John Martins "The Creation of Light". Visdom og Guds opplysende sannheter

Hva tradisjonell kunst har å tilby

«The Creation of Light», 1824, av John Martin. Illustrasjon for «Paradise Lost» av John Milton. Offentlig eie
26. november 2023
AD

Noen ganger skjer det ting i livet som vi simpelthen ikke skjønner hvordan vi skal respondere på. Nå for tiden er det mange selvhjelpsguider som prøver å hjelpe folk med å navigere klokt i livene deres. Vi ønsker å oppføre oss klokt, men hva er visdom?

Et bilde av 1800-tallskunstneren John Martin, kalt «The Creation of Light», kan gi oss en innsikt i visdommens natur.

I 1824 fikk Martin i oppdrag av forlegger Septimus Prowett å illustrere John Miltons bok «Paradise Lost» fra 1600-tallet. «Paradise Lost» er et episk dikt om menneskehetens fall der Adam og Eva ble fristet av Satan til å spise frukt fra kunnskapens tre for så å bli forvist fra Edens hage som en konsekvens.

Martin skulle bidra med to illustrasjoner til hver av de 12 delene av diktet. Prowett publiserte de 24 trykkene med tekst, som en del av et 12-måneders abonnement. I 1846 publiserte Charles Whittingham, en annen utgiver, alle de 24 illustrasjonene med tekst som en komplett utgave av diktet.

"The Creation of Light", 1824, av John Martin. Illustrasjon av «Paradise Lost» av John Milton. Foto: Offentlig eie

The Creation of Light (Skapelsen av lyset)

En av Martins illustrasjoner heter «The Creation of Light». Den skildrer deler av den syvende delen, «Paradise Lost». Verket viser en hule av mørke, truende skyer som deler seg og som avslører lyset fra solen øverst til venstre i komposisjonen og månen og stjernene nede til høyre. Nederst ligger et stort og stille hav.

Gud står midt i komposisjonen. I vestlig kunsthistorie er det vanlig med fremstillinger av Jesus, men det er veldig uvanlig at Gud er representert. Her skildrer Martin Gud som et gjennomskinnelig vesen, som med en håndbevegelse mot solen og månen deler skyene for å åpenbare lyset.

Så hvordan kan Martins illustrasjon antyde visdom? La oss anta at scenen var helt mørk før Gud skapte lyset. I bildet lar Gud lyset fra solen og månen skinne ved å skille skyene som skjuler det.

Hva gjør lyset i vår verden? Lys avslører tings utseende og lar oss enkelt skille en ting fra en annen. Det lar oss også samle kunnskap om de tingene som belyses. Med andre ord, lyset representerer sannheten. Vår evne til å skjelne, i henhold til vår forståelse av sannhet, samsvarer med vår evne til klokskap. Her representerer ikke solens lys en hvilken som helst sannhet. Den representerer guddommelig sannhet, og derfor er det Gud som åpenbarer dette lyset. Guddommelig sannhet, representert ved solen, har også sin virkning i de mørkeste tider og steder gjennom refleksjoner fra månen som lyser opp natten.

Innsikt i guddommelig sannhet

Fremstillingen av Gud selv kan gi oss mer innsikt i hva som menes med guddommelig sannhet. Gud er avbildet her nesten som en gjennomskinnelig ånd, noe som antyder at Gud og den guddommelige sannheten han ønsker å åpenbare, er utenfor verden og er av åndelig natur. Ikke nok med at Gud separerer skyene slik at lyset kan tre fram, men ved å skille skyene åpenbarer han også universets orden; at solen er i øst og månen og stjernene i vest, at himmelen er over og havet under. Antyder dette at visdom kan finnes i forståelsen av hvordan universet er ordnet og harmonisert?

Nattehimmelen og havet presenteres som veldig rolig og mystisk. Kan det være slik at mysteriene til guddommelige sannheter avsløres når vi oppnår en tilstand av dyp ro? Solen virker imidlertid ikke rolig i det hele tatt. Solstrålene ser ut til å sprenge sin luminans gjennom nattehimmelen som om de hvert øyeblikk splitter den opp. Representerer disse komposisjonselementene kraften av guddommelig sannhet?

Detalj av "The Creation of Light", 1824, av John Martin. Illustrasjon for «Paradise Lost» av John Milton. Foto: Offentlig eie

Skyene representerer imidlertid det som skjuler lyset og den guddommelige sannheten. Betyr det at skyene hindrer riktig kunnskap om og oppfatninger av verden, at skyene skjuler den rolige og mystiske kraften av guddommelig sannhet? Med andre ord, skyene, som Satan, frister Adam og Eva i Edens hage i Miltons «Paradise Lost», tilslører guddommelig sannhet og hindrer riktig visdom.

For meg antyder dette at visdom er evnen til å skjelne sannhet, og sannhet kan bare skjelnes ved hjelp av Gud. Hvordan kan vi gjenkjenne sannheten som er opplyst av Gud, slik at vi kan leve livene våre i visdom?

Har du noen gang betraktet et kunstverk som du syntes var vakkert, men ikke ante hva det betydde? I serien vår, «Reaching Within: What Traditional Art Offers the Heart», tolker vi den klassiske, visuelle kunsten på måter som kan være moralsk innsiktsfulle for oss i dag. Vi prøver å nærme oss hvert kunstverk for å se hvordan våre historiske kreasjoner kan inspirere til vår egen medfødte godhet.

Eric Bess er en utøvende representasjonskunstner og doktorgradskandidat ved Institutt for doktorgradsstudier i visuell kunst (Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, IDSVA).

Ad i artikkel – AdSense
AD