USA søker seks måneders utvidelse av vitenskaps- og teknologiavtalen med Kina

Et amerikansk flagg over USA’s ambassade i Port Moresby i Papua New Guinea den 19. mai 2023. Foto: Adek Berry/AFP via Getty Images
3. september 2023
AD

USA søker en utvidelse på bare seks måneder på en vitenskaps- og teknologiavtale (STA) med Kina på grunn av bekymringer om intellektuelt tyveri.

Avtalen som var en milepæl, ble først signert i 1979 og satte rammene for at USA’s og Kinas samarbeid om vitenskapelig forskning og teknologiutvikling. Avtalen som har vært fornyet hvert femte år, skulle utløpt den 27. august 2023.

"Denne kortsiktige forlengelsen på seks måneder vil holde avtalen i kraft mens vi søker tillatelse til å gå inn i forhandlinger for å endre og styrke vilkårene i STA. Det forplikter ikke USA til en forlengelse", sa en talsmann for USA’s utenriksdepartement til Reuters.

Departementet sa at avtalen gir en konsistent standard for statlig, vitenskapelig samarbeid.

Fornyelsen av STA er under intens granskning fordi USA’s lovgivere poengterte at avtalen risikerer å legge til rette for tyveri av intellektuell eiendom, støttet av Beijing.

Visitors look at home appliances at the Hong Kong Spring Electronics Fair on April 12, 2023. (Peter Parks/AFP)
Besøkende på messen ser på utstyr til hjemmet ved "Hong Kong Spring Electronics Fair" den 12. april 2023. Foto: Peter Parks/AFP

"Vi ser klart utfordringene som Kinas nasjonale strategier innen vitenskap og teknologi utgjør, Beijings handlinger på dette området og trusselen de utgjør overfor USA’s nasjonale sikkerhet og intellektuelle eiendom og er dedikert til å beskytte interessene til det amerikanske folket", sa talspersonen.

"House Select Committee" for Kina har oppfordret styresmaktene i USA til ikke å fornye STA, fordi forskning i forhold til avtalen kan styrke Kinas militær-industrielle utvikling.

De republikanske lovgivere Andy Barr (R-Ky.), Neal Dunn (R-Fla.) og Rob Wittman (R-Va.) introduserte lovgivning den 23. august 2023 som vil kreve en kongressvarsling ved vitenskapelige og teknologiske avtaler. Den foreslåtte bestemmelsen inneholder grundige risikovurderinger, menneskerettighetshensyn og konsistente overvåkningsmekanismer.

Den tidligere amerikanske teknologidirektøren Michael Kratsios som arbeidet med den siste fornyelsen av STA, fastslo den 22. august 2023 at å tillate STA å utløpe, ville "hjelpe til med å få våre banebrytende R&D- (forsknings- og utviklings-) investeringer, til igjen fokusere på områder der de vil være mindre sårbare for USA’s nasjonale interesser."

Angående den foreslåtte kortsiktige utvidelsen av STA, sa den kinesiske ambassadens talsperson, Liu Pengyu, i en uttalelse per epost: "Beijings synspunkter og posisjoner i forholdet Kina-USA-relasjoner innen vitenskap og teknologi er konsistente. S&T er en åpen virksomhet."

Samtidig har USA’s handelsdepartement fjernet restriksjonene for 27 kinesiske selskaper og fjernet dem fra "den ikke-verifiserte listen" som forbyr dem å kjøpe produkter og teknologi fra USA uten å ha lisens. Det har vært sett på som en godbit til Kina før USA’s handelsminister Gina Raimondos besøk i Beijing nylig, som ledd i Biden-administrasjonens anstrengelser for å redusere spenninger mellom de to landene.

Ad i artikkel – AdSense
AD