Russland varetekstfengsler Falun Gong-utøver i to måneder

Russland har "et ubegrenset samarbeid" med det kommunistiske Kina som det eneste landet der en dommer har fengslet en borger, bare fordi han mediterer.

Natalya Minenkova utfører Falun Gong-meditasjon i parken Dendro i Moskva, Russland, den 5. juli 2022. Foto: The Epoch Times
6. mai 2024
AD

Russland har "et ubegrenset samarbeid" med det kommunistiske Kina som det eneste landet der en dommer har fengslet en borger, bare fordi hun mediterer.

En domstol i Moskva beordret den 4. mai at en Falun Gong-utøver, mens etterforskningen pågår, skulle varetektsfengsles i to måneder på grunn av sin overbevisning og tro. Dette er den første avgjørelsen av denne typen i Russland. Landet lener seg i økende grad mot det kommunistiske Kina.

Natalya Minenkova (46) skal være varetektsfengslet fram til 27. juni i henhold til en kontroversiell lov mot "å utføre aktiviteter for en uønsket organisasjon". Dette har Tushinsky tingrett i Moskva bestemt. Listen over "uønskede organisasjoner" omfatter blant annet uavhengige medier, journalist-grupper og amerikanske tenketanker.

I det korte sammendraget av saken som ble offentliggjort av russisk politi, ble Minenkova anklaget for ulovlig å ha organisert aktivitetene til Senter for spirituell og fysisk forbedring, Falun Dafa-senteret. Senteret er ikke en av organisasjonene som er oppført av det russiske justisdepartementet i forhold til loven.

The Tushinsky District Court of Moscow in Russia on May 4, 2024.
Tushinsky tingrett i Moskva i Russland. 4. mai 2024.

Høringen kom etter at politiet hadde gjennomført en razzia hjemme hos fem utøvere av meditasjonsmetoden, som har vært utsatt for brutal forfølgelse i Kina siden 1999. Minenkova var en av de fire personene som ble arrestert. En mann ble løslatt. Politiet avhørte Minenkova og to andre, men beholdt Minenkova over natten frem til rettsmøtet den 4. mai.

"Ved å beordre fengslingen av Minenkova slutter Russland seg til det kommunistiske Kina som det eneste landet der en dommer har fengslet en borger bare for å ha meditert og forsøkt å leve etter Falun Gongs lære om sannhet, medfølelse og toleranse", sier Levi Browde, administrerende direktør for "Falun Dafa Information Center", til Epoch Times. "Denne skammelige handlingen undergraver friheten i Russland ytterligere og viser Russlands voksende og foruroligende bånd til Kinas kommunistiske regime."

I Kina praktiserte mellom 70 og 100 millioner mennesker Falun Gong. De mente at metoden hadde forbedret deres mentale og fysiske helse. Det kinesiske regimet så denne populariteten som en trussel og satte i gang en kampanje for systematisk å utrydde metoden, noe som førte til overgrep, som slavearbeid og tvangshøsting av organer.

Da USA's nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, ble spurt om dommen lørdag, sa han at det "kommer ikke som en overraskelse på meg at Russland bedriver undertrykkende atferd mot alle slags mennesker, enten det dreier seg om ytringsfrihet, pressefrihet, forsamlingsfrihet eller religionsfrihet".

Sullivan som talte i et panel på "Financial Times" sin helgefestival, pekte også på de økte båndene mellom Russland og Kina.

"Russland er i økende grad avhengig av Kina på mange områder, særlig fordi de har mistet andre muligheter, både økonomisk, teknologisk og på andre måter. Så dette er et forhold som vi følger nøye med på", sa han.

Trenden bekymrer også representant Tom Tiffany (R-Wis.).

"Det er ingen hemmelighet at en av Det kinesiske kommunistpartiets viktigste eksportvarer er undertrykkelse, og det er svært bekymringsfullt", sier han til Epoch Times.

“Falsk fremstilling”

Påtalemyndighetene startet en etterforskning rettet mot Minenkova den 27. april, en uke før razziaen, viser rettsdokumenter som Epoch Times har fått tilgang til. I rettsprotokollen anklaget de henne for å ha begått en "alvorlig forbrytelse mot grunnlaget for den konstitusjonelle ordenen og statens sikkerhet" og påpekte at hun hadde organisert Falun Gong-relaterte møter og distribuert Falun Gong-litteratur.

Falun Gong practitioners call for an end to the persecution of the spiritual group in China, during an event marking 24 years since the launch of the persecution, on Capitol Hill, on July 20, 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Falun Gong-utøvere på Capitol Hill krever en slutt på forfølgelsen av den åndelige gruppen i Kina under en markering  av at det er 24 år siden forfølgelsen startet. USA den 20. juli 2023. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Browde hevdet at slike aktiviteter neppe utgjør noen forbrytelse.

"Summen av det Minenkova gjorde, var å sørge for musikk til en park og veilede andre i meditasjonsøvelser, samtidig som hun var vert for en lesesirkel av åndelige tekster i hjemmet sitt. Alt dette gjorde hun frivillig fordi hun ønsket å dele fordelene hun hadde fått ved å praktisere Falun Dafa, med andre." Browde uttalte videre: "Falun Gong er ikke en sekt, og Minenkova er heller ikke en leder. Dette illustrerer en fullstendig, feilaktig fremstilling av denne saken i Russlands regjeringskontrollerte presse."

I avhørene av et av de to vitnene før rettssaken spurte en etterforsker om størrelsen på gruppen i landet, de viktigste bøkene om Falun Gong og om de hadde deltatt på Falun Gong-arrangementer i utlandet.

Folk som kjenner Minenkova, beskriver henne som snill, alltid smilende og klar til å hjelpe andre. Hun sluttet å drikke og røyke etter at hun begynte å praktisere Falun Gong i 2010. Hun så at morens dårlige syn ble bedre etter at hun begynte å praktisere.

Det økende presset på Falun Gong i Russland kommer samtidig som Moskva nærmer seg Kina og lener seg på landets militære støtte i krigen i Ukraina. Russlands leder, Vladimir Putin, har sagt at han vil være i Kina denne måneden i det som markerer deres siste vennskapsbånd etter at de to landene erklærte et "ubegrenset samarbeid" kort tid før invasjonen.

Fredag sa en talsperson for Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd til NTD, et søsterselskap av Epoch Times, at "vi er bekymret for dette, enten det skjer i Kina eller Russland eller andre steder i verden".

"Det er ingen hemmelighet at en av KKP's viktigste eksportvarer er undertrykkelse, og det er svært bekymringsfullt."

I den siste menneskerettighets-rapporten sier utenriksdepartementet at Russland har "misbrukt antiterrorisme- og antiekstremisme-lover, så vel som andre tiltak", ved å gå etter en regional gruppe Falun Gong og syv Falun Gong-assosierte, ideelle organisasjoner "uten troverdige bevis på voldelige handlinger eller intensjoner". I praksis har det ført til et forbud mot gruppenes aktiviteter og utsatt utøverne for mishandling.

Ad i artikkel – AdSense
AD