Null-covid og millioner døde | Kina-ekspertens kommentar

23. april 2023
AD

Kina-ekspertens kommentar

Kommentar fra februar 2023.

Det kinesiske kommunistpartiet introduserte null-covid-politikken for tre år siden, noe som betydde at de ville eliminere alt koronavirus gjennom brutale metoder. Alt dette har vist seg å være en stor fiasko, pandemien i Kina har aldri vært i stand til å bremses. Etter at regimet plutselig opphevet alle restriksjoner og åpnet landets grenser, har antallet smittede og døde steget til rekordhøye. En organisasjon utenfor Kina anslår antallet døde til å være minst 2 millioner.

Man Yan Ng er en erfaren Kina-ekspert som blant annet har talt i Sveriges riksdag og i andre europeiske parlamenter. Han vokste opp i Hongkong, studerte i Sverige og har i mange år bodd i Tyskland. Man Yan Ng har arbeidet som sjef for en internasjonal bedrift med ansvar for både kinesisk og globalt marked. Denne bakgrunnen har gitt ham en både bred og dyp forståelse av mange av dagens brennende nyheter.

Meninger som kommer til uttrykk i artikkelen, er forfatterens egne og speiler ikke nødvendigvis Epoch Times sine meninger.

Ad i artikkel – AdSense
AD