Svarene på disse tre spørsmålene kan forandre livet ditt

Livet er en gave. Ta vare på det. Gjør det som er viktig og meningsfylt for deg.
23. juni 2024
AD

Det er en milliard ting som konkurrerer om oppmerksomheten vår, og det er ikke lett å få perspektiv og avgjøre hva som virkelig er viktig i livet. Sett deg gjerne ned med papir og penn når du skal gå igjennom de tre spørsmålene nedenfor. Marker det som er virkelig viktig for deg. Kanskje vil det også hjelpe deg å se det som ikke er like viktig. Når du minimaliserer de mindre viktige tingene i livet ditt, gir du mer  plass til det som betyr noe for deg.

Kanskje vet du allerede hva som er viktigst og mest betydningsfullt i livet ditt? Det er likevel ikke alltid de selvsagte svarene som har de skjulte nøklene til nye perspektiver og visdom. Gode spørsmål krever ofte kvalitative svar, og muligheten er der for at du får nye svar å tenke over.

1. Hvis du vant eller arvet 20 millioner, hva ville du gjort med livet ditt?

La oss si at du har all den tiden og de pengene du trenger. Det er allerede betalt skatt av gevinsten din, og den er klar og fordeles som månedlige utbetalinger resten av livet. La oss for ordens skyld si at du heller ikke setter deg i gjeld, noe som betyr at du har en jevn, disponibel inntekt som mer enn dekker de grunnleggende behovene dine. Du står helt fritt til å gjøre hva du vil med tiden din og livet ditt. Hva ville du gjort annerledes enn det du gjør i dag?

Hensikten med spørsmålet er ikke å finne ut hvor mange biler du vil ha i garasjen, men å få perspektiv på hva du synes er virkelig viktig i livet; det du brenner for eller som du vil utrette, selv om du ikke trenger pengene.

2. Hva ville du gjort hvis du på forhånd visste at du ikke kunne mislykkes?

Mennesket er komplekst, og hvordan vi reagerer på situasjoner baseres på flere fysiologiske og psykologiske faktorer. Ved å stiller deg selv dette spørsmålet, kan du avsløre skjult frykt og kartlegge hva som holder deg tilbake.

Frykt er en av våre største fiender, og frykten for å mislykkes er kanskje den vanligste. En del er faktisk redde for å lykkes, tro det eller ei. Hvordan henger det sammen?

De fysiske reaksjonene på stress og spenning er svært like. Når vi går gjennom en traumatisk hendelse, for eksempel en ulykke eller mobbing, kan kroppen vår forbinde frykten vi opplever med de samme fysiologiske følelsene av spenning og iver som ofte er forbundet med suksess. Personer som har opplevd traumer, kan derfor ubevisst unngå omstendigheter som vekker begeistring og spenning, fordi dette kan trigge de ubehagelige minnene.

Frykten for å lykkes kan også  assosieres med ubekvemme følelser, som konkurranse, misunnelse og skuffelse på grunn av risiko for å få forhåpningene knust.

Hvis du visste at du ikke kunne mislykkes, ville du da vært modigere, mer åpen og mer kreativ? På hvilken måte ville det påvirke deg og livet ditt?

3. Hva ville du gjort hvis du visste at du bare hadde et halvt år igjen å leve?

La oss si at du har en begrenset tid igjen å leve, men du er hverken syk, redd eller ulykkelig. Hva ville du gjøre med den tiden du har igjen? Hensikten med dette spørsmålet er å få frem hva som er viktigst for deg og hva du verdsetter høyest i livet.

De fleste ville med stor sannsynlighet slutte med å forsøke å prestere for å få andres gunst og anerkjennelse. Du ville sannsynligvis også ta vare på hver dag og leve mer her og nå.

Still deg selv følgende oppfølgingsspørsmål: Hva ville du sluttet å gjøre? Hva ville du gjort mer av? Hvem ville du tilbrakt tid sammen med? Hvem ville du tilgitt, og hvem ville du bedt om tilgivelse? Hva ville du sagt til dine nære og kjære?

Følelsen av lykke og tilfredsstillelse oppstår ofte når det du bruker tid på og prioriterer, er i tråd med verdiene dine og det som du virkelig opplever meningsfylt.

Enten vi har seks måneder igjen å leve, noen få år eller 80 år, er tiden begrenset for oss alle. På en måte har den passert. Gjør noe hver dag som bringer deg nærmere et liv i tråd med dine verdier og din overbevisning. Ikke vær redd for å eldes. Gled deg over at du har fått en ny dag, et nytt år.

Ad i artikkel – AdSense
AD