Isolasjon risikofaktor ved hjerte- og karsykdommer

En australsk studie har kommet fram til at sosiale faktorer som ensomhet og kontaktnett har stor innvirkning på hjertehelsen. Foto: Lopolo Shutterstock
13. februar 2022
AD

En australsk studie har funnet ut at eldre personer som har dårlig, sosialt nettverk og er isolerte, hadde 42 prosent større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Gruppen hadde også dobbelt så stor risiko for å dø av disse sykdommene.

"Sosial isolasjon" defineres ifølge studiens at man deltar i sosiale aktiviteter mindre enn en gang i måneden og har kontakt med fire eller færre slektninger og nære venner i måneden.

Hovedforfatteren, Rosanne Freak-Poli fra «Monash School of Public Health and Preventive Medicine», skriver i en pressemelding at endrede demografiske forhold kan føre til økning av hjerte- og karsykdommer, slik som hjerteinfarkt og hjerneslag.

"En aldrende befolkning innebærer en utfordring når det gjelder å støtte eldre mennesker i å opprettholde et sunt, rikt, uavhengig og sosialt liv lengre", skriver hun.

Med tanke på den nåværende pandemien som har ført til nedstengning og fysisk isolering i mange land, ikke minst i Australia, har man også forsøkt å ta hensyn til hvilke langsiktige påvirkninger restriksjonene har hatt.

Professor Garry Jenkins som er fungerende direktør for den australske Heart Foundation, skriver at man må ha tilsyn med eldre australiere med dårlig, sosial helse, fordi de er en risikogruppe.

"Familie og sosial støtte eller koblinger til samfunnet er ikke alltid konstante i folks liv. Etter hvert som vi forstår disse faktorene som spiller inn i hjerte- og karsykdommer, må det samme gjelde vårt forsøk på å håndtere dem gjennom å hjelp eldre australiere med å opprettholde kontakter og støtte", skriver Jennings.

Freak-Poli mener at ytterligere forskning trengs for å utrede hvilke spørsmål som er avgjørende for psykisk og fysisk helse.

"For å utvikle effektive, preventive intervensjoner og veilede en kostnadseffektiv politikk, kreves det en klar forståelse av hvor mye sosial isolasjon, sosial støtte og ensomhet påvirker hjerte- og karsykdom", skriver hun.

"Og hvordan ulike mål på sosial helse samhandler, er viktig for å identifisere den mest sårbare delen av befolkningen slik at man kan hjelpe dem".

I tillegg til hjerte- og karsykdom kan sosial isolasjon også kobles til dårlig søvn, mental helse, nedsatt immunitet, emosjonelle problemer og økt risiko for selvmord, demens og tidlig død, ifølge «Australian Institute of Health and Welfare».

Organisasjonen anbefaler at man forebygger sosial isolasjon gjennom å ha en lønnet jobb eller utføre frivillig arbeid, engasjere seg i sport eller sosiale aktiviteter og rett og slett bry seg om andre mennesker.

Ad i artikkel – AdSense
AD