Naturens rytme: Høsten og den indre helsen - Del 2

Hverdagstips i henhold til yin og yang

20. august 2023
AD

Ifølge den kinesiske legekunsten føler man seg best når man kan følge naturens rytme. Om høsten er depresjon og nedstemthet vanlig. Akupunktør Benjamin Kong mener at følelser er knyttet til fysisk helse.

Les del 1 her.

Tradisjonell, kinesisk medisin (TKM) har en helhetstenkning som ser på det fysiske, så vel som mental og åndelig velvære.

Benjamin Kong kommer fra Kina er utdannet både i tradisjonell kinesisk medisin og vestlig medisin. Fra 2006 har han bodd i Sverige og har drevet sin egen akupunkturklinikk der siden 2010.

Han forteller at høsten kan påvirke det psykiske velværet og beskriver det med teorien om de fem elementene som finnes innen TKM.

”Om høsten synker temperaturen, og millioner trær mister bladene. Du blir lett trøtt. Av de fem elementene, tilhører høsten metallelementet. Sorg tilhører også det femte elementet metall, og derfor er det vanlig å føle sorg. Høsten er depresjonens høytid.

Benjamin Kong er utdannet både i tradisjonell kinesisk medisin og i vestlig medisin. Foto: Privat

Kong sier at depresjon ifølge TKM er et symptom som har sin årsak i emosjonell uro. Depresjon kan også ha sin årsak i følelsesmessige forstyrrelser. Man kan føle et trykk over brystet og hypokondriske smerter. Du kan sukke ofte og ha dårlig matlyst.

For å få tilstanden til å snu, må man først og fremst løse "stagnasjonen i leverens qi", forteller Kong.

”Dett er et vanlig prinsipp for å behandle depresjon. Vedvarende sykdom vil etter hvert påvirke blodet, milten og hjertet.

Han sier at man kan få et midlertidig resultat hvis man forsøker å påvirke hjerne og nervesystem med legemidler. Han advarer imidlertid samtidig om at slike legemidler har sterke bivirkninger og risiko for at det kan føre til bipolar sykdom. Lengre tids bruk kan også føre til avhengighet.

TKM ser hver person som et individ som må behandles ifølge sin individuelle situasjon. Akupunktur kan behandle psykiske lidelser ved å justere de indre organenes funksjon, forteller han. Mange forskningsstudier i Kina viser at akupunktur har god effekt når det gjelder å behandle depresjon.

Kong understreker at man også bør se over levevanene sine og se hvordan situasjonen og mennesker rundt deg kan påvirke en følelsesmessig.

Jo færre begjær, dess nærmere et fredfylt sinn.

Benjamin Kong, akupunktør

I løpet av høsten bør man forsøke å holde en stabil følelsestilstand med et rolig sinn og med den innstillingen at man skal komme gjennom høsten på en rolig måte, råder Kong. Men hvordan blir man rolig til sinns?

”Ved å forsøke å kontrollere sterke følelsesendringer, minske begjær og minske overdreven strebing etter ære og berømmelse. Jo flere menneskelige begjær, desto lengre borte fra et rolig sinn. Jo færre begjær, desto nærmere et fredfylt sinn.

I tillegg til dette tipser han om at man kan motvirke høstdepresjon gjennom å gå tur i fjellet og å se utover havet, fordi det kan forbedre sinnet.

Ved å ta lettere på for eksempel ære og vinning, kan du enklere følge en naturlig flyt i hverdagen. Foto: Sven Lachmann

Når det gjelder følelsene, sier Benjamin Kong at ulike sinnsstemninger som glede, sinne, uro, tristhet og redsel, samt mildere humørsvingninger, normalt ikke er årsak til fysiske problemer.

”Men overdrevne følelser, både positive og negative, kan derimot være årsak til energiubalanse og blokkeringer i organsystemene, noe som på kortere eller lengre sikt kan forårsake sykdom.”

Innen TKM snakker vi om indre organsystemer. For eksempel omfatter nyresystemet nyrenes funksjon, binyrenes funksjon og meridianenes koblinger til organene.

Han sier at det fysiske og mentale henger sammen og forklarer at det er spesifikke forbindelser mellom hvert organsystem og fysiske og emosjonelle funksjoner. Dette gjør det til et system som kan anvendes for å forstå den fysiske og mentale helsen.

Det anses derfor innen kinesisk medisin at nøkkelen til helse er å holde de psykologiske og fysiologiske faktorene i balanse.

Ved å se hvordan mennesker og situasjoner påvirker deg følelsesmessig, er et skritt mot et roligere sinn. Foto: Chulmin Park

TKM har et spesifikt syn på ulike følelser.

Overdreven glede: Innen kinesisk medisin finner en prinsippene: "Overdreven glede leder til tap av energi" og "overdreven glede skader hjertet". Man tror at sjelen normalt bor i hjertet. Når man er overdrevent glad, kan sjelen ikke lenger være i hjertet. Overdreven latter og ubetenksom oppførsel kan forårsake sykdommer i hjerte- og karsystemet, liksom søvnløshet og psykisk ubalanse.

Sinne: Når du blir sint, stiger energien oppover, noe som kan føre til at man blir rød i ansiktet, får hodepine og til og med besvimer. Sinne kan føre til leverskade, noe som også kan påvirke milten og magesekken. Det kan føre til kvalme og at man mister appetitten.

Sorg og tristhet: Overdreven sorg og tristhet kan skade lungene. Det gir menneskene en svak stemme og gjør slik at de ikke kan snakke med en sterk stemme. Det kan forårsake depresjon, fremkalle trykk over brystet og kortpustethet. Hvis du har disse følelsene lenge eller holder fast i dem, vil lungefunksjonen bli skadet, og du kan få symptomer som avmagring, lav vitalitet og tørr hud. Hvis du har opplevd en svært trist hendelse som du ikke kan komme over, kan det forårsak en pessimistisk innstilling til livet.

Uro: Overdreven bekymring eller savn kan skade milten. Fordøyelsen kan bli dårlig, man kan få mangel på energi og det kan oppstå sykdom. Dette kan vise seg i form av oppblåst mage, dårlig matlyst og løs avføring.

Redsel: Overdreven redsel skader nyrene. Redsel fører energi nedover, noe som gjør mennesker bleke og svimle. Også urininkontinens kan forekomme.

Symbolet for yin og yang: Foto: Adam Ka

Ifølge tradisjonell, kinesisk medisin finnes en naturlig, positiv energi koblet til hvert såkalte organsystem. Ulike følelser er koblet til ulike organsystemer.

Benjamin Kong sier at ubalanse i organene gir negative følelser, og disse følelsene kan i sin tur føre til ubalanse i organene.

”Hvis ubalansen i et organsystem forsvinner, kan du bli kvitt negative følelser og dermed forbedre din psykiske helse.”

Galle: Besluttsomhet. Negativ følelse: angst

Lever: Overveielse. Negativ følelse: sinne

Lunger: Det organsystemet som hovedsaklig kontrollerer kroppens livsenergi, såkalt "qi". Negativ følelse: sorg

Tykktarm: Avgiftning. Negativ følelse: anger

Mage: Akseptering, åpenhet. Negativ følelse: utålmodighet

Milten: Tenkning. Negativ følelse: klaging

Hjerte: Glede. Negativ følelse: hat

Tynntarm: Medfølelse, barmhjertighet. Negativ følelse: overdreven tristhet

Urinblære: Aktiv. Negativ følelse: depresjon

Nyre: Visdom, modig. Negativ følelse: redsel

Hjertepose: Glad. Negativ følelse: passivitet

Kong forteller at det er forskning som viser at når man tenker en stressende tanke eller føler seg engstelig, produserer hjernen skadelige, potensielt sykdomsfremkallende stresshormoner som kortisol, adrenalin og noradrenalin.

Man har også sett at når man har positive tanker og følelser, produserer hjernen i stedet legende hormoner som oxytosin, dopamin og endorfiner som hjelper kroppen til å reparere seg selv.

”Derfor er det viktig å opprettholde positive og harmoniske tanker, så langt som mulig.

Ved symptoner på sykdom, kontakt lege.

Kontakt journalisten: [email protected]

FAKTA

TRADISJONELL KINESISK MEDISIN

Legesystemet har en helthetsenkning som også tar hensyn til det mentale og sjelelige velværet. Det er grunnlagt på kunnskap og erfaring som er bygget opp gjennom tusenvis av år. Man arbeider mye med forebygging. For en akupunktør eller en lege i kinesisk medisin, ligger fokus på å finne årsaker til kroppens ubalanser, fordi man anser at det ikke er tilstrekkelig å behandle symptomer.

Meridiansystemet, et nett av energikanaler i kroppen, har i flere tusen år vært et grunnlag for kinesisk legekunst.

Teorien om de fem elementene er en viktig del av tradisjonell, kinesisk kultur. Den er en omfattende mal som organiserer alle naturfenomenene i fem grupper: tre, ild, jord, metall og vann, og disse inkluderer kategorier som årstid, klima, indre organer, følelse, smak og farge.

Diagnosemetoder: Pulsdiagnostikk og tungediagnostikk sammen med kunnskap om allmenn helse, sykdomshistorikk, kroppstype, livshendelser og livsstil hjelper den praktiserende med å stille diagnose.

Behandlingsmetoder: Livsstilsendringer, blant annet kostomlegging, akupunktur, akupressur og urtemedisin.

Ad i artikkel – AdSense
AD