Studie: Lesing kan tredoble et barns motstandskraft på skolen

Forskere har funnet ut at å ha barn hjemme, er knyttet til forbedret mental helse for foreldrene deres under COVID-19 pandemitiltak. Foto: Evgeny Atamanenko/Shutterstock
4. september 2022
AD

Forskere oppmuntrer familier til å lese for barn før de starter på skolen. En ny studie fra «University of South Australia» har funnet at høytlesning kan tredoble et barns motstandsdyktighet på skolen. Dette gjelder spesielt for barn som har vært utsatt for mishandling.

Lesing har lenge vært assosiert med skoleforberedelser og resultater innen skolen. For første gang har en studie vist at fordelene med lesing kan minske noen av de negative effektene fra uheldige livssituasjoner hos barn.

Forskerne analyserte data som dekket 65.083 barn fra 5 til 6 år gamle. De fant at en av de mest forutsigbare metodene for å oppnå motstandsdyktighet hos både gutter og jenter, var å bli lest for i hjemmet.

De definerte motstandsdyktighet som å ha en velutviklet styrke da de startet på skolen og delte dem i fem domener, som fysisk helse og velvære, sosial kompetanse, emosjonell modenhet, språk og kognitive ferdigheter, kommunikasjonsevne og generelle kunnskap.

"Gutter og jenter som ble lest for regelmessig i hjemmet, hadde mer enn tre ganger så stor sjanse til å vise motstandsdyktighet enn barn som ikke ble lest for i hjemmet", sa rapporten som ble gitt ut i Child Abuse and Neglect Journal. 

Lesing har også mange holistiske fordeler for både foreldre og barn, sa ledende forsker og professor Leonie Segal.

"Høytlesing kan skape mange positive resultater hos barn. Som en delt erfaring mellom foreldre og barn, oppmuntrer høytlesing til kontakt", sa Segal i en uttalelse.

"Barn i familier som strever med å skape et godt og trygt miljø, vil dra spesiell fordel av lesing med en forelder eller omsorgsperson. Det vil forbedre deres utholdenhet og holde dem utviklingsmessig mer på rett spor, til tross for endel motgang."

Studien fant også at gutter hadde en mye høyere risiko for å henge etter utviklingsmessig enn jenter. Det samme gjaldt også barn som bodde i avsidesliggende områder eller på landsbygda og de med fysiske-, sansemessige- eller lærevansker.

Epoch Times Photo
Forskere finner at en av de største forutsigbarhetene for motstandsdyktighet i barn er å bli lest for i hjemmet. Foto: Shutterstock

"Å være spesielt oppmerksom på gutter, særdeles de som er ofre for barnemishandling, er kritisk viktig. Selv om det å oppmuntre foreldre til å lese for guttene sine er verdifullt, er det ikke nok. Utdanningssektoren har ansvaret for å identifisere andre mekanismer for å støtte gutter", sa hun.

"Dette innebærer blant annet økt rekruttering av mannlige pedagoger i tidlige barndomsmiljøer og sikre at fremgangsmåtene for læring er sensitive for gutters spesifikke behov."

I Australia utgjør menn for tiden kun en prosent av den pedagogiske arbeidskraften for små barn. Den falt fra to prosent i 2018, ifølge «Australian Institute for Teaching and School Leadership's National Teacher Workforce Characteristics» sin rapport.

Nærværet av menn i grunnskolen er også synkende med tall som faller fra 18 prosent i 2018 til 16 prosent i dag.

Segal sa at denne undersøkelsen viste måtene barn kan støttes på for å bli mer motstandsdyktige.

"Å forstå hvilke metoder som kan hjelpe unge barn til å bli mer motstandsdyktige, kan forme grunnlaget for hjelp av barn som er ofre for mishandling, og for å forbedre livsløpet", sa hun.

Ad i artikkel – AdSense
AD