Dårligere kondisjon hos barn med mye skjermtid

Ungdom med mye skjermtid har dårligere kondisjon, ifølge en ny studie. Foto: Sofia Drevemo
20. mars 2022
AD

Ungdom som tilbringer mye tid bak en skjerm, har dårligere kondisjon. Det konstaterer forskere ved den svenske Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) som har forsket på sammenhengen mellom kondisjon, fysisk aktivitet og organisert idrett.

Over 1.100 elever i 13-14 års-alderen fra 34 skoler inngikk i studien. Resultatene viser at de med best kondisjon, beveget seg mer eller var aktive i et idrettslag. De med lavere kondisjon, hadde mye stillesittende tid eller skjermtid.

«Det er bekymringsfullt at mange unge bruker mye tid foran skjermen, spesielt når vi ser en sammenheng mellom skjermtid og dårlig kondisjon. Vi ser også at de unge som har mye skjermtid, bruker mindre tid på høyintensiv fysisk aktivitet og mer tid på å sitte stille», sa Karin Kjellenberg som er doktorand ved GIH og en av studiens forfattere.

Deltakerne gjennomførte kondisjonstester på sykkel og svarte på et spørreskjema om skjermtid og deltakelse i organisert idrett. De hadde også på seg en måler som registrerte fysisk aktivitet og stillesittende tid.

Studien kan, ifølge forskerne, være et viktig grunnlag for å utvikle innsatsen for økt fysisk aktivitet hos ungdom og en reduksjon av den stillesittende tiden.

«Det er positivt at vi kan se en sammenheng mellom kondisjon og deltakelse i klubbidrett. Det er viktig å finne tiltak som fungerer på fritiden med en så stor andel ungdommer som beveger seg for lite», sier Gisela Nyberg som er førsteamanuensis ved GIH og ansvarlig for forskningen.

Kontakt journalisten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD