Mening: Lastebilkonvoien: Et uønsket arbeideropprør

Bilder som dette tyder på en betydelig støtte til protestene. Foto: Lars Hagberg / AFP via Getty Images
13. februar 2022

Det har oppstått en lastebilkonvoi i Canada i protest mot det som anses å være urettmessige covid-restriksjoner. Det tidligere så rolige landet ser ut til å ha blitt brennpunkt for noe større.

Misnøyen blant de kanadiske transportarbeiderne ble utløst av de nasjonale restriksjonene som trådte i kraft i midten av januar. Restriksjonene krever at lastebilsjåfører fremlegger vaksinasjonsbevis når de krysser grensen mellom USA og Canada eller være i karantene i 14 dager. I prinsippet betyr dette at vaksinasjon blir obligatorisk for denne yrkesgruppen. Det anslås at dette rammer rundt 26.000 sjåfører, som nå anklages for å ha forårsaket økende logistikkproblem i landet, med varemangel og høyere priser som en konsekvens.

Konvoien som består hovedsakelig av tunge lastebiler, ble dannet i slutten av januar og fikk sitt store gjennomslag i en protest utenfor det kanadiske parlamentet i Ottawa. Spektakulære bilder av en stor konvoi av kjøretøy omringet av en stor folkemengde som sluttet seg til for å vise sympati, ble spredt over hele kloden. Fenomenet har blitt kjent som «Freedom Convoy 2022».

Politisk reaksjon

Reaksjonene fra statsminister Justin Trudeau, derimot, har vært langt fra imøtekommende. Mandagen etter den første helgens store protester holdt Trudeau en pressekonferanse fra sin selvvalgte isolasjon som han har vært i siden konvoien ble offentlig. Statsministeren beskrev demonstrasjonene som noe sjokkartet som kanadiere følte avsky for. Han sammenlignet helgens protester med offentlig nazisymbolikk, ødeleggelse av krigsmonumenter og stjeling av mat fra hjemløse.

Reaksjonene fra statsminister Justin Trudeau, derimot, har vært langt fra imøtekommende.

Han gjorde også et skille mellom de "ekte kanadierne" som han karakteriserte som de vaksinerte som følger anbefalingene, vitenskapen, fakta og helseekspertene. På den andre siden står de uvaksinerte og deltakerne i protestene som han beskrev som en liten minoritet på yttersiden, som besitter uakseptable meninger og hat. Det ble sagt at veien ut av pandemien ikke er gjennom protester, men gjennom å la seg vaksinere.

Motsetninger

Det kan muligens være et betydelig troverdighetsproblem i denne beskrivelsen. Videoopptak fra demonstrasjonen viser ingen tegn til en hatefull mobb av nazister som vanhelliger krigsminnesmerker eller stjeler mat fra hjemløse. Demonstrasjonen fremstår heller som ganske rolig og fredelig.

Det er registrert noen få bilder av maskerte personer med hakekors, men de regnes ikke som troverdige representanter for demonstrasjonen. Deltakerne ser ut til å bestå av vanlige folk fra arbeider- og middelklassen, som sier de er lei av motstridende og skadelig regjeringspolitikk med nedleggelser og restriksjoner.

Samtidig observeres det rundt om i verden at situasjonen ser ut til å lette, at restriksjoner opphører og man beveger seg mot en endelig slutt på pandemien. At vaksinering i dette tilfellet vil være veien ut av pandemien, kan være vanskelig å få gehør for når opptil 90 prosent av kanadierne allerede er vaksinert. I tillegg er den fullvaksinerte statsministeren selv i isolasjon etter å ha testet positivt for covid-19.

Det fremstår dermed som et feilgrep av Trudeau når han nå bruker sin politiske troverdighet for å kreve absolutt lydighet i en situasjon hvor det er så åpenbare motsetninger mellom den virkeligheten han kommuniserer og den virkeligheten som innbyggerne faktisk opplever. Som et resultat av dette utfordres budskapet nå av et folkelig opprør der mange ikke bare krever en slutt på restriksjonene, men også statsministerens avgang.

Fortsatt relevans

Konvoien ser ikke ut til å ha minsket i omfang. Helgen etter fortsatte protestene i de større byene, og bøndene har også sluttet seg til med traktorer. Spørsmålet er imidlertid om denne bevegelsen vil vare lenge nok til at Trudeau blir tvunget til å gå dem i møte.  En pågående konflikt kan derimot føre til økt misnøye blant kanadiere på grunn av støy, trafikkforstyrrelser og køer.

Hvis protestene som blir omtalt som en ekstremistisk bevegelse, til slutt blir avslørt som en politisk, motivert løgn av statsministeren, kan det potensielt bety et alvorlig legitimitetsproblem for den sittende regjeringen.

Det er bemerkelsesverdig at arbeidere som forenes i protest mot opplevd urettferdighet fra makthaverne, ser ut til å høste veldig lite sympati blant progressive ledere som Justin Trudeau. Protestbevegelsen mot restriksjonene i Sverige ble på lignende vis beskyldt for å være påvirket av nazister.

Progressive ledere over hele verden følger denne utviklingen nøye, ironisk nok i motsetning til progressive medier.

Kontakt gjerne skribenten: [email protected]