Kina benytter ikke USA-dollaren ved kjøp av flytende naturgass

Valutaen i Kina heter yuan (CNY). Den kalles også for renminbi (RMB), "folkets valuta". Foto: Peter Parks/AFP via Getty Images
16. april 2023
AD

Kina og Brasil undertegnet den 29. mars en gjensidig avtale om å avskaffe USD og i stedet handle med lokal valuta. Det er et viktig skritt for Kina, verdens nest største økonomi, for å få fart på bruken av yuan internasjonalt.

Allerede i januar hadde begge landene nådd en foreløpig overenskomst på området, og eksperter sier at det er fornuftig med tanke på at Kina har vært Brasils viktigste handelspartner i mer enn et tiår. Kina står for nesten en femtedel av all import til Brasil og er også Brasils største eksportmarked.

"Den brasilianske banken Banco Bocom BBM tilkjennegir sitt medlemskap i CIPS, China Interbank Payment System", heter det i en uttalelse fra "Brazilian Trade and Investment Promotion Agency", Apex Brasil. "Forventningen er å redusere kostnaden for handelstransaksjoner med en direkte vekslekurs mellom den brasilianske valutaen BRL (real) og den kinesiske RMB (renminbi). Banken er den første i Sør-Amerika som blir medlem i CIPS-systemet.

Avtalen kom dagen etter at Kina hadde fullført sitt første kjøp av flytende naturgass, LNG, i yuan. "China National Offshore Oil Corp" (CNOOC) bemerket at dette utgjør et utgangspunkt for det overgripende målet om å kjempe for prising i flere valutaer.

Kinas president, Xi Jinping, bekreftet i desember 2022 under et besøk i Saudi-Arabia at Beijing ønsker å øke bruken av "Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange" (SHPGX) som et mellomledd ved olje- og gasstransaksjoner som avvikles i yuan. Han oppga også at Kina vil fortsette å importere store mengder råolje fra GCC-landene, Gulfstatenes samarbeidsråd, og øke sin import av LNG.

Dette utgjør et startpunkt for det overgripende målet å kjempe for prissetting i flere valutaer.

Oil Corp China National Offshore

De siste årene har Beijing forsøkt å styrke sin valuta i olje og gassavtaler som en del av et større arbeid for å få yuan bredt ut på markedet for å minske USD-dominansen.

Russlands president, Vladimir Putin, kunngjorde nylig at Moskva ville begynne å benytte betalinger i yuan i handel med afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land. Han la til at nasjonale valutaer i høyere grad blir brukt ved bilaterale forretninger og mener at "denne praksisen bør oppmuntres".

I februar bekreftet den irakiske regjeringen at de vil tillate betaling i yuan fra Kina.

Også Kambodja har liberalisert bruk av yuan. Tidligere i år ble det meddelt at kinesiske turister skulle betale i yuan i stedet for USD eller den kambodsjanske valutaen riel. Dette direktivet kom nesten samtidig som landets nasjonalbank, NPC, presenterte en plan på å bli med i CIPS-systemet.

Den amerikanske sentralbankens innstrammingskampanje som styrket den amerikanske dollaren i fjor, har hatt en negativ innvirkning på verdensøkonomien, spesielt for mindre utviklede land. Dette er dyrt for land som må låne USD for å etablere handel med varer prissatt i dollar.

Til tross for den siste utviklingen representerer den kinesiske valutaen fremdeles mindre enn tre prosent av verdenshandelen. Til sammenligning står den amerikanske dollaren for 41 prosent.

Ifølge data fra IMF's "Valutasammensetting hos den offisielle valutareserven" (COFER) står kinesisk renminbi for bare 2,56 prosent av verdens sammenlagte valutareserver.

FAKTA

KINAS PLASS I VERDENSHANDELEN

Kina er verdens nest største økonomi målt i bruttonasjonalprodukt. Målt i kjøpekraft har Kinas økonomi vært større enn USA's siden 2014, ifølge statistikk fra Det internasjonale valutafondet (IMF).

Prisen på råvarer (metaller, olje, gass osv.) har i lang tid vært oppgitt i USD.

Kina har to valutabetegnelser: CNY (yuan) og RMB (renminbi).

1 USD koster for tiden knapt 7 CNY.

"Cross-Border Interbank Payment System" (CIPS) er et betalingssystem som tilbyr planlegging- og avregningstjenester for deltakerne i grenseoverskridende RMB-betalinger og handel. Med støtte fra "People’s Bank of China" lanserte Kina CIPS 2015 for å internasjonalisere RMB-bruken. CIPS er det kinesiske alternativet for VIPPS.

CIPS har flere utenlandske banker over hele verden som aksjonærer.

I 2021 utførte CIPS oppdrag på til sammen 1.280 finansielle institusjoner i 103 land og regioner tilsluttet systemet. I februar 2023 hadde antall deltakende institusjoner steget til 1.366.

Ad i artikkel – AdSense
AD