Kinesiske landskap som skaper ro

Inspirerte seere registrerer inntrykkene over tid.

“Landskap”, sent på 1300-tallet, av Zhao Yuan. Foto: Metropolitan Museum of Art
4. februar 2024
AD

En høstkveld under Ming-dynastiet (1368-1644) sent på 1500-tallet passerte den lærde tjenestemannen, Li Minbiao (1515-1581), en venns hus. Vennen eide et to hundre år gammelt landskapsmaleri i form av en bilderull av kunstneren Zhao Yuan, en kunstner som levde to århundrer før Lis tid.

Det var vanlig på den tiden at et stort, tomt område beregnet til en kolofon ble satt inn til vestre i maleriet der intellektuelle og skrivekyndige kunne kommentere eller skrive ned en reaksjon på kunstverket. Imponert av Zhaos arbeid skrev Li et kort dikt i kolofonen for å dokumentere sin transcendentale seeropplevelse.

Fritt oversatt fra engelsk står det:

“… På en hverdagslig markedsdag Så jeg betydningen av dette bildet av elv og fjell; Med en kjølig bølge følte jeg plutselig sinnet åpne seg Angrepet av hard frost, da løvverket tok avskjed med grenene …”

Litteraten Li var en bokstavens mann som hadde gjort seg fortjent en stilling i Ming-regjeringen med offisielle, litterære eksamener. I disse versene hyllet han malerens genistrek som hadde klart å skildre det vakre landskapets alle detaljer i et bilde som bare er 20 cm høyt.  Han bemerket spesielt sin egen følelsesmessige respons av forfriskning og ro i nærvær av verket.

Da han betraktet Zhaos landskap, ble han for et kort øyeblikk tatt ut av sin travle rutine og vekk fra de verdslige problemene som hadde hjemsøkt sinnet hans. Gjennom dette visuelle samspillet klarte han mentalt å gå inn i maleriet og kjenne den fred som formidles av elven, fjellene, vegetasjonen og det bortgjemte huset; en idealisert eremitts livsstil som mange litterære menn som ham, ønsket.

Kunst i en tid med politisk uro

Maleriet som Li Minbiao så på, ble skapt av Zhao Yuan som også var intellektuell. Han levde i en urolig tid da Kina ble styrt av den mongolske domstolen (1271-1368). Zhao var mest kjent for maleriene sine og malte i en landskapstradisjon som dominerte i intellektuelle kretser på den tiden. I de forrige dynastiene, Tang (618-917) og Song (960-1279), hadde sjangeren gradvis tatt form under utdannede menns lengsel etter naturen og deres ønske om å unnslippe den verdslige verdenen de bebodde, i søken etter høyere åndelige sysler.

Song-domstolen ble imidlertid smittet av korrupsjon og mistet til slutt kontrollen over landet til mongolene. Den konvensjonelle konfusianske karriereveien i offentlig tjeneste ble stadig mer begrenset for de intellektuelle, og deres politiske ambisjoner og disse intellektuelle stemningene ble stadig mer drømmende.

Idealet om å få en høy regjeringsstilling gjennom intensive studier for å ta vare på staten og etablere rettferdighet i riket, ble uoppnåelig. De intellektuelle herrene som tidligere hadde regjeringsstillinger, begynte å leve tilbaketrukket der de prøvde å foredle sin egen og familiens oppførsel og tanker i samsvar med den tradisjonelle, moralske standarden. Ønsket om en rolig tilværelse kom til uttrykk i litterær underholdning innen poesi, kalligrafi og maleri, spesielt landskapsmaleriet, med rolige egenskaper som gjenspeiler deres fredelige sinnstilstander.

Zhao Yuans “Landskap”

I dette arbeidet, som i likhet med mange kunstverk i sjangeren, ikke hadde noen tittel, fulgte Zhao Yuan den tradisjonelle modellen for landskapsmaleri som ble utarbeidet til perfeksjon under Song-dynastiet, men han la til en moderne tone fra kalligrafisk uttrykk fra 1300-tallet.

Den sterke kontrasten mellom det intense, visuelle dramaet i naturen og menneskets fredelige passivitet er tydelig gjennom det monumentale fjellet i sentrum og den stille boligen den ruver over. De små menneskene midt i den fantastiske, sublime naturen er i stand til å oppføre seg med en så avslappet ro at de virker bekymringsløse om verdslige saker.

En detalj som viser boligen under fjellet i "Landskap", sent på 1300-tallet, av Zhao Yuan. Foto: Metropolitan Museum of Art

En skikkelse sitter og leser i paviljongen, mens en annen sakte beveger seg rundt på gårdsplassen. En annen vandrer alene i skogen, kanskje i stille observasjon av naturen. Et blikk på dette maleriet ser faktisk ut til å trekke betrakteren inn i bildet, inn i en verden der den plystrende vinden forsiktig stryker over bladene ovenfor, og elven renner nedenfor der fuglene kvitrer og skogen er full av fuktig aroma fra jorden. Kort sagt, maleriet virker beroligende på betrakteren.

Én rull, to malerier

Det er ytterligere et verk på samme bilderull, et samtidig maleri av en bambusklynge ved vannet som er malt av Shen Xun. Ingen mennesker er til stede på bildet, og den fjellrike bakgrunnen er knapt synlig i det fjerne.

"Bambuslund", sent på 1300-tallet, Shen Xun. Foto: Metropolitan Museum of Art

I følge en annen kommentar i kolofonen ble de to maleriene satt sammen i 1562 fordi de hadde visse "essensielle likheter i aura og smak", til tross for at de har helt forskjellige komposisjoner og motiver. Zhaos tunge landskap fyller nesten hele bildeoverflaten, mens Shens bambus står utsøkt og lett og inneholder rikelig med åpen plass, noe som gir maleriet muligheten til å puste.

Kanskje er det roen i de to maleriene som førte dem sammen. Stillheten av bambusene og passiviteten til menneskeskikkelsene ser ut til å snakke det samme språket. De formidler en stillhet opplevd av de intellektuelle kunstnerne som levde tilbaketrukket. De kunne underholde seg med natur, kunnskap og kunst, og i det øyeblikket spilte verken berømmelse eller formue en rolle.

De to kunstnerne uttrykte sin mentale tilstand i maleriet. Bare noen med et rolig hjerte kunne skape en så dyp stillhet. Denne roen har berørt seerne fra 1500-tallet så mye at de bestemte seg for å montere de to maleriene sammen.

I 1734 bestemte en annen lærd mann seg for å minnes kombinasjonene av disse to maleriene ved å skrive fire kinesiske tegn på tittelsiden til bilderullen: "Zhao og Shen forent i harmoni".

“Tittelside”, 1734, Wang Shu. Foto: Metropolitan Museum of Art

Bilderullen var en del av utstillingen "Streams and Mountains without End: Landscape Traditions in China" på Metropolitan Museum of Art i New York I august 2019.

Antony Yuefeng Wu studerer renessansekunst og fordyper seg i kinesisk maleri, kalligrafi og verdenslitteratur. 

Ad i artikkel – AdSense
AD