10 tegn på at du er genuin

14. april 2024
AD

Det er mye snakk om å bli den du er, å ta fram ditt autentiske selv. Men hva er det og hvordan gjør du det?

Ifølge psykologen Sherrie Campbell kan vi lett miste oss selv når vi sammenligner oss med andre og konkurrerer om å oppnå fremgang. Vi glemmer lett bort våre egne verdier og moral når vi stresser etter karriere, status og penger. Det er viktig å huske på hvem vi virkelig er og hva som er viktig for oss, i stedet for å bli trukket inn i egoisme og selvsentrering.

Her er hennes liste over ti ting som kjennetegner en autentisk person.

1. Selvrefleksjon

For å bli ditt autentiske jeg må du vite hvem du er. Det kommer du fram til gjennom selvrefleksjon. Å stanse opp og ikke følge med strømmen, men reflektere over hva du vil, synes om og hvem du er vil definere deg som. Du vil oppdage at du ikke trenger å tenke så mye på hva andre synes, noe som er befriende og styrkende.

2. Et sunt ego

Autentisitet, å være ekte, kommer innenfra hjertet. Start alltid fra hjertet. Å konkurrere med andre og hevde deg selv ved hjelp av rikdom eller status er kun tilfeldige kunstige måter å føle lykke på. Å være autentisk kommer fra et sunt, indre, trygt sted i stedet for ego-baserte, konkurrerende, ytre egenskaper. Å være en autentisk leder handler om dyptgående mot, empati og ekte selvsikkerhet.

3. Fokus på muligheter

Når vi tar utgangspunkt i egoet, ser vi bare hvordan situasjonen kan komme oss selv til gode. Dette gjør oss manipulerende for å få det vi ønsker. Autentiske personer fokuserer på hva hardt arbeid og tålmodighet kan gi på lang sikt og hvordan det fremmer gode relasjoner generelt.

4. God karakter

Si det du mener og hold det du lover. Grunnen til at du er å stole på, er at du er stabil og holder det du lover. Å kunne le av seg selv er en side som vitner om at du ikke tar deg selv så høytidelig. Å kunne ta lett på saker viser en indre stabilitet. Mennesker som følger strømmen, er redde og urolige for å miste fordeler og med det berømmelse; at de ikke skal vinne.

5. Visjonær

Når du vet hvem du er, har du lettere for å se klart hvor veien din går. Fordi du er i kontakt med ditt indre, blir du mer åpen og mer innovativ. Når du tillater deg selv å være den du er,  kan du fungere fullt ut etter beste evne. Dette smitter over på andre. Det oppmuntrer andre til å gjøre den samme reisen; å finne seg selv.

6. Lyttende

Autentiske mennesker berøres mindre av egoet. Det gjør at de utvikler et godt, lyttende øre og blir mer tolerante for meninger som ikke stemmer overens med deres egne. Å lytte er å lære. Og når du blir tvunget til å forstå det sanne bildet, er du i kontakt med ditt innerste, sanne jeg, der du tillater deg å uttrykke hvem du er.

7. Transparent

Åpen kommunikasjon innebærer å føle seg trygg på å uttrykke seg ærlig og empatisk, noe som fører til fremgang. Mennesker i dine omgivelser trenger ikke å gjette eller undre seg over hva du egentlig mener; du er transparent. Når du kan sette pris på deg selv slik du er med både feil og mangler, har du utviklet god selvtillit og en god selvfølelse.

Når du kan sette pris på deg selv som du er med både feil og mangler, har du utviklet god selvtillit og en god selvfølelse.

8. Åpen og konsekvent

Når du ikke dømmer andre, selv folk med meninger du ikke er enig i, viser du ydmykhet og respekt. Du vet hvem du er og trenger ikke ha bekreftelse på at du er bra. Du trenger heller ikke å undertrykke andre for å fremheve deg selv. Du sammenligner deg ikke med andre eller uroer deg for hva andre skal synes. Når du er trygg i deg selv og kjenner din egenverdi, kan du være mer generøs mot andre. Du er konsekvent mot deg selv og lar deg ikke lure av ytre bekreftelser.

9. Teamfølelse

Med en trygg, indre selvsikkerhet kan du dele med deg av din fremgang, en egenskap som er viktig for et team som lykkes. Å dele uselvisk og arbeide for helheten, å tilpasse seg og kunne samarbeide er et vinnende konsept. Det er det motsatte av hvordan egoistiske, usikre mennesker opptrer, mennesker som stadig må forsvare seg og hevde sine rettigheter.

10. Lærdom fra livet

Jo mer du lærer deg å leve i nærvær, desto mer ekte blir du. Å leve mer bevisst og fullt ut skaper mindre skyldfølelse, og da tar du ansvar for ditt eget liv. Når du møter utfordringer med omtanke og tålmodighet, øker sjansen for å lykkes. Dette styrker deg til å gå videre. Det er fra livet vi henter den beste kunnskapen om oss selv, mener Sherrie Campbell.

Denne artikkelen gir uttrykk for synspunkter som er spaltistens egne.

 

Ad i artikkel – AdSense
AD