Putin signerer en ordre om opprustning av Arktis

Vladimir Putin signerte den 27. februar under et dekret som krever bygging av syv universelle atombrytere i Arktis; et ledd i en nordlig ekspansjon av den russiske militærmakten. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet
5. mars 2023
AD

Vladimir Putin har utstedt en ordre om "innføring av endring av strategi for å utvikle den russiske føderasjonens arktiske sone" i et dekret av 27. februar.

Den antatte årsaken til ordren er å "sikre nasjonal sikkerhet fram til år 2035" og utvikle helårsnavigasjon gjennom farvannet i den nordlige sjøruten.

Russiske skipsverft får i oppdrag å bygge "ikke mindre enn syv universelle atombrytere, ifølge prosjekt 2220". Økt bruk av flytende og komprimert naturgass er enda et poeng.

Dekretet fastsetter "felles utvikling av infrastruktur for hav-, luft-, jernbane- og veitransport i den arktiske sonen". Det skal også gis økt statsstøtte til energiproduksjon på "isolerte og vanskelig tilgjengelige steder".

Små atomkraftverk omtales blant annet i dokumentet.

Når isen smelter, kan Arktis bli et nytt stridsområde. Den 14. februar plasserte Russland blant annet krigsskip med atomvåpen i arktiske farvann for første gang på 30 år, rapporterte The Sun.

Kontakt journalisten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD