Studie: Naturlig immunitet gir liten risiko for reinfeksjon og alvorlig sykdom fra COVID-19

Dette bildet fra et skannings elektronmikroskop viser koronaviruset (oransj) som forårsaker COVID-19-sykdommen, isolert fra en pasient i USA, som dukker opp fra overflaten av celler (grønne) dyrket i laboratoriet. Bilde publisert 13. februar 2020. Foto; NIAID-RML
5. desember 2021

Personer som har blitt friske fra COVID-19 har liten risiko for å få sykdommen igjen, ifølge en studie publisert et par uker siden.

Forskere i Qatar undersøkte en gruppe på over 353.000 mennesker ved å bruke nasjonale databaser som inneholder informasjon om pasienter med bekreftede infeksjoner ved bruk av PCR-test.

Gruppen de studerte, fikk COVID-19 forårsaket av KKP-viruset (Det kinesiske kommunistparti-viruset) mellom 28. februar 2020 og 28. april 2021.

Reinfeksjoner ble registrert hvis en person testet positivt minst 90 dager etter den første infeksjonen.

Etter at de hadde ekskludert omtrent 87.500 personer med vaksinasjonsregistrering, fant forskerne ut at de med immunitet ved å ha blitt friske fra COVID-19, hadde liten risiko for reinfeksjon og alvorlige sykdomstilfeller.

Bare 1.304 reinfeksjoner ble identifisert. Det betyr at 0,4 prosent av personer med naturlig immunitet og uten vaksinasjonsjournal fikk COVID-19 for andre gang.

Sjansen for alvorlig sykdom var 0,1 prosent, som ved en primær infeksjon, ifølge studien. Bare fire slike tilfeller ble oppdaget.

Det ble ikke registrert noen dødsfall blant dem som ble smittet for andre gang.

Studien ble publisert i “New England Journal of Medicine” og ble finansiert av Weill Cornell Medicine-Qatar, Qatars folkehelsedepartement, Hamad Medical Corporation og Sidra Medicine.

Forskerne Laith Abu-Raddad ved Weill Cornell Medicine-Qatar og Dr. Robert Berollini ved Qatars folkehelsedepartement vurderte tidligere effektiviteten av naturlig immunitet mot reinfeksjon til å være 85 prosent eller høyere.

“For en person som allerede har hatt en primær infeksjon, er risikoen for å få en alvorlig reinfeksjon følgelig bare omtrent 1% av risikoen for at en tidligere uinfisert person har en alvorlig primærinfeksjon», sa de.

«Det må avgjøres om en slik beskyttelse mot alvorlig sykdom ved reinfeksjon varer over en lengre periode, analogt med immuniteten som utvikles mot andre sesongmessige «forkjølelses»-koronavirus, som fremkaller kortsiktig immunitet mot mild reinfeksjon, men langsiktig immunitet mot mer alvorlig sykdom ved reinfeksjon. Hvis dette var tilfellet med SARS-CoV-2, kan viruset (eller i det minste variantene som er studert til dags dato) adoptere et mer godartet infeksjonsmønster når det blir endemisk», la de til.

SARS-CoV-2 er et annet navn for KKP-viruset.

«Viktig studie som viser hvor sjelden reinfeksjon og alvorlig COVID-sykdom er etter å ha blitt frisk fra COVID», skrev dr. Monica Gandhi som er spesialist innen infeksjonssykdommer ved «University of California», på Twitter.

Studien legger til den voksende forskningsmengden som indikerer at personer som har blitt friske fra COVID-19, får høyere nivåer av immunitet mot reinfeksjon og enda høyere beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, la hun til.