Øverstkommanderende: «Vi er forberedt på ulike utviklinger»

Sverige har styrket den militære beredskapen. Foto: Hampus Hagstedt/Det svenske forsvaret
9. januar 2022

Sverige har høynet den militære beredskapen i forbindelse med krisen ved grensen mellom Russland og Ukraina. Det svenske forsvaret melder at de er på vakt mot utenlandsk virksomhet i området.

I løpet av 1. juledag ble det sendt opp jagerfly for å dokumentere og sjekke to russiske landgangsfartøy som var på vei inn i Østersjøen.

Forsvaret forteller at de driver løpende overvåkning, etterretning og bearbeiding med ulike systemer og verktøy.

«Et riktig situasjonsbilde er avgjørende for at jeg skal kunne ta de riktige vurderingene og gjøre tiltak og tilpasninger som situasjonen og verdenssituasjonen krever, uansett om det er 2. juledag eller på en vanlig hverdag», sier forsvarets operasjonssjef Michael Claesson i en uttalelse.

Ifølge det svenske forsvaret overvåkes sikkerhetssituasjonen i nærområdene Østersjøen og Arktis døgnet rundt for å møte ulike typer hendelsesforløp i et bredere perspektiv.

«Vi følger utviklingen nøye og gjør de tiltak og tilpasninger vi mener situasjonen krever. Vi har et godt bilde av Russlands kapasitet, både ved Ukrainas grenser og i vårt umiddelbare nærområde, og det er et bilde vi deler med våre partnere», sier øverstkommanderende Micael Bydén i en pressemelding.

Han legger til at Forsvaret alltid har «enheter i beredskap på bakken, til sjøs, i luften og i cyberdomenet».

«Vi er forberedt på ulike utviklinger», sier Micael Bydén.

Kontakt gjerne journalisten: [email protected]