred og velstand finnes rundt hjørnet, bare man bryter partnerskapet.

Det andre gravitasjonssenteret er Republikken Kinas [Taiwans] regjerings evne til å fungere og levere viktige tjenester. Økonomisk krigføring, cybernett-krigføring, sabotasje, strenge (og pseudo-lovlige) inspeksjoner av fartøy som transporterer varer til Taiwan, nedstengning av luft- og vannveier, elektronisk krigføring og propaganda som er kritisk mot regjeringens feil retter seg alene mot å dramatisk senke levestandarden og slite ned Republikken Kinas legitimitet i øynene på eget folk.

Det tredje gjelder ekstensive og vedvarende kognitive kampanjer for å knekke den taiwanske allmenhetens vilje til motstand gjennom å skremme personer som støtter motstanden, og å så tvil og redsel blant befolkningen og skape et krav om at regjeringen skal gjøre politiske innrømmelser i bytte for fred.

Den fjerde handler om omfattende informasjonskampanjer for å minske den amerikanske allmenhetens og den politiske ledelsens vilje til å støtte Taiwan.

I rapporten advares det om at hvis KKP lykkes på samtlige av disse fire områdene, kommer taiwanernes følelser av maktesløshet til å bli overveldende, og den taiwanske regjeringen kommer til å bli tvunget til å overveie et paradigmeskifte i spørsmålet om relasjonen til KKP.

USA og dets partnere må derfor gi opp sitt ensidige fokus på risikoen for en militær krig og gjøre en ny vurdering av det samlede trusselen som KKP utgjør samt ta frem en heldekkende motstrategi.

Yuan mener at KKP allerede har arbeidet ut fra denne slags strategi mot Taiwan like siden Xi Jinping kom til makten med det mål å "gjenforene" Taiwan og Fastlands-Kina.

I et intervju med Vision China Times i februar sa Yuan at KKPs Taiwankontor leverte en rapport den 27. januar til Xi der man dro opp retningslinjer for en strategi for å ta kontroll over det taiwanske parlamentet via det nåværende KKP-vennlige partiet, KMT.

Han utviklet dette nærmere for Epoch Times og sa at Xi hadde instruert KMT-politikerne Han Kuo-yu og Fu Kun-chi sammen med KMTs partigruppe i parlamentet, å forsøke å ta over parlamentet og ekspandere den lovstiftende grenens makt, for så å underminere de dømmende og iverksettende grenene av landets regjering.

Pro-kinesiske medier og kommentatorer i Taiwan har konsekvent gitt uttrykk for KKP-vennlige synspunkter. Ifølge statistikk fra Taiwans Information Environment Research Center (IORG) for juli til september i fjor promoterte den kinesiske versjonen av Tiktok de ti taiwanske kommentatorene som ble hyppigst sitert av KKP. Denne typen strategi tar sikte på å skape et forvrengt bilde av Taiwan som gjenspeiler KKPs posisjon.

-KKPs heldekkende strategi mot Taiwan manifesterer seg på flere områder, inklusive at man rekrutterer et stort antall taiwanske uavhengigie som kommentatorer og forskere som skal agere som deres talspersoner. KKP utnytter Taiwans frie og demokratiske samfunn for på en bred og aggressiv måte spre pro-Kina-retorikk for å underminere Taiwans vilje til forsvare sin frihet og demokrati mot KKPs aggresjon, sier Yuan.

Fra Xi kom til makten, og spesielt i hans tredje mandatperiode, har KKP intensifisert sin mangefasetterte offensiv mot Taiwan. Dette inkluderer at de agerer innen internasjonal politikk og diplomati, militæret, økonomisk, innen media og gjennom etterretningstjenester for å oppnå sluttmålet å "gjenforene" Taiwan med Kina - til tross for at Taiwan aldri har blitt styrt av KKP.

Mens oppmerksomheten er opptatt av potensialet for militær konflikt, så viser Institute for the Study of Wars sin rapport et senario der KKP har lykkes uten å avfyre ett eneste skudd.

Men Yuan er overbevist om at Xis endelige mål ikke er noen "fredelig gjenforening" uten en militær løsning basert på det han har lært av Hongkongs "fredelige overlevering".

Yuan sier at Xi mener at Hongkongs fredelige overdragelse til Kina ikke klarte å undertrykke de kreftene som ønsker uavhengighet for Hongkong, og at dette har ført til den omfattende sosiale uroen som har blusset opp igjen og igjen siden da. En rask militær løsning etterfulgt av rask og hard undertrykkelse av Taiwans uavhengighetssøkere under unntakstilstand og krigslov vil være den beste veien i Xis øyne, mener Yuan.

-Derfor må det internasjonale samfunnet innse at KKP ikke bare forsøker å erobre Taiwan uten krig, men at man også er fullt ut klar til å anvende militære midler. Bare de sterkeste mottiltakene på alle fronter kan dempe KKPs ambisjoner, sier han.

Yuan mener at USA trenger å omstille seg fra en strategisk tvetydighet til klarhet, noe som nylig også ble etterspurt av landets tidligere utenriksminister, Mike Pompeo. Dette burde innbefatte en erkjennelse av Taiwan som stat, og et tydelig uttrykk for USAs strategiske posisjon.

Bare via "fred gjennom styrke" kan KKP avskrekkes fra å invadere Taiwan, tror han.

Medlemmer fra partiet DPP, som presidenten tilhører, protesterer i parlamentet. DPP har 51 plasser og opposisjonspartiet KMT har 52. Det andre opposisjonspartiet, TPP, har åtte, og det er også to uavhengige medlemmer. Opposisjonen vil øke parlamentets makt på den iverksettende grenens bekostning, noe som har ført til konflikt. Foto: Annabelle Chih/Getty Images
Ad i artikkel – AdSense
AD