Mening: Kina er på ny i et økonomisk og COVID-kaos

Epidemikontrollører har vernedrakter for å hindre spredning av COVID-19. De står vakt bak den lukkede porten til et leilighetskompleks i det sentrale forretningsdistriktet i Beijing i Kina den 26. november 2022. Foto: Kevin Frayer/Getty Images
4. desember 2022
AD

Beijing har begynt å gi stimulerende økonomiske tiltak etter den 20. nasjonale kongressen forrige måned. Men typisk Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) er signalene blandede, og vestlige investorer som håper på en bred økonomisk reform, kommer antageligvis til å bli skuffet.

Kinesiske aksjer har vært i fremgangsmodus i november, særlig de store teknologiske selskapene, og en nesten to år lang nedgang har snudd. Aksjer har falt samtidig med offisielle nyheter om rekordhøye nivåer av COVID-19-infeksjonsrater. Dette har signalisert at markedtriumfen er mer som "en død katts siste hopp" enn en "tradisjonell snuoperasjon".

Når det gjeldet eiendomsmarkedet, introduserte Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) en mengde tiltak for å løsne på politikken og støtte utviklere. Beijings lederskap ser ut til endelig ha blitt klar over den prekære situasjonen eiendomsutviklere var i og at risikoene deres var systemavhengige.

Kinas seks største statseide banker kom ut for å tilby mer enn 920 milliarder yuan (130 billioner dollar) i kredittstøtte til eiendomsutviklere i et forsøk på å demme opp for smitte midt i en forlenget likviditetskrise for landets eiendomssektor. China Vanke Co., Midea Real Estate Holding, Country Garden Holding og China Overseas Land and Investment var noen av de utviklerne som ble tilgodesett.

Kinas sentralbank og bankregulator ga ut et samstemt policy-dokument den 23. november 2022. Der trakk de opp retningslinjene for hvordan landets finansielle institusjoner bør sette forventningene til eiendomshandel, inkludert nedbetalingsforhold og rentenivåer for å støtte eiendomssektoren.

Imidlertid er det usannsynlig at disse støttetiltakene vil endre den negative kursen til Kinas eiendomsmarked.

Til tross for at han har vært en hovedpådriver for Kinas økonomiske vekst de to siste tiårene, er KKP’s leder, Xi Jinping, fremdeles forpliktet til en bred nedbetalingskampanje som ble introdusert i 2020.

Det er fremdeles strenge standarder som begrenser utvikleres evne til å låne, særlig ikke-statlig eide utviklere. "Hvis det er sentrale eller lokale statseide utviklere som søker om utviklingslån, vil vi generelt innvilge dem så lenge det ikke er noen vesentlige betenkeligheter med prosjektene deres", sa en person innen eiendomshandel ved en statseid bank til Caixin, et kinesisk forretningsmagasin.

"Når det derimot kommer til private utviklere, er vi svært forsiktige. Vi må ha full gjennomgang av selskapet, både når det gjelder dem og prosjektene deres."

De fleste økonomiske observatørene forventer ikke at disse stimuleringstiltakene skal gjøre noe annet enn å bremse blødningen. For å få til en bred bedring innen eiendomssalg, må flere sammenhengende faktorer forbedres, inkludert forbrukernes tillit, et økonomisk skifte, en bred åpning av COVID-restriksjoner og flere andre økonomiske insentiver.

"På grunn av null-COVID-politikken kan det skje at all den pågående lettelsen innen eiendom ikke overføres til gjenoppretting av eiendomssektoren", sa Hui Shan som er kinesisk sjefsøkonom ved Goldman Sachs til Bloomberg TV i et intervju den 23. november 2022.

Og når vi snakker om en gjenåpning av COVID, er det tilsynelatende håpet som investorer hadde, så godt som knust. Vestlige investorer håpte på en moderasjon av Kinas "null-COVID"-politikk. Kinesiske autoriteter hadde kuttet karantenelengden noe og annonsert andre tiltak for å slakke litt av på COVID-kontrollen. Beijings forkludrede gjenåpning har istedet ført til at positive tilfeller har økt. De har også satt store deler av Kinas befolkning tilbake i nedstengningsmodus.

En signifikant oppblomstring av COVID-tilfeller har nå vist skyhøye offisielle tall for daglige bekreftede tilfeller de verste dagene under Shanghais nedstengning tidligere i år.  De byene som er hardest rammet, er inkluderer Beijing, de sydlige byene Guangzhou og Shenzhen og Kinas befolkningssenter i vest, Chongqing. Nye nedstengninger ble annonsert i den nordøstlige byen Changchun, så vel som i Shanghai.

Av-og-på nedstengninger har forårsaket sosiale problemer, inkludert de vel rapporterte arbeiderprotestene ved Foxconns iPhone fabrikk i Zhengzhou og sensuren av en melding på WeChat som gikk viralt og som kritiserte KKP’s tøffe COVID-politikk. Protester har også kommet til overflaten over hele landet. Folk har krevd lettelse på restriksjonene.

Wall Street er likevel optimistisk. "Selv om vi tenker at en gjenåpning er klar, betyr opp- og nedgangene underveis muligvis sterkere motvind til vekst på kort sikt", skrev Morgan Stanleys sjefsøkonom Robin Xing i Kina i et notat til kunder den 23. november 2022.

KKP følger sin utslitte håndbok med å gi akkurat nok til at globale investorer skal fortsette å tro på Kinas økonomiske historie, mens de strammer grepet på politisk, økonomisk og ideologisk kontroll.

Synspunkter uttrykt i denne artikkelen er meningene til forfattere, og samsvarer ikke nødvendigvis med synspunktene til The Epoch Times.

Ad i artikkel – AdSense
AD