Bedriftsledere advarer om energikrise og sosial uro

Wanakbori-kraftverket i India. 2015. Flere betydningsfulle bedriftsledere advarer nå om en energikrise som kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Sam Panthaky/AFP via Getty Images
5. desember 2021
AD

Verden står overfor en «reell energimangel» som kan føre til sosial uro. Det mener Stephen Schwarzman som er en av grunnleggerne av det amerikanske risikokapital-selskapet Blackstone. Han får støtte av flere observatører.

Schwarzman kommenterte sitt syn på energisituasjonen under «Fifth Future Investment Initiative» i Riyadh i Saudi-Arabia.

"Det blir en reell mangel på energi. Og når det er mangel på noe, vil det koste mer, sannsynligvis mye mer. Når det skjer, vil mange mennesker, spesielt i de mindre utviklede markedene rundt om i verden, bli svært misfornøyde", sa han.

Larry Fink som er styreleder for den amerikanske fondsforvalteren Blackrock, var enig i Schwarzmans advarsler. Snart vil et fat olje koste 100 dollar, mener han, spesielt når land og investorer går bort fra fossilt brensel.

«Når det gjelder inflasjon, er vi i en ny situasjon. Det er mange strukturelle årsaker til dette. Kortsiktig miljøpolitikk, som å begrense tilgangen på hydrokarboner, har skapt en energiinflasjon som vi må leve med i lang tid.»

De skyhøye energiprisene merkes over hele verden. I Europa stiger strømregningen når olje, naturgass og kull stiger i pris.

Prisen på gass steg med over 35 prosent i september da tilgangen falt og etterspørselen steg i mange land som gjenåpnet etter pandemien. Dette førte til frykt for at det ikke vil være nok gass hvis det blir uvanlig kaldt denne vinteren, spesielt på den nordlige halvkulen.

Andre medvirkende årsaker er at vindkraft og solkraft har hatt liten effekt i Europa og at atomkraftverk er tatt ut av drift på grunn av vedlikeholdsarbeid.

I Europa var tilgangen på naturgass 16 prosent under femårsgjennomsnittet i forrige måned, noe som er rekordlavt for årstiden. Det har vært tvingende nødvendig å gå tilbake til kullfyring og henvende seg til Russland for mer kull. Kull er derfor ekstremt dyrt akkurat nå.

Det vil bli en reell energimangel. Og når det er mangel på noe, vil det koste mer, sannsynligvis mye mer.

Men det er ikke bare Europa som mangler gass. Amerikanske aksjer var 7,4 prosent under femårsgjennomsnittet i september og 16,8 prosent under fjorårets nivå på samme tid, melder «US Energy Information Administration».

Kina som er nesten helt avhengig av kull, begynte å sikre seg strøm og olje i forrige måned. Noen fabrikker har måttet stenge på grunn av problemer med strømforsyning og har skapt forstyrrelser i forsyningskjedene for mange store, globale selskaper.

Ifølge Goldman Sachs kan oljeprisen komme opp i et nivå på over 90 dollar fatet på grunn av kraftig økning i etterspørsel. Storforbrukere som USA, Japan og India har etterlyst økt utvinning. Gassgruver i Asia og Europa nådde også rekordnivåer denne måneden.

Sjefen i Goldman Sachs, David Solomon, uttalte at bekymringen for at verden går inn i en periode med høyere inflasjon og lavere vekst, øker. Amin Nasser som er administrerende direktør i verdens største oljeselskap Aramco, konstaterte at det må produseres mer olje og at den reduserte oljeproduksjonen i verden er et «stort problem».

"Reservekapasiteten minker. Vi er i ferd med å få en situasjon der tilbudet er begrenset, og det som er igjen i reserven, avtar raskt", sa han til Bloomberg.

Aramco investerer milliarder av dollar for å øke oljeproduksjonskapasiteten til 13 millioner fat per dag innen 2027.

Til tross for økt bekymring for stigende priser på alt fra bensin til mat, fortsetter den amerikanske sentralbanken å hevde at den nåværende inflasjonstoppen er "forbigående" og at den bare reflekterer effekten av brudd i forsyningskjedene under pandemien og endret etterspørsel hos forbrukerne.

Ad i artikkel – AdSense
AD