Ekspert: Amerikanske strålingstester av mobiltelefoner er "rigget" og ignorerer langsiktige helseeffekter

Mens amerikanske tester fokuserer snevert på om telefonen varmer opp vev, hevder noen eksperter at de ikke klarer å vise hele bildet.

Foto: Chikena/Shutterstock
5. november 2023

Frankrikes nylige forbud mot salg av iPhone 12 på grunn av strålingsbekymringer, har utløst bekymring i hele Europa om helserisikoen ved eksponering for mobiltelefonstråling. Mens USA’s tester fokuserer snevert på om telefonen varmer opp vevet, hevder noen eksperter at de ikke klarer å vise hele bildet.

"Måten de testes på, er å undersøke om de varmer deg opp eller ei. De ser ikke på de kroniske langtidseffektene som er påvist, blant annet på innvirkningen på sædceller og lavere testosteron", sa Devra Davis, kreft-epidemiolog med doktorgrad i naturvitenskapelige studier og mastergrad i folkehelse innen epidemiologi, til Epoch Times,

Ekspert: Strålingstester for mobiltelefoner er "rigget"

Ifølge Davis er det største problemet med USA’s testing at de ikke utføres med telefonen mot kroppen. Hun sammenlignet det med «Dieselgate»-skandalen som involverte Volkswagen, der selskapet rigget testene sine for å vise lavere eksosutslipp enn kjøretøyet faktisk produserte.

"Det samme skjer her", la hun til og understreket at testene opprinnelig ble konfigurert med avstandsstykker, som om telefonene var i hylstre eller holdere.

Når den franske regjeringen tester mobiltelefoner slik de faktisk brukes, "som i hånden din eller ved siden av kroppen din", overskrider telefonene EU’s strålingsgrenser, sa Davis. Frankrike har siden 2017 hentet eller krevd programvareoppdateringer for 42 andre mobiltelefonmodeller som sender ut for mye stråling, rapporterte The Telegraph.

USA mangler dette tilsynet, ifølge Davis.

Telekommunikasjonsindustrien har nesten full kontroll over "Federal Communications Commission" (FCC), ifølge en rapport publisert av "Harvard University’s" "Edmond J. Safra Center for Ethics" (pdf). En leder for en telekomlobbygruppe skrøt av at lobbyistene er i møter med FCC-tjenestemenn 500 ganger årlig, heter det i rapporten.

"Vi har ingen programmer for å teste telefoner etter at de har blitt godkjente", sa Davis. "Og godkjenningsprosessen er selvregulert på grunn av denne forbindelsen mellom FCC og telekomindustrien."

Davis sa at hvis mobiltelefoner hadde gjennomgått en narkotikatest, ville de vært ulovlige. I boken hennes fra 2010, "Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done to Hide It, and How to Protect Your Family", advarte hun om faren ved mobiltelefoner, en fare som tilsvarer visse medisiner som er påvist å forårsake kreft og andre helseproblemer. Hun står fortsatt fast ved dette i dag.

Epoch Times tok kontakt med "US Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) og "U.S. Food and Drug Administration" (FDA) for en uttalelse, men de har enda ikke svart.

17 minutters daglige mobiltelefonbruk gir økt kreftrisiko

Hyppig bruk av mobiltelefon har en "mulig" sammenheng med økt forekomst av hjernekreft, hevdes det, spesielt i forskning som ikke er finansiert av telekom, ifølge en gjennomgang av 23 case-kontrollstudier i 2009, publisert i "Journal of Clinical Oncology".

"Styresmaktene våre stoppet imidlertid å finansiere forskning på helseeffektene av radiofrekvensstråling på 1990-tallet", sa studieforfatter Joel Moskowitz, direktør for "Center for Family and Community Health and Community Health" ved "School of Public Health" ved UC Berkeley, i en pressemelding i juli 2021. "Det vi sitter igjen med etter den nåværende gjennomgangen, er at omtrent 1000 timers mobiltelefonbruk i løpet av et helt liv eller omtrent 17 minutter per dag over en 10-års periode, henger sammen med en betydelig statistisk økning av hjernekreft på 60 %", skrev Moskowitz.

Rapporten fra 2009 ble oppdatert i 2020 for å inkludere 46 studier med lignende funn.

Kreft knyttet til å bo i nærheten av mobilmaster

Den internasjonale kommisjonen for biologiske effekter av elektromagnetiske felt (Biological Effects of Electromagnetic Fields) advarte i 2022 (pdf) om at eksponeringsgrensene for radiofrekvensstråling (RFR) etablert på 1990-tallet ikke beskytter publikum tilstrekkelig, spesielt mot ny 5G-teknologi som mangler helse-studier.

Flere lovforslag som er til behandling i Kongressen gir telekomindustrien "fritt leide" til å plassere mastene sine der de vil ha dem, også "rett ved soveromsvinduet ditt" hvis du bor i en bygård, ifølge Davis.

En gjennomgang av vitenskapelige studier publisert i 2022 viser at det meste av forskningen fant økte forekomster av kreft og radiofrekvenssyke hos mennesker som bor i nærheten av mobiltelefonbasestasjoner. En fersk studie fra Brasil fant at kreftdødeligheten steg med befolkningens eksponering for radiobasestasjonsfrekvenser.

"Jeg tror 5G hører hjemme på medisinske og militære steder, kablet i nettverk og ikke i boliger", sa Davis. "Det virkelige problemet er at for at 5G skal fungere, trenger vi en million nye antenner."

Ad i artikkel – AdSense
AD